ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സാലിസ്ബറിയിൽ ഒരു വെങ്കലയുഗ ബാരോ സെമിത്തേരി കണ്ടെത്തുന്നു

സാലിസ്ബറിയിലെ ഒരു പുതിയ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസിംഗ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഒരു പ്രധാന റൗണ്ട് ബാരോ സെമിത്തേരിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും അതിന്റെ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് ക്രമീകരണവും വെളിപ്പെടുത്തി.

വിൽറ്റ്ഷയർ അതിന്റെ വെങ്കലയുഗ ബാരോകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ലോക പൈതൃക സൈറ്റിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നവയ്ക്ക് നന്നായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്റ്റോൺഹെൻജ് ക്രാൻബോൺ ചേസിന്റെ ചോക്ലാൻഡിലും. നേരെമറിച്ച്, മധ്യകാല നഗരമായ സാലിസ്ബറിക്ക് സമീപമുള്ള സമാന സൈറ്റുകളെക്കുറിച്ച് വളരെക്കുറച്ചേ അറിയൂ.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സാലിസ്ബറിയിൽ ഒരു വെങ്കലയുഗ ബാരോ സെമിത്തേരി കണ്ടെത്തൽ 1
ഏരിയ 1 ലെ സെൻട്രൽ റിംഗ് ഡിച്ച്, CA യുടെ ആൻഡോവർ ടീമിന്റെ ഉത്ഖനനത്തിലാണ്. © കോട്സ്വോൾഡ് പുരാവസ്തു / ന്യായമായ ഉപയോഗം

എന്നിരുന്നാലും, വിസ്ട്രിയുടെ തെക്കൻ സാലിസ്ബറി പ്രാന്തപ്രദേശമായ ഹാർൺഹാമിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് ഒരു പുതിയ പാർപ്പിട ഭവന സമുച്ചയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, ഒരു വലിയ റൗണ്ട് ബാരോ സെമിത്തേരിയുടെയും അതിന്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് സജ്ജീകരണത്തിന്റെയും അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം കണ്ടെത്തുന്നതിന് അനുവദിച്ചു.

വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ബാരോകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടത് നവീന ശിലായുഗ കാലഘട്ടത്തിലാണ്, എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗവും ബീക്കർ, ആദ്യകാല വെങ്കല യുഗങ്ങളിൽ (ബിസി 2400 - 1500) നിർമ്മിച്ചതാണ്, അവ സാധാരണയായി ഒരു കേന്ദ്ര ശവകുടീരം, ഒരു കുന്ന്, ഒരു കിടങ്ങ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

അവയുടെ വ്യാസം 10 മീറ്ററിൽ താഴെ മുതൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന 50 മീറ്റർ വരെയാകാം, ഭൂരിഭാഗവും ശരാശരി 20-30 മീ. അവയുടെ മണ്ണുപണികളും വ്യത്യസ്തമാണ്, ചിലതിൽ വൻതോതിലുള്ള കേന്ദ്ര കുന്നുകളും ('ബെൽ ബാരോ'), മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ചെറിയ കോർ കുന്നുകളും പുറം കരകളും ('ഡിസ്ക് ബാരോ') ഉണ്ട്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് നടുക്ക് പൊള്ളയായ ('കുളം ബാരോകൾ') ഉണ്ട്.

അവരുടെ കിടങ്ങുകൾ ചോക്ക്, അഴുക്ക്, ടർഫ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ബാരോ കുന്നിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ബാരോകൾ സാധാരണയായി ശവക്കുഴികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; ചിലതിൽ ഒരു വ്യക്തി മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് ശ്മശാനങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയും, അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, നിരവധി ശ്മശാനങ്ങളും ഉണ്ട്.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സാലിസ്ബറിയിൽ ഒരു വെങ്കലയുഗ ബാരോ സെമിത്തേരി കണ്ടെത്തൽ 2
ഖനനത്തിന് കീഴിലുള്ള ബാരോകളുടെ കാഴ്ച. © കോട്സ്വോൾഡ് പുരാവസ്തു / ന്യായമായ ഉപയോഗം

