ഗിൽഗമെഷിന്റെ ഇതിഹാസം: മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗിൽഗമെഷിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചറിവ്

തന്റെ സാഹസിക യാത്രകളിൽ ഉടനീളം, മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയവും നിത്യജീവന് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹവും മൂലം ഗിൽഗമെഷ് അനശ്വരതയ്‌ക്കായുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിനു പിന്നിൽ വീരോചിതവും എന്നാൽ ദുരന്തപൂർണവുമായ ഒരു കഥയുണ്ട്.

അസീറിയൻ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആകർഷകമായ കഥകളിലൊന്നാണ് ഗിൽഗമെഷിന്റെ ഇതിഹാസം. ഉറുക് നഗരം ഭരിച്ചിരുന്ന ശക്തനും അഹങ്കാരിയുമായ രാജാവായിരുന്നു ഗിൽഗമെഷ്. അവൻ മൂന്നിൽ രണ്ട് ദൈവവും മൂന്നിലൊന്ന് മനുഷ്യനുമായിരുന്നു, അപാരമായ ശക്തിയും ജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഗിൽഗമെഷിന്റെ ഇതിഹാസം: മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗിൽഗമെഷിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചറിവ് 1
പുരാതന മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ മിത്തോളജിയിലെ ഒരു പ്രധാന നായകനും ബിസി രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അക്കാഡിയൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ഇതിഹാസ കാവ്യമായ ഗിൽഗമെഷിന്റെ ഇതിഹാസത്തിലെ നായകനും ഗിൽഗമെഷ് ആയിരുന്നു. വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്

അസാധാരണമായ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഗിൽഗമെഷ് അടിച്ചമർത്തലായിരുന്നു, ഉറുക്കിലെ ജനങ്ങൾ ആശ്വാസത്തിനായി ദൈവങ്ങളോട് നിലവിളിച്ചു. മറുപടിയായി, ഗിൽഗമെഷിന്റെ അധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാനും അവനെ വിനയം പഠിപ്പിക്കാനും ദേവന്മാർ എൻകിടു എന്ന വന്യനും യുദ്ധസമാനനുമായ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു.

എൻകിടു മറ്റു മനുഷ്യരെപ്പോലെ ആയിരുന്നില്ല, കാരണം അവൻ മരുഭൂമിയിൽ വന്യമൃഗങ്ങളാൽ ജനിച്ചു വളർന്നു. അപാരമായ ശക്തിയും ചടുലതയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു, അവനെ യുദ്ധത്തിൽ ഭയങ്കര എതിരാളിയാക്കി.

എൻകിടുവിന്റെ അവിശ്വസനീയമായ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത ഗിൽഗമെഷിൽ എത്തി, രാജാവിന് ഈ കാട്ടു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ജിജ്ഞാസ തോന്നി. യോഗ്യനായ ഒരു കൂട്ടുകാരനെയും സഖ്യകക്ഷിയെയും തെളിയിക്കാൻ എൻകിടുവിന് കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. അതിനാൽ, എൻകിടുവിനെ ഉറുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഗിൽഗമെഷ് ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു.

ഗിൽഗമെഷിന്റെ ഇതിഹാസം: മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗിൽഗമെഷിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചറിവ് 2
2008-ൽ ഉറുക്കിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ. വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്

എൻകിടു നഗരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ, ഷംഹത്ത് എന്ന ജ്ഞാനിയായ സ്ത്രീയാണ് നാഗരികതയുടെ വഴികൾ പഠിപ്പിച്ചത്. ഗിൽഗമെഷിന്റെ മഹത്തായ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും പ്രശസ്തമായ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചും അവൾ അവനോട് പറഞ്ഞു, അവർ കണ്ടുമുട്ടാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. എൻകിടു ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു, അവനിൽ ആകാംക്ഷയുടെ തീപ്പൊരി ജ്വലിച്ചു.

അവരുടെ ആദ്യ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ, ഗിൽഗമെഷും എൻകിടുവും കടുത്ത യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അവരുടെ ശക്തി തുല്യമായിരുന്നു, ഉറുക്കിന്റെ മതിലുകൾ അവരുടെ പ്രഹരത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ വിറച്ചു. എന്നാൽ യുദ്ധം തുടരുന്നതിനുപകരം, അവർ പരസ്പരം ബന്ധുക്കളായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അവരുടെ മത്സരം ആഴമേറിയതും തകർക്കാനാവാത്തതുമായ സൗഹൃദമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു.

ഗിൽഗമെഷിന്റെ ഇതിഹാസം
എൻകിടുവിന്റെയും ഗിൽഗമെഷിന്റെയും പ്രാതിനിധ്യം. ഫ്ലിക്കർ

ഗിൽഗമെഷും എൻകിടുവും ചേർന്ന് നിരവധി വീരോചിത സാഹസങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന സാഹസികത, ഭയാനകമായ രൂപമുള്ള ഭയങ്കര രാക്ഷസനായ, ശക്തനായ സംരക്ഷകനായ ഹംബാബയുടെ കീഴിലുള്ള ദേവദാരു വനത്തിലേക്കുള്ള അവരുടെ യാത്രയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അവരുടെ ധൈര്യം, ശക്തി, സാഹോദര്യം എന്നിവയാൽ നയിക്കപ്പെട്ട അവർ ഹംബാബയുടെ ക്രോധത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചു, വിജയികളായി ഉയർന്നുവന്നു, അവന്റെ വനം അവകാശപ്പെട്ടു, ഉറൂക്കിന് പ്രശസ്തിയും പ്രതാപവും തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു.

ഗിൽഗമെഷിനെയോ എൻകിടുവിനെയോ വശീകരിച്ച് അവരുടെ ദൃഢനിശ്ചയം പരീക്ഷിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ഇനാന്ന ദേവിയുടെ പ്രശസ്തി അവരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. ഭൂമി നശിപ്പിക്കാൻ അവൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കാളയെ അയച്ചു, രണ്ട് വീരന്മാരും അവരുടെ നഗരത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ധീരമായി പോരാടി. ദേവന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ അവർ കാളയെ കൊന്നു, പക്ഷേ ഈ പ്രവൃത്തി ദൈവിക സമിതിയെ ചൊടിപ്പിച്ചു.

കാളയുടെ മരണത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ, എൻകിടു കഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ദേവന്മാർ തീരുമാനിച്ചു. അവർ അവനെ ഒരു പാഴായ രോഗം കൊണ്ടുവന്നു, ഗിൽഗമെഷ് തന്റെ സുഹൃത്തിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലും, എൻകിഡു ഒരു ദാരുണമായ വിധിക്ക് കീഴടങ്ങി.

എൻകിഡുവിന്റെ വിയോഗത്താൽ തകർന്ന ഗിൽഗമെഷ് ദുഃഖത്താൽ വിഴുങ്ങി, ഒരിക്കൽ ധീരനായിരുന്ന രാജാവ് സ്വന്തം മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്താൽ മതിമറന്നു. നിത്യജീവന്റെ രഹസ്യം കണ്ടെത്താൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്‌ത അദ്ദേഹം മറ്റൊരു അപകടകരമായ യാത്ര ആരംഭിച്ചു, വഞ്ചനാപരമായ ദേശങ്ങൾ കടന്ന് ഭയാനകമായ ജീവികളെ കണ്ടുമുട്ടി.

നിത്യജീവൻ ലഭിച്ച ഏക മർത്യനായ ഉത്നാപിഷ്ടിമിനെ അവൻ അന്വേഷിച്ചു, അവനോട് രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ. എണ്ണമറ്റ പരീക്ഷണങ്ങളെയും വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിച്ച ശേഷം, ഗിൽഗമെഷ് ഉത്നാപിഷ്ടിമിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു, അമർത്യത മനുഷ്യർക്കുള്ളതല്ലെന്ന് അവനോട് പറയുകയും തന്റെ മനുഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിരാശനായെങ്കിലും പ്രബുദ്ധനായി, ഗിൽഗമെഷ് ഉറുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി, അവിടെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷണികമായ സ്വഭാവവും മരണത്തിന്റെ അനിവാര്യതയും അംഗീകരിക്കാൻ പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ തികച്ചും മാറിയ ഒരു മനുഷ്യൻ തങ്ങളുടെ ദേശത്തെ ജ്ഞാനത്തോടെ ഭരിക്കുന്നത് ഉറൂക്ക് കണ്ടു. വർത്തമാനകാലത്തെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഗിൽഗമെഷ് മനസ്സിലാക്കി, വരും തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും മഹത്തായ ഒരു പാരമ്പര്യം അവശേഷിപ്പിച്ചു.

അങ്ങനെ, എൻകിടുവിന്റെയും ഗിൽഗമെഷിന്റെയും കഥ വീരത്വത്തിന്റെയും സാഹസികതയുടെയും ഒരു കഥ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിന്റെ ദുർബലതയെയും നമ്മുടെ മരണത്തെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെയും കുറിച്ചുള്ള പാഠം കൂടിയാണ്. അവരുടെ ഐതിഹാസിക ചൂഷണങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു, സുമേറിയൻ പുരാണങ്ങളുടെ വാർഷികങ്ങളിൽ എന്നെന്നേക്കുമായി പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.


ഗിൽഗമെഷിന്റെ ഇതിഹാസത്തെക്കുറിച്ച് വായിച്ചതിനുശേഷം, വായിക്കുക ഉറൂക്ക്: നൂതനമായ അറിവ് കൊണ്ട് ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച മനുഷ്യ നാഗരികതയുടെ പ്രാരംഭ നഗരം.