इतिहास

भूमध्य सागरमा फेला परेको,, ३५० वर्ष पुरानो पानीमुनि रहेको 'स्टोनहेन्ज' ले इतिहास पुनर्लेखन गर्न सक्छ

भूमध्य सागरमा भेटिएको,, ३५० वर्ष पुरानो 'स्टोनहेन्ज' इतिहास पुनर्लेखन गर्न सक्छ

भित्तामा पाइलाको छाप: के डायनासोरहरू वास्तवमा बोलिभियामा चट्टानहरू चढिरहेका थिए? १

भित्तामा पाइलाको छाप: के डायनासोरहरू वास्तवमा बोलिभियामा चट्टानहरू चढिरहेका थिए?

पछिल्लो