നെതർഹാംപ്ടൺ റോഡ് ബാരോകളെല്ലാം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ കൃഷിയിലൂടെ നിരപ്പാക്കിയവയാണ്, അവ ഇപ്പോൾ വെറും കിടങ്ങുകളാണ്, എന്നിരുന്നാലും പതിനൊന്ന് ശ്മശാനങ്ങളും മൂന്ന് ശ്മശാനങ്ങളും അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രാൻബോൺ ചേസിന്റെ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിന്റെ വടക്കൻ പരിധിയിലുള്ള നാഡർ താഴ്‌വരയിലെ ഹാർൺഹാമിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കും ചുറ്റുമുള്ള ചോക്ക് കുന്നിൻചെരിവിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്ന ഇരുപതോ അതിലധികമോ ബാരോകൾ സെമിത്തേരിയിലുണ്ട്.

പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ സെമിത്തേരിയിലെ ബാരോകളിൽ അഞ്ചെണ്ണം മാത്രമേ കുഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അവ ജോഡികളുടെ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളായോ ആറോ അതിലധികമോ ഗ്രൂപ്പുകളോ ആയി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് ബാരോകളെങ്കിലും ഗണ്യമായി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരെണ്ണം ചെറുതായി ഓവൽ കിടങ്ങിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു, അത് ഒടുവിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു കുഴി ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി.

അവസാനത്തെ ബാരോ നിയോലിത്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിയോലിത്തിക്ക് പ്രദേശത്ത് നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് ഓവൽ ആകൃതി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഒരു കൂട്ട ശവക്കുഴിയിൽ മുതിർന്നവരുടെയും കുട്ടികളുടെയും അസ്ഥികൂടം ഉണ്ടായിരുന്നു; അത്തരം ശവക്കുഴികൾ അസാധാരണമാണ്, ശവക്കുഴികളുടെ അഭാവത്തിൽ ഇത് റേഡിയോകാർബൺ ഡേറ്റിംഗിനായി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ബാരോ രണ്ട് ശവകുടീരങ്ങൾ കൂടി വെളിപ്പെടുത്തി, അവ രണ്ടിലും ബീക്കർ ശ്മശാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അവ മിക്കവാറും വെങ്കലയുഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സാലിസ്ബറിയിൽ ഒരു വെങ്കലയുഗ ബാരോ സെമിത്തേരി കണ്ടെത്തൽ 3
പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ ജോർദാൻ ബെൻഡാൽ, കൊമ്പുകൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നു. © കോട്സ്വോൾഡ് പുരാവസ്തു / ന്യായമായ ഉപയോഗം

ചുവന്ന മാൻ കൊമ്പ് കാഷുകൾ ഉള്ള നിയോലിത്തിക്ക് കുഴികളിലൂടെ ഓവൽ ബാരോ മുറിച്ചു. മാന് കൊമ്പ് വളരെ വിലമതിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, കൂടാതെ ഹാൻഡ്-പിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിച്ച്ഫോർക്കുകൾ, റേക്കുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ചീപ്പ്, പിന്നുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ഗദത്തലകൾ, മെത്തകൾ തുടങ്ങിയ ആയുധങ്ങൾ എന്നിവയിലും ഇത് രൂപപ്പെടുത്തി, ആചാരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു.

