ക്രൊയേഷ്യൻ തീരത്ത് 7,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള മുങ്ങിയ കല്ല് റോഡിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.

പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ ക്രൊയേഷ്യയുടെ തീരത്ത് വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിയോലിത്തിക്ക് അവസാനിച്ച റോഡ് കണ്ടെത്തി.

ക്രൊയേഷ്യൻ ദ്വീപായ കോർചുലയുടെ തീരത്ത് വെള്ളത്തിനടിയിൽ 7,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള റോഡിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിയോലിത്തിക്ക് ഘടന ഒരിക്കൽ ദ്വീപിനെ ഒരു പുരാതന കൃത്രിമ ഭൂപ്രദേശവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു.

ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി മണ്ണിനടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരുന്ന വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള റോഡ് ഒരു ഡൈവർ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു.
കടൽ ചെളിയുടെ നിക്ഷേപത്തിന് താഴെ, ഒരു സമുദ്ര പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ഓഫ്‌ഷോർ ചരിത്രാതീത വാസസ്ഥലത്തെ പ്രധാന ഭൂപ്രദേശമായ കോർചുല ദ്വീപുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ഒരു റോഡിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. © മേറ്റ് പെരിക്ക / Sveučilište u Zadru ഫേസ്ബുക്ക് വഴി | ന്യായമായ ഉപയോഗം

പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ 6 മെയ് 2023 ന് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ “വിചിത്രമായ ഘടനകൾ” കണ്ടെത്തിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു, അവ ഇപ്പോൾ അഡ്രിയാറ്റിക് കടലിന് അടിയിൽ 16 അടി (5 മീറ്റർ) വെള്ളത്തിനടിയിലായ ഒരു റോഡിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണെന്ന് വിവരിച്ചു.

ഏകദേശം 13 അടി (4 മീറ്റർ) വീതിയുള്ള "ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അടുക്കിയിരിക്കുന്ന ശിലാഫലകങ്ങൾ" റോഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ചെളിയിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിലായിരുന്നു കല്ലുകൾ. പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കരുതുന്നത് നിയോലിത്തിക്ക് കാലഘട്ടത്തിൽ (ബിസി 6,000 മുതൽ ബിസി 3,000 വരെ) പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന നഷ്ടപ്പെട്ട സമുദ്ര സംസ്കാരമായ ഹ്വാർ ആണ് കല്ല് റോഡ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന്.

കോർകുല ദ്വീപിൽ മുങ്ങിപ്പോയ നിയോലിത്തിക്ക് സൈറ്റ്
കോർകുല ദ്വീപിന് സമീപമുള്ള നിയോലിത്തിക്ക് പ്രദേശം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. © Sveučilište u Zadru ഫേസ്ബുക്ക് വഴി | ന്യായമായ ഉപയോഗം.

“പുതിയ ശിലായുഗത്തിൽ അലങ്കരിച്ച മൺപാത്രങ്ങൾ, ഒരു കല്ല് മഴു, അസ്ഥി പുരാവസ്തുക്കൾ, തീക്കനൽ കത്തികൾ, അമ്പടയാളങ്ങൾ എന്നിവയും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി,” ഉത്ഖനനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ക്രൊയേഷ്യയിലെ സദർ സർവകലാശാലയിലെ പുരാവസ്തു വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ മേറ്റ് പരിക്ക പറഞ്ഞു. "ഈ സൈറ്റിനെ Hvar സംസ്കാരത്തിന് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മൺപാത്ര കണ്ടെത്തലുകൾ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു."

പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കരുതുന്നത് റോഡ്‌വേ ഒരു കാലത്ത് അടുത്തുള്ള ഹ്വാർ സെറ്റിൽമെന്റിനെ സോളിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെ കോർചുലയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ 2021-ൽ മുൻ പുരാവസ്തു സർവേയ്ക്കിടെ വെള്ളത്തിനടിയിലാണെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഒരു കൃത്രിമ ഭൂപ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന സോളിനെ കണ്ടെത്തി. സൈറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ റേഡിയോകാർബൺ-ഡേറ്റിംഗ് തടി ഉപയോഗിച്ച്, വിവർത്തനം ചെയ്ത പ്രസ്താവന പ്രകാരം, സെറ്റിൽമെന്റ് ഏകദേശം 4,900 ബിസിയിലാണെന്ന് അവർ നിർണ്ണയിച്ചു.

“ഏകദേശം 7,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആളുകൾ ഈ റോഡിലൂടെ നടന്നിരുന്നു,” സദർ സർവകലാശാല അതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടെത്തലിനെക്കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

കോർകുല ദ്വീപിന്റെ തീരത്ത് മറ്റൊരു പുരാതന സ്ഥലത്തിന്റെ തെളിവ്
കോർകുല ദ്വീപിന്റെ തീരത്ത് മറ്റൊരു പുരാതന സ്ഥലത്തിന്റെ തെളിവ്. © Sveučilište u Zadru ഫേസ്ബുക്ക് വഴി | ന്യായമായ ഉപയോഗം.

ഇത് മാത്രമല്ല കോർചുല സൂക്ഷിക്കുന്ന രഹസ്യം. ദ്വീപിന്റെ എതിർ വശത്ത് സോളിനിനോട് സാമ്യമുള്ള മറ്റൊരു അണ്ടർവാട്ടർ സെറ്റിൽമെന്റ് അതേ ഗവേഷക സംഘം കണ്ടെത്തി.