इतिहास

पाल्पा लाइनहरु: के यी रहस्यमय geoglyphs Nazca लाइनहरु भन्दा १,००० बर्ष पुरानो हो? 1,000

पाल्पा लाइनहरु: के यी रहस्यमय geoglyphs Nazca लाइनहरु भन्दा १,००० बर्ष पुरानो हो?

भूगोल

नासाले कजाकिस्तानमा huge,००० वर्ष पुरानो जियोग्लिफ कसले बनायो भनेर व्याख्या गर्न सक्दैन

पछिल्लो