Notis Penggunaan Adil

Laman web ini memuat beberapa materi berhak cipta yang penggunaannya tidak diizinkan secara khusus oleh pemilik hak cipta.

Kami percaya bahawa penggunaan pendidikan, pengetahuan umum, dan berita berkaitan dengan berita di Web bukan keuntungan untuk penggunaan ini merupakan penggunaan bahan hak cipta yang adil (seperti yang diperuntukkan dalam seksyen 107 Undang-Undang Hak Cipta AS).

Sekiranya anda ingin menggunakan bahan berhak cipta ini untuk tujuan yang melebihi penggunaan wajar, anda mesti mendapatkan kebenaran dari pihak berkuasa sumber sebenarnya atau dari pemilik hak cipta.