इतिहास

एक विशाल मिलियन वर्ष पुरानो, उन्नत मानव निर्मित भूमिगत परिसर विगत ११ मा अस्तित्वमा थियो

एक विशाल मिलियन वर्ष पुरानो, उन्नत मानव निर्मित भूमिगत परिसर विगतमा अस्तित्वमा थियो

३ Egypt०० वर्ष पुरानो खाल्डो विशाल हातहरु बाट भरिएको इजिप्ट २१ मा भेटियो

३ hands०० वर्ष पुरानो खाल्डो विशाल हातहरु बाट भरिएको इजिप्ट मा भेटियो

इथियोपियामा प्राचीन 'दक्षिणहरूको शहर' को खोजले मानव इतिहासलाई पुन: लेख्न सक्छ 6

इथियोपियामा प्राचीन 'विशाल सहर' को खोजले मानव इतिहास पुन: लेख्न सक्छ

पछिल्लो