Gil Pérez – ir-raġel misterjuż allegatament teletrasportat minn Manila lejn il-Messiku!

Gil Pérez – ir-raġel misterjuż allegatament teletrasportat minn Manila lejn il-Messiku! 1

Gil Pérez kien suldat Spanjol tal-Guardia Civil Filippina li deher bla mistenni fil-Plaza Mayor tal-Belt tal-Messiku fl-24 ta’ Ottubru, 1593 (kważi 9,000 mil nawtiku madwar il-Paċifiku minn Manila). Huwa kien liebes bl-uniformi tal-gwardjani tal-Palacio Del Gobernador tal-Filippini u stqarr li ma kellux idea kif wasal il-Messiku.

Gil Pérez – ir-raġel misterjuż allegatament teletrasportat minn Manila lejn il-Messiku! 2
Il-Plaza Sindku, fejn allegatament deher is-suldat fl-1593, fir-ritratt fl-1836. © Kreditu tal-Immaġni: Wikimedia Commons

Pérez qal li kien ta’ għassa fil-mansion tal-gvernatur f’Manila sekondi biss qabel ma wasal il-Messiku. Stqarr ukoll li (meta sar jaf li ma kienx għadu fil-Filippini) ma kellux idea fejn kien jew kif wasal hemm.

Skont Pérez, il-pirati Ċiniżi qatlu lill-Eċċellenza tiegħu l-Gvernatur tal-Filippini, Gomez Perez Dasmarias, sekondi biss qabel ma wasal. Hu kompla li [ass sturdut wara sig[at twal ta’ dmir f’Manila u mimli ma’ [ajt, g[allaq g[ajnejh; imbagħad fetaħ għajnejh sekonda wara biex isib ruħu x'imkien ieħor.

Gil Pérez
Gil Pérez. © Kreditu tal-Immaġni: Dominju Pubbliku

Meta Pérez staqsa lil persuna fil-qrib fejn kien, huwa ġie infurmat li kien fil-Plaza Sindku tal-Belt tal-Messiku (issa magħrufa bħala Zocalo). Meta qallu li issa kien fil-Belt tal-Messiku, Pérez għall-ewwel irrifjuta li jaċċettah, u sostna li kien kiseb l-istruzzjonijiet tiegħu f’Manila filgħodu tat-23 ta’ Ottubru u li għalhekk kien impossibbli għalih li jkun fil-Belt tal-Messiku filgħaxija ta’ 24 ta’ Ottubru.

Gwardjani fi Spanja l-Ġdida malajr indunaw dwar Pérez minħabba l-affermazzjonijiet tiegħu u l-ilbies mhux tas-soltu tiegħu ta 'Manila. Huwa ttella’ quddiem l-awtoritajiet, b’mod partikolari l-Viciroy of New Spain, Luis de Velasco, li r-residenza tiegħu ttieħed.

L-awtoritajiet tefgħu l-ħabs lil Pérez bħala maħrub u għaċ-ċans li kien qed jaħdem għal Satana. Is-suldat ġie mistoqsi mit-Tribunal l-Iktar Qaddis tal-Inkwiżizzjoni, iżda kulma seta’ jgħid fid-difiża tiegħu kien li kien ivvjaġġa minn Manila għall-Messiku. "f'inqas ħin milli jrid is-serduk biex idoqq."

Pérez, suldat devot u mżejjen, ħa kollox bi pjaċir u ħadem mal-awtoritajiet. Fl-​aħħar ġie skopert li kien Kristjan devot, u minħabba l-​imġieba eżemplari tiegħu, ma ġie akkużat bl-​ebda reat. Madankollu, l-awtoritajiet ma kinux ċerti x’se jagħmlu bix-xenarju mhux tas-soltu u żammewh il-ħabs sakemm waslu għal konklużjoni soda.

Gil Pérez – ir-raġel misterjuż allegatament teletrasportat minn Manila lejn il-Messiku! 3
Ir-rotta traċċata ta' Manila Galleon. © Kreditu tal-Immaġni: Amuraworld

Xahrejn wara, waslu aħbarijiet mill-Filippini permezz ta’ Manila Galleon, li kkonfermaw il-fatt li Dasmarias kien litteralment imkeċċi fit-23 ta’ Ottubru f’rewwixta ta’ qaddiefa Ċiniżi, kif ukoll dettalji oħra tar-rakkont inkredibbli tas-suldat stramb. Ix- xhieda kkorroboraw li Gil Pérez kien taʼ dmirijietu f’Manila qabel ma wasal il- Messiku.

Barra minn hekk, wieħed mill-passiġġieri tal-vapur għaraf lil Pérez u sostna li rah fil-Filippini fit-23 ta’ Ottubru. Gil Pérez sussegwentement reġa’ lura l-Filippini u reġa’ beda jaħdem qabel bħala gwardjan tal-palazz, u wassal għal eżistenza apparentement rutina.

Diversi awturi pproponew interpretazzjonijiet sopranaturali għan-narrattiva. Il-ħtif tal-barrani ġie propost minn Morris K. Jessup u Brinsley Le Poer Trench, it-8 Earl ta’ Clancarty, filwaqt li t-teorija tat-teleportazzjoni ġiet proposta minn Colin Wilson u Gary Blackwood.

Irrispettivament mill-istudji xjentifiċi dwar it-teleportazzjoni, ir-rakkont ta’ Gil Pérez huwa pjuttost tal-biża’, speċjalment peress li ma kellu l-ebda kontroll fuq it-tranżizzjoni tiegħu minn post għall-ieħor. Kemm jekk l-istorja hi vera jew le, hija dejjem rakkont affaxxinanti li baqa’ ma nbidilx għal mijiet ta’ snin.

Ħalli Irrispondi

Your email address mhux se jkun ippubblikat. Meħtieġa oqsma huma mmarkati *

Artikolu preċedenti
Munita Nażista

Prova tal-univers parallel? Munita Nażista mill-2039 fil-Messiku tqajjem teoriji strambi

Li jmiss Artikolu
Papyrus Tulli: L-Eġizzjani tal-qedem iltaqgħu ma 'UFO Massiv?

Papir Eġizzjan tal-qedem iddeskriva laqgħa kbira tal-UFO!