Jophar Vorin – een verloren vreemdeling met zijn eigenaardige tijdreisverhaal!

An "5 april 1851 uitgave van het British Journal Athenaeum" noemt een merkwaardig tijdreisverhaal van een verdwaalde vreemdeling die zichzelf "Jophar Vorin" (ook bekend als "Joseph Vorin") noemde, die gedesoriënteerd ronddoolde in een klein dorpje in de buurt van Frankfurt, Duitsland. Hij had geen idee waar hij was en hoe hij daar aankwam. Samen met zijn gebroken Duits sprak en schreef de reiziger in twee verschillende onbekende talen die hij noemde Laxariër en Abramiaans.

jophar-vorin-tijdreizen
©Pixabay

Volgens Jophar Vorin kwam hij uit een land genaamd Laxaria, gelegen in een zeer bekend deel van de wereld genaamd Sakria dat was gescheiden van Europa door een enorme oceaan. Hij beweerde dat het doel van zijn reis naar Europa was om een ​​lang verloren gewaande broer te zoeken, maar hij leed schipbreuk tijdens de reis - precies waar hij het niet wist - noch kon hij zijn route aan de kust op een wereldkaart volgen.

Jophar zei verder dat zijn religie dat wel was Christelijk in vorm en leer, en dat wordt het genoemd Ipatiaan. Hij toonde een aanzienlijk deel van de geografische kennis die hij van zijn ras had geërfd. De vijf grote delen van de aarde riep hij Sakria, Aflar, Astar, Auslar en Euplar.

John Timbs schreef in 1852 over Vorin 'Year-Book of Facts in Science and Art', die door andere publicaties uit die tijd werd geprezen om zijn nauwkeurigheid.

Of de man slechts een bedrieger was die de dorpelingen bedroog in de naam van Jophar Vorin of dat hij echt een verloren tijdreiziger was die van zo'n vreemde plek was gekomen dat tot op de dag van vandaag een groot mysterie blijft. Misschien zal de tijd uitwijzen welk enigma er schuilgaat achter het meeslepende verhaal van Jophar Vorin en hopen dat we op een dag het antwoord zullen vinden op "Wat is er echt gebeurd met de verloren vreemdeling Jophar Vorin?"