Kaspar Hauser: It-tifel mhux identifikat tal-1820 jidher misterjuż li nqatel biss 5 snin wara

Fl-1828, ġuvni ta’ 16-il sena jismu Kaspar Hauser deher misterjuż fil-Ġermanja jgħid li trabba ħajtu kollha f’ċella mudlama. Ħames snin wara, inqatel b’mod daqstant misterjuż, u l-identità tiegħu għadha mhix magħrufa.
Kaspar Hauser: It-tifel mhux identifikat tal-1820 jidher misterjuż li nqatel biss 5 snin wara biss 1

Kaspar Hauser kien il-karattru ewlieni sfortunat f’wieħed mill-aktar misteri strambi tal-istorja: Il-Każ tal-Gidien Priġunier. Fl-1828, tifel adoloxxenti deher f’Nuremberg, il-Ġermanja mingħajr ma kien jaf min kien jew kif wasal hemm. Ma setax jaqra, jikteb, jew jitkellem lil hinn minn ftit kliem sempliċi.

Fil-fatt, donnu ma kien jaf xejn dwar id-dinja ta’ madwaru u saħansitra seta’ jifhem ħidmiet sempliċi bħal li jixrob minn tazza biss wara li rah murija diversi drabi.

It-tifel wera wkoll numru ta 'imġieba mhux ċara bħal gidem dwiefer tiegħu u tbandil 'il quddiem u lura kontinwament - affarijiet kollha li kienu jitqiesu pjuttost vulgari dak iż-żmien. Fuq kollox sostna li sa ftit ilu kien maqful f’kamra u ma kien jaf xejn b’ismu. X'ġara lil Kaspar Hauser? Ejja nsiru nafu...

Kasper - it-tifel misterjuż

Kaspar Hauser: It-tifel mhux identifikat tal-1820 jidher misterjuż li nqatel biss 5 snin wara biss 2
Kaspar Hauser, 1830. © Wikimedia Commons

Fis-26 ta’ Mejju 1828 deher tifel ta’ 16-il sena fit-toroq ta’ Nuremberg, il-Ġermanja. Ġarr miegħu ittra li kienet indirizzata lil kaptan tas-6 reġiment tal-kavallerija. L-awtur anonimu qal li t-tifel ingħata fil-kustodja tiegħu, bħala tarbija, fis-7 ta’ Ottubru 1812, u li qatt ma kien ħallieh “jagħmel pass wieħed minn daru (tiegħu). Issa t-tifel jixtieq ikun kavallerija “kif kien missieru,” u għalhekk il-kaptan għandu jdaħħalh jew jiddendlu.

Kien hemm ittra qasira oħra mehmuża li tgħid li kienet minn ommu lil min jieħu ħsiebu qabel. Din iddikjarat li jismu Kaspar, li twieled fit-30 ta’ April 1812 u li missieru, kavallieri tas-6 reġiment, kien mejjet.

Ir-raġel wara d-dlam

Kaspar sostna li, sakemm seta’ jaħseb lura, qatta’ ħajtu dejjem totalment waħdu f’ċella mudlama ta’ 2×1×1.5 metri (ftit aktar mid-daqs ta’ sodda ta’ persuna waħda fiż-żona) b’tiben biss. sodda biex torqod u żiemel imnaqqax fl-injam għal ġugarell.

Kaspar kompla jgħid li l-ewwel bniedem li qatt kellu kuntatt miegħu kien raġel misterjuż li kien żarlu ftit qabel il-ħelsien, dejjem ħa ħsieb li ma jikxifx wiċċu.

Żiemel! Żiemel!

Żaben jismu Weickmann ħa lit-tifel id-dar tal-Kaptan von Wessenig, fejn kien jirrepeti biss il-kliem “Irrid inkun kavalri, kif kien missieri” u “Żiemel! Żiemel!” Talbiet ulterjuri qanqlu biss tiċrit jew il- proklama obstinata taʼ “Ma nafx.” Huwa ttieħed f’għassa tal-pulizija, fejn kien jikteb isem: Kaspar Hauser.