ബോധപൂർവമായ ഒടിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രധാരണ രീതികൾ എന്തെങ്കിലും വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥിയും പ്രവർത്തിച്ച അസ്ഥി വിദഗ്ധരും ഇവ പരിശോധിക്കും. ഫ്ലിന്റ് നാപ്പിംഗിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബർറുകളും ടൈനുകളും, ചുറ്റികകളായി, അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഫ്ലിൻറുകളുടെ മർദ്ദം അടരുന്നത് പോലെയുള്ള ഉപയോഗത്തിനുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സാലിസ്ബറിയിൽ ഒരു വെങ്കലയുഗ ബാരോ സെമിത്തേരി കണ്ടെത്തൽ 4
ക്രിസ് എല്ലിസിന്റെ ഖനനത്തിൻ കീഴിലുള്ള സാക്സൺ വാട്ടർഹോൾ. © കോട്സ്വോൾഡ് പുരാവസ്തു / ന്യായമായ ഉപയോഗം

മറ്റ് രണ്ട് അയൽ ബാരോകൾക്ക് കോർ ശവകുടീരങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു, നൂറ്റാണ്ടുകളായി കൃഷി ചെയ്ത നാശത്തിന്റെ ഫലമായി. ഇവ മൂന്നും വിശാലമായ ബാരോകളുടെ ഭാഗമാണ്, മൂന്നോ നാലോ മറ്റുള്ളവ നെതർഹാംപ്ടൺ റോഡിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് വിളയുടെ അടയാളങ്ങളായി കാണാം.

മുങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കെട്ടിടം - ഒരു ഷെൽട്ടർ, വർക്ക്ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറായി ഉപയോഗിക്കാനും ഒരു വാട്ടർഹോൾ എന്നിവയും സൈറ്റിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടെത്തി. ഗവേഷകർ വെള്ളക്കെട്ട് വഴി സംരക്ഷിച്ച ജോലി ചെയ്യുന്ന തടികൾ, അതുപോലെ സാക്സൺ മൺപാത്രങ്ങൾ, ഇരുമ്പ് കത്തി ബ്ലേഡുകൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തി, കൂടാതെ വാട്ടർഹോളിന്റെ അടിയിൽ റോമൻ സെറാമിക്സ് ശേഖരിക്കാം.

രണ്ടാമത്തെ പ്രദേശം ഇരുമ്പ് യുഗം സാധ്യമായ ഒരു കൃഷി ടെറസ് ('ലിഞ്ചെറ്റ്') വെളിപ്പെടുത്തി, ഇത് വിൽറ്റ്ഷയറിൽ വളരെ അപൂർവമാണ്, കൂടാതെ 240-ലധികം കുഴികളും പോസ്‌റ്റ്‌ഹോളുകളുമുള്ള വെങ്കലയുഗത്തിന്റെ അവസാനം മുതൽ ഇരുമ്പ് യുഗം വരെയുള്ള ഒരു പ്രദേശവും.

കുഴികൾ കൂടുതലും മാലിന്യ നിർമാർജനത്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്, ചിലത് ധാന്യങ്ങൾ സംഭരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം; ഈ കുഴികളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത വസ്തുക്കൾ ഈ സമൂഹം എങ്ങനെ ജീവിച്ചു, ഭൂമി കൃഷി ചെയ്തു എന്നതിന്റെ തെളിവ് നൽകും.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സാലിസ്ബറിയിൽ ഒരു വെങ്കലയുഗ ബാരോ സെമിത്തേരി കണ്ടെത്തൽ 5
ഏരിയ 2-ന്റെ ഏരിയൽ ഇമേജറി, രണ്ട് റിംഗ് ചാലുകളും കുഴികളും കാണിക്കുന്നു. © കോട്സ്വോൾഡ് പുരാവസ്തു / ന്യായമായ ഉപയോഗം

പുരാവസ്‌തു ഗവേഷകർ അവശേഷിച്ച ബാരോകൾ കണ്ടെടുത്തതും ഏരിയ 2 ആണ്. ഹിൽ വാഷിന്റെ ആദ്യകാല നിക്ഷേപത്തിലൂടെ കൊത്തിയെടുത്ത ഒരു ലളിതമായ കിടങ്ങായിരുന്നു ഒന്ന്; കുഴിയിലും പരിസരത്തും ശവക്കുഴികൾ കണ്ടെത്തി.

