Disclaimer

Mysteriesrunsolved.com is een op kennis, educatie en nieuws gebaseerde website, en alle inhoud die op deze site wordt getoond, is het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. We hebben geen auteursrecht op dergelijke inhoud die is verzameld uit verschillende openbare bronnen, waaronder verschillende websites (die geacht worden in het publieke domein te zijn), boeken, tijdschriften, enz. Als een van uw inhoud hier zonder bronvermelding wordt vermeld, stuur ons dan een e-mail (vermeld in onze Contact pagina) en het volledige krediet zal worden gegeven. Als de auteursrechteigenaar bezwaar heeft tegen het weergeven van zijn / haar inhoud, kan dit onder onze aandacht worden gebracht door ons een bericht te sturen in hetzelfde proces als eerder genoemd, en dezelfde inhoud zal onmiddellijk worden verwijderd, na verificatie van de claim. .

Alle artikelen en media die op deze site worden getoond, zijn te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. We geven geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze inhoud. Elke actie die u onderneemt naar aanleiding van de media of informatie die u op onze sociale mediapagina's of website vindt, is strikt voor uw eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies en / of schade in verband met het gebruik van onze social media pagina's of website.