Wera li kien familjari mal-flus, seta’ jgħid xi talb u jaqra ftit, imma wieġeb ftit mistoqsijiet u l-vokabularju tiegħu deher li kien pjuttost limitat. Minħabba li ma pprovda l-ebda kont dwaru nnifsu, ġie l-ħabs bħala vagabond.

Ħajja f'Nuremberg

Hauser ġie adottat formalment mill-belt ta’ Nuremberg u ngħataw flus għall-manutenzjoni u l-edukazzjoni tiegħu. Huwa ngħata taħt il-kura ta’ Friedrich Daumer, surmast u filosofu spekulattiv, Johann Biberbach, awtorità muniċipali, u Johann Georg Meyer, surmast, rispettivament. Fl-aħħar tal-1832, Hauser kien impjegat bħala kopista fl-uffiċċju tal-liġi lokali.

Il-mewt misterjuża

Ħames snin wara, fl-14 ta’ Diċembru, 1833, Hauser daħal id-dar b’ferita profonda f’sidru tax-xellug. Skont ir-rakkont tiegħu, kien ġie mħajjar lejn il-Ġnien tal-Qorti ta’ Ansbach, fejn barrani tah daqqa ta’ sikkina waqt li tah borża. Meta l-pulizija Herrlein fittex fil-Ġnien tal-Qorti, sab purse żgħir vjola li kien fih nota bil-lapes fi Spiegelschrift (kitba tal-mera). Il-messaġġ kien jinqara, bil-Ġermaniż:

“Hauser tkun tista’ tgħidlek preċiżament kif inħares u minn fejn inkun. Biex insalva lil Hauser l-isforz, irrid ngħidlek jien stess minn fejn ġej _ _ . Jien ġej minn _ _ _ il-fruntiera tal-Bavarja _ _ Fuq ix-xmara _ _ _ _ _ Saħansitra ngħidlek l-isem: ML Ö.”

Kaspar Hauser: It-tifel mhux identifikat tal-1820 jidher misterjuż li nqatel biss 5 snin wara biss 3
Ritratt tan-nota, bil-miktub tal-mera. Kuntrast imsaħħaħ. L-oriġinal ilu nieqes mill-1945. © Wikimedia Commons

Mela, Kaspar Hauser kien daqqiet ta’ sikkina mir-raġel li kien żammeh bħala tarbija? Hauser miet bil-ferita fis-17 ta’ Diċembru, 1833.

Prinċep ereditarju?

Kaspar Hauser: It-tifel mhux identifikat tal-1820 jidher misterjuż li nqatel biss 5 snin wara biss 4
Hauser kien midfun fl-Stadtfriedhof (ċimiterju tal-belt) f'Ansbach, fejn il-lapida tiegħu tgħid, bil-Latin, “Hawn jinsab Kaspar Hauser, riddle ta’ żmienu. It-twelid tiegħu ma kienx magħruf, il-mewt tiegħu kienet misterjuża. 1833.” Iktar tard ttella’ monument għalih fil-Ġnien tal-Qorti li jaqra Hic occultus occulto occisus est, jiġifieri. "Hawn tinsab wieħed misterjuż li nqatel b'mod misterjuż." © Wikimedia Commons

Skont xnigħat kontemporanji – probabbilment kurrenti sa mill-1829 – Kaspar Hauser kien il-prinċep ereditarju ta’ Baden li twieled fid-29 ta’ Settembru, 1812 u miet fi żmien xahar. Intqal li dan il-prinċep kien inbidel b’tarbija li kienet qed tmut, u tabilħaqq deher 16-il sena wara bħala “Kaspar Hauser” f’Nuremberg. Filwaqt li oħrajn teorizzat l-antenati possibbli tiegħu mill-Ungerija jew saħansitra l-Ingilterra.

Frodi, impostor?

Iż-żewġ ittri li Hauser iġorr miegħu nstabu li nkitbu mill-istess id. It-tieni wieħed (minn ommu) li l-linja tiegħu "hu jikteb il-kitba tiegħi eżattament kif nagħmel jien" wassal lill-analisti aktar tard biex jassumu li Kaspar Hauser innifsu kiteb it-tnejn.