മറ്റൊരു ബാരോ ചോക്കിൽ കൊത്തിയെടുത്തു, അതിന്റെ മധ്യഭാഗം മിതമായ ചെരിവിൽ സ്ഥാപിച്ചു, ഇത് നാഡർ നദീതടത്തിന്റെ താഴ്‌വരയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ശവസംസ്‌കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനൊപ്പം 'യോർക്ക്‌ഷയർ' തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ പാത്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ വരമ്പുകളുള്ള പ്രൊഫൈലും അലങ്കാരത്തിന്റെ അളവും കാരണം ഈ പേര് ലഭിച്ചു.

ഈ കപ്പൽ ശൈലി, പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, വടക്കൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കൂടുതൽ വ്യാപകമാണ്, ആളുകൾ ഗണ്യമായ ദൂരം നീങ്ങിയതിന്റെ സൂചകമായിരിക്കാം.

അസ്ഥികൂടത്തിന്റെ ഐസോടോപ്പുകളുടെ വിശകലനത്തിൽ കുട്ടി ജനിച്ചത് ഈ പ്രദേശത്താണോ അതോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വളർത്തിയതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. തീർച്ചയായും, കുട്ടിയോടൊപ്പം കുഴിച്ചിട്ട പാത്രം സൃഷ്ടിച്ചയാൾക്ക് പ്രാദേശികമല്ലാത്ത മൺപാത്രങ്ങൾ പരിചിതമായിരുന്നു.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സാലിസ്ബറിയിൽ ഒരു വെങ്കലയുഗ ബാരോ സെമിത്തേരി കണ്ടെത്തൽ 6
നവീന ശിലായുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അമ്പടയാളവും അവസാനത്തെ വെങ്കലയുഗ സ്പിൻഡിൽ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഭാഗവും. © കോട്സ്വോൾഡ് പുരാവസ്തു / ന്യായമായ ഉപയോഗം

ബ്രിട്ടനിലും അയർലൻഡിലും വ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം 3000 ബിസിയിൽ ഓർക്ക്‌നിയിലെ നിരവധി പട്ടണങ്ങളിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഗ്രൂവ്ഡ് വെയർ മൺപാത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയ നിയോലിത്തിക്ക് കുഴികൾ ഈ ബാരോയിൽ കാണാം.

സ്റ്റോൺഹെഞ്ചിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളും ഡറിംഗ്ടൺ മതിലുകളുടെയും അവെബറിയുടെയും കൂറ്റൻ ഹെഞ്ച് ചുറ്റുപാടുകളും ഇത് ഉപയോഗിച്ചു. ഈ കുഴി നിക്ഷേപങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും തകർന്നതും കത്തിച്ചതുമായ സാധനങ്ങൾ, വിരുന്നുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, വിചിത്രമായ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

നെതർഹാംപ്ടൺ കുഴികളും ഒരു അപവാദമല്ല, ഒരു സ്കല്ലോപ്പ് ഷെൽ, കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഒരു കളിമൺ പന്ത്, ഒരു മൈക്രോ ഡെന്റിക്യുലേറ്റ്' - പ്രധാനമായും ഒരു ചെറിയ ഫ്ലിന്റ് സോ - കൂടാതെ മൂന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഒബ്ലിക്ക് ആരോഹെഡുകൾ, അവ നിയോലിത്തിക്ക് കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

നിലവിലെ ഉത്ഖനനം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, ഉത്ഖനനാനന്തര സംഘം കുഴിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും ഗവേഷണം നടത്താനും തുടങ്ങും.

വെങ്കലയുഗത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്തെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്നും ആളുകൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുകയും പരസ്പരം ഇടപഴകുകയും ചെയ്തു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഈ കണ്ടെത്തലിന് പുതിയ വെളിച്ചം വീശാൻ കഴിയും. പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ സൈറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിനാൽ മറ്റെന്താണ് കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് കാണാൻ ഞങ്ങൾ ആവേശത്തിലാണ്.