ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਡੀਐਨਏ ਮਿਨੋਆਨ ਕ੍ਰੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ!

ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਏਜੀਅਨ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਡੀਐਨਏ ਮਿਨੋਆਨ ਕ੍ਰੀਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ.
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਡੀਐਨਏ ਮਿਨੋਆਨ ਕ੍ਰੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ! 1

ਲੀਪਜ਼ੀਗ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਪਲੈਂਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ, ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੀਨੋਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਡੀਐਨਏ ਮਿਨੋਆਨ ਕ੍ਰੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ! 2
ਇੱਕ ਮਿਨੋਆਨ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕਲਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀਐਨਏ ਚੇਨ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਦੇ "ਪੁਰਾਤਨ" ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਿਕਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੋਜ ਖੋਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। © ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: Eva Skourtanioti

ਇੱਕ ਮਿਨੋਆਨ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕਲਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀਐਨਏ ਚੇਨ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਦੇ "ਪੁਰਾਤਨ" ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਿਕਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੋਜ ਖੋਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਹੇਨਰਿਕ ਸਕਲੀਮੈਨ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਮਾਈਸੀਨੇ ਦੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਾਫਟ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੀਨੋਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਮਿਨੋਆਨ ਕ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਮਾਈਸੀਨੀਅਨ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਨੇਚਰ ਈਕੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮੈਕਸ ਪਲੈਂਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ (ਐਮਪੀਆਈ-ਈਵੀਏ) ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਟੀਮ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਜੀਅਨ ਦੇ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਨੋਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਫਿਲਿਪ ਸਟਾਕਹੈਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮਾਈਸੀਨੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁੱਖ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡੇਟਾਸੇਟਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀਗਤ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਡੀਐਨਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਈਸੀਨੀਅਨ ਪਿੰਡ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ-ਪਹਿਲਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁੱਖ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੀਵਨ ਤਸਵੀਰ: ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। © ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਨਿਕੋਲਾ ਨੇਵੇਨੋਵ
ਜੀਵਨ ਤਸਵੀਰ: ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। © ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਨਿਕੋਲਾ ਨੇਵੇਨੋਵ

ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸੀ: ਕ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਯੂਨਾਨੀ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ 'ਤੇ, 4,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਸੀ।

ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ, ਇਰੀਨੀ ਸਕੌਰਟੈਨਿਓਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੀਨੋਮ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। "ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ."

ਜੀਵਨ ਤਸਵੀਰ: ਏਜੀਅਨ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਕਟਾਈ। © ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਨਿਕੋਲਾ ਨੇਵੇਨੋਵ
ਜੀਵਨ ਤਸਵੀਰ: ਏਜੀਅਨ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਕਟਾਈ। © ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਨਿਕੋਲਾ ਨੇਵੇਨੋਵ

ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੋਜ ਟੀਮ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. “ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੈਤੂਨ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ”ਸਟਾਕਹੈਮਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਕੀ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੀਨੋਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ," ਸਕੌਰਟੈਨਿਓਟੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।


ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: ਮੈਕਸ ਪਲੈਂਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ - ਕੁਦਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ

ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ
ਨਿਊਟਨ ਸਟੋਨ 3 ਦੁਆਰਾ ਰਹੱਸਮਈ ਅਣਜਾਣ ਸਕ੍ਰਿਪਟ

ਨਿਊਟਨ ਸਟੋਨ ਦੁਆਰਾ ਰਹੱਸਮਈ ਅਣਜਾਣ ਸਕ੍ਰਿਪਟ

ਅਗਲੇ ਲੇਖ
ਫ਼ਿਰਊਨ ਦੇ ਭੇਦ: ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਲਕਸਰ, ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਕਬਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ 4

ਫ਼ਿਰਊਨ ਦੇ ਭੇਦ: ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਲਕਸਰ, ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਕਬਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