Nobbli Brittaniku jismu Lord Stanhope, li ħa interess f'Hauser u kiseb il-kustodja tiegħu tard fl-1831, nefaq ħafna flus biex jipprova jiċċara l-oriġini ta' Hauser. B'mod partikolari, huwa ħallas għal żewġ żjarat fl-Ungerija bit-tama li jġorr il-memorja tat-tifel, peress li Hauser donnu jiftakar xi kliem Ungeriż u darba kien iddikjara li l-Kontessa Ungeriża Maytheny kienet ommu.

Madankollu, Hauser naqas milli jirrikonoxxi xi bini jew monumenti fl-Ungerija. Stanhope aktar tard kiteb li l-falliment sħiħ ta 'dawn l-inkjesti wassluh biex jiddubita l-kredibilità ta' Hauser.

Min-naħa l-oħra, ħafna jemmnu li Hauser kien ikkawża l-ferita minnu nnifsu u aċċidentalment daqq lilu nnifsu wisq fil-fond. Minħabba li Hauser ma kienx sodisfatt bis-sitwazzjoni tiegħu, u kien għadu jittama li Stanhope jeħodlu l-Ingilterra kif wiegħed, Hauser iffalsifika ċ-ċirkostanzi kollha tal-qtil tiegħu. Huwa għamilha biex iqajjem l-interess pubbliku fl-istorja tiegħu u biex jipperswadi lil Stanhope biex iwettaq il-wegħda tiegħu.

X’żvela t-test tad-DNA l-ġdid?

Fl-2002, l-Università ta’ Münster analizzat ċelluli tax-xagħar u tal-ġisem minn biċċiet tax-xagħar u oġġetti tal-ħwejjeġ li kienu allegati li kienu ta’ Kaspar Hauser. Il-kampjuni tad-DNA tqabblu ma’ segment tad-DNA ta’ Astrid von Medinger, dixxendent fil-linja femminili ta’ Stéphanie de Beauharnais, li kienet tkun omm Kaspar Hauser kieku tabilħaqq kien il-prinċep ereditarju ta’ Baden. Is-sekwenzi ma kinux identiċi iżda d-devjazzjoni osservata mhix kbira biżżejjed biex teskludi relazzjoni, peress li tista 'tkun ikkawżata minn mutazzjoni.

konklużjoni

Il-każ ta’ Kaspar Hauser ħawwad lil kull min sema’ dwaru. Kif jista’ xi ħadd daqshekk żgħir jinżamm maqful għal ħajtu kollha mingħajr ma ħadd ma jinduna? Saħansitra aktar stramba, għaliex Hauser ma kienx jaf affarijiet bħal x'ittri jew numri kienu wara li ilha maqful għal daqshekk żmien? In-nies ħasbu li jista’ jkun jew tal-ġenn jew impostur qed jipprova jaħrab mill-ħabs.

Ġara x’ġara, illum ma jistax jiġi eskluż għal kollox li l-ħajja ta’ Kaspar Hauser setgħet inqabdet fin-nasba politika ta’ dak iż-żmien. Wara li investiga l-istorja tiegħu, deher ċar li Kaspar Hauser kien tabilħaqq miżmuma fil-magħluq għal ħafna snin qabel ma deher fil-pubbliku. Fl-aħħar mill-aħħar, għadu mhux ċar kif ġara dan u min żammu fil-magħluq għal tant żmien.

Artikolu preċedenti
Titanoboa

Yacumama - is-serp ġgant misterjuż li jgħammar fl-ilmijiet tal-Amażonja

Li jmiss Artikolu
Evidenza ġdida inkredibbli żvelata: Ġenomi antiki juru migrazzjoni mill-Amerika ta 'Fuq lejn is-Siberja! 5

Evidenza ġdida inkredibbli żvelata: Ġenomi antiki juru migrazzjoni mill-Amerika ta 'Fuq lejn is-Siberja!