ကျောက်လက်ကောက်

ဆိုက်ဘေးရီးယားတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀၀ သက်တမ်းရှိလက်ကောက်သည်မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားသောလူသားမျိုးစိတ်တစ်ခုမှတီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။