ആൻഡ്രൂ ക്രോസും തികഞ്ഞ പ്രാണിയും: ആകസ്മികമായി ജീവൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ!

ആൻഡ്രൂ ക്രോസ്, ഒരു അമച്വർ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, 180 വർഷം മുമ്പ് അചിന്തനീയമായത് സംഭവിച്ചു: അവൻ ആകസ്മികമായി ജീവൻ സൃഷ്ടിച്ചു. തന്റെ ചെറിയ ജീവികൾ ഈഥറിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഈതറിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിച്ചതല്ലെങ്കിൽ അവ എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല.

ആൻഡ്രൂ ക്രോസ്, ഒരു അമച്വർ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, 180 വർഷം മുമ്പ് അചിന്തനീയമായത് സംഭവിച്ചു: അവൻ ആകസ്മികമായി ജീവൻ സൃഷ്ടിച്ചു. തന്റെ ചെറിയ ജീവികൾ ഈഥറിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഈതറിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിച്ചതല്ലെങ്കിൽ അവ എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല.

ആൻഡ്രൂ ക്രോസിന്റെ അജ്ഞാത എഴുത്തുകാരന്റെ പഴയ പെയിന്റിംഗ്
അജ്ഞാത രചയിതാവ് ആൻഡ്രൂ ക്രോസിന്റെ പഴയ പെയിന്റിംഗ് © ഇമേജ് ഉറവിടം: പബ്ലിക് ഡൊമെയ്ൻ

ഫൈൻ കോർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് എസ്റ്റേറ്റ്, മാതാപിതാക്കളുടെ മരണശേഷം ക്രോസിന് അവകാശമായി ലഭിച്ചു. ക്രോസ് പഴയ മാനറിന്റെ സംഗീത മുറി തന്റേതാക്കി മാറ്റി "ഇലക്‌ട്രിക് റൂം" വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു ലബോറട്ടറി.

അന്തരീക്ഷ വൈദ്യുതിയെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനായി, അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ഉപകരണം നിർമ്മിച്ചു, കൂടാതെ വലിയ വോൾട്ടൈക് സ്റ്റാക്കുകൾ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതുല്യമായ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്ന ധാതുക്കൾ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കുന്നത് നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിരിക്കും.

ആൻഡ്രൂ ക്രോസിന്റെ ഭാര്യ കൊർണേലിയ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി "ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആൻഡ്രൂ ക്രോസിന്റെ സ്മാരകങ്ങൾ, ശാസ്ത്രവും സാഹിത്യവും"1857-ൽ അദ്ദേഹം മരിച്ച് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

“1837-ൽ മിസ്റ്റർ ക്രോസ് ഇലക്‌ട്രോ-ക്രിസ്റ്റലൈസേഷനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു, ഈ അന്വേഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ, പ്രാണികൾ സാധാരണയായി മൃഗങ്ങളുടെ ജീവന് മാരകമായ അവസ്ഥയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മിസ്റ്റർ ക്രോസ് ഒരിക്കലും ഈ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വസ്തുത പ്രസ്താവിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്തില്ല, അത് താൻ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു സിദ്ധാന്തവും മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടില്ല.

ദി "പ്രാണികൾ" ഒരു വോൾട്ടെയ്ക് ബാറ്ററിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വയറുകൾ തുടർച്ചയായി വൈദ്യുതീകരിച്ച സുഷിരങ്ങളുള്ള വെസൂവിയസ് പാറയിൽ വെള്ളം, പൊട്ടാസയുടെ സിലിക്കേറ്റ്, ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്നിവയുടെ മിശ്രിതം തുള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു പരീക്ഷണത്തിലാണ് ആദ്യം രൂപംകൊണ്ടത്. ക്രോസ് എഴുതുന്നു, "ഒരു സുഷിര കല്ലിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ ഈ ദ്രാവകം ഒരു നീണ്ട തുടർച്ചയായ വൈദ്യുത പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം സാധ്യമായ സിലിക്കയുടെ പരലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇത് പരാജയപ്പെട്ടു."

ഈ നടപടിക്രമം ക്രോസ് പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ല, പകരം തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒന്ന് ലഭിച്ചു. പരീക്ഷണത്തിന്റെ 14-ാം ദിവസത്തിൽ വൈദ്യുതീകരിച്ച കല്ലിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്ന ചെറിയ വെളുത്ത പുറംതോട് ക്രോസ് കണ്ടെത്തി.

18-ാം ദിവസം, വളർച്ചകൾ വർധിച്ചുവെന്നും ഇപ്പോൾ നീണ്ടുപോയെന്നും ക്രോസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു "ഫിലമെന്റുകൾ" അവരിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ക്രോസ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സിന്തറ്റിക് ധാതുക്കളല്ല ഇവയെന്ന് ഉടൻ തന്നെ വ്യക്തമായിരുന്നു, മറിച്ച് ധാരണയെ ധിക്കരിക്കുന്ന ഒന്ന്.

ക്രോസ് നിരീക്ഷിച്ചു, “ഇരുപത്തിയാറാം ദിവസം, ഈ രൂപങ്ങൾ ഒരു തികഞ്ഞ പ്രാണിയുടെ രൂപം സ്വീകരിച്ചു, അതിന്റെ വാൽ രൂപപ്പെട്ട കുറച്ച് കുറ്റിരോമങ്ങളിൽ നിവർന്നുനിന്നു. ഈ ഭാവങ്ങൾ ഒരു പ്രാരംഭ ധാതു രൂപീകരണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നാണെന്ന് ഈ കാലഘട്ടം വരെ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നില്ല. ഇരുപത്തിയെട്ടാം ദിവസം, ഈ ചെറിയ ജീവികൾ അവരുടെ കാലുകൾ ചലിപ്പിച്ചു. ഞാൻ അൽപ്പം പോലും അമ്പരന്നില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയണം. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അവർ കല്ലിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു, സന്തോഷത്തോടെ നീങ്ങി.

അടുത്ത ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഏകദേശം നൂറോളം വിചിത്രമായ ബഗുകൾ കല്ലിൽ രൂപപ്പെട്ടു. അവയെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ പഠിച്ചപ്പോൾ, ചെറിയവയ്ക്ക് ആറ് കാലുകളും വലിയവയ്ക്ക് എട്ട് കാലുകളുമുണ്ടെന്ന് ആൻഡ്രൂ ക്രോസ് കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹം ജീവികളെ കീടശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി, അവ അകാരസ് ഇനത്തിൽ പെട്ട കാശ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്നാണ് അവരെ പരാമർശിക്കുന്നത് 'അകാരസ് ഇലക്ട്രിക്കസ്' ആൻഡ്രൂ ക്രോസിന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിൽ, അവ സാധാരണയായി അറിയപ്പെടുന്നത് 'അകാരി ക്രോസ്സി.'

അക്കാരസ് ഇലക്ട്രിക്കസ്, അക്കാരസ് ക്രോസ്സി, ആൻഡ്രൂ ക്രോസ്
പിയറി ടർപിൻ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച അകാരസ് ക്രോസിയുടെ ഡ്രോയിംഗ്, © ഇമേജ് ഉറവിടം: ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി, കാന്തികത, രസതന്ത്രം എന്നിവയുടെ വാർഷികങ്ങൾ, മെയ് 1838, Google Books വഴി.

അവന് എഴുതി "അവ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പീഷിസാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു; അങ്ങനെയല്ലെന്ന് ചിലർ വാദിക്കുന്നു. അവരുടെ ജനന കാരണത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വളരെ നല്ല കാരണത്താൽ - എനിക്ക് ഒരെണ്ണം രൂപീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഏറ്റവും ലളിതമായ പരിഹാരം, സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. "അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രാണികൾ നിക്ഷേപിച്ച അണ്ഡാശയത്തിൽ നിന്നാണ് അവ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതും വൈദ്യുത പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ വിരിഞ്ഞതും. അപ്പോഴും, ഒരു അണ്ഡത്തിന് നാരുകൾ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നോ, ഈ നാരുകൾ കുറ്റിരോമങ്ങളായി മാറുമെന്നോ എനിക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും അടുത്ത പരിശോധനയിൽ, ഒരു ഷെല്ലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.

ആൻഡ്രൂ ക്രോസ് എന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ അസാധ്യമായ ജീവിതത്തിന്റെ പിറവിക്ക് പ്രേക്ഷകർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു
മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ അസാധ്യമായ ജീവിതത്തിന്റെ പിറവിക്ക് പ്രേക്ഷകർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു © ഇമേജ് ഉറവിടം: huiwaikeung.org

ക്രോസ് തന്റെ പരീക്ഷണം പലതവണ ആവർത്തിച്ചു, ഓരോ തവണയും വ്യത്യസ്‌തമായ മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു, പക്ഷേ അതേ ഫലങ്ങൾ തന്നെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു. കാസ്റ്റിക്, വൈദ്യുതീകരിച്ച ദ്രാവകത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിന് താഴെയായി നിരവധി ഇഞ്ച് പ്രാണികൾ വളരുന്നത് കണ്ട് അദ്ദേഹം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു, പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന ശേഷം പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടാൽ അവ നശിപ്പിക്കപ്പെടും.

മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ, അവൻ ഉയർന്ന ക്ലോറിൻ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ട് ഉപകരണത്തിൽ നിറച്ചു. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പ്രാണികൾ ഇപ്പോഴും രൂപപ്പെടുകയും കണ്ടെയ്നറിനുള്ളിൽ രണ്ട് വർഷത്തിലേറെ കേടുകൂടാതെയിരിക്കുകയും ചെയ്തു, പക്ഷേ അവ ഒരിക്കലും നീങ്ങുകയോ ചൈതന്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല.

“വൈദ്യുതീകരിച്ച ശരീരത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ, ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അറ്റത്ത്, ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് അറ്റത്ത്, ഇടയ്ക്കിടെ രണ്ടിനും ഇടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതീകരിച്ച വൈദ്യുതധാരയുടെ മധ്യത്തിലോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വളരെ ചെറിയ വെളുത്ത അർദ്ധഗോളമാണ് അവയുടെ പ്രാരംഭ രൂപം. ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരിലും, ”ക്രോസ് വിശദീകരിച്ചു.

ഈ പുള്ളി കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലംബമായി വലുതാകുകയും നീളുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ കുറഞ്ഞ പവർ ലെൻസിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന വെളുത്ത തരംഗമായ നാരുകൾ പുറത്തുവിടുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യമായി മൃഗജീവിതത്തിന്റെ പ്രകടനം വരുന്നു. ഈ ഫിലമെന്റുകളെ സമീപിക്കാൻ ഒരു ഫൈൻ പോയിന്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, പായലിലെ സൂഫൈറ്റുകൾ പോലെ അവ ചുരുങ്ങുകയും തകരുകയും ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ പോയിന്റ് നീക്കം ചെയ്തതിനുശേഷം അവ വീണ്ടും വികസിക്കുന്നു.

കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഈ നാരുകൾ കാലുകളിലേക്കും കുറ്റിരോമങ്ങളിലേക്കും വികസിക്കുകയും ഒരു തികഞ്ഞ അകാരസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അത് ജന്മസ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേർപെടുത്തുകയും ഒരു ദ്രാവകത്തിന് കീഴിലാണെങ്കിൽ വൈദ്യുതീകരിച്ച കമ്പിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറുകയും പാത്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ഈർപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിന്റെ പുറം, അല്ലെങ്കിൽ കടലാസ്, കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സമീപത്തുള്ള മറ്റ് വസ്തുക്കൾ.

ദി ഇലക്ട്രിക് വാമ്പയർ - എഫ്എച്ച് പവർ (ബ്രിട്ടീഷ്), ആൻഡ്രൂ ക്രോസ്
എന്ന ഒരു ചെറുകഥയ്ക്ക് ഫിലിപ്പ് ബെയ്ൻസ് എഴുതിയ ചിത്രീകരണം ഇലക്ട്രിക് വാമ്പയർ FH പവർ, ആൻഡ്രൂ ക്രോസിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകി. ലണ്ടൻ മാസികയുടെ 1910 ഒക്‌ടോബർ പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. © ഇമേജ് ഉറവിടം: ഫിലിപ്പ് ബെയ്ൻസ്

1849-ൽ എഴുത്തുകാരനായ ഹാരിയറ്റ് മാർട്ടിനെയുവിന് എഴുതിയ കത്തിൽ, കാശ് വൈദ്യുതമായി സൃഷ്ടിച്ച ധാതുക്കളുമായി എത്രത്തോളം സാമ്യമുള്ളതാണെന്ന് ക്രോസ് കുറിച്ചു. "അവയിൽ പലതിലും" അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു, "കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് നാരങ്ങയുടെ സൾഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോണ്ടിയയുടെ സൾഫേറ്റ് രൂപപ്പെടുമ്പോൾ, അതിന്റെ ആരംഭം ഒരു വെളുത്ത പുള്ളി ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നു: അതിനാൽ ഇത് അകാരസിന്റെ ജനനത്തിലാണ്. ഈ ധാതു പുള്ളി ലംബമായി വലുതാക്കുകയും നീളുകയും ചെയ്യുന്നു: അകാരസിലും ഇത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ധാതു വെളുത്ത നാരുകൾ പുറത്തേക്ക് എറിയുന്നു: അകാരസ് പുള്ളി അങ്ങനെ തന്നെ. ഇതുവരെ ആരംഭിച്ച ധാതുവും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്; എന്നാൽ ഈ തന്തുക്കൾ ഓരോന്നിലും കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുമ്പോൾ, ധാതുക്കളിൽ അവ കർക്കശവും തിളങ്ങുന്നതും സുതാര്യവുമായ ആറ്-വശങ്ങളുള്ള പ്രിസങ്ങളായി മാറുന്നു; മൃഗത്തിൽ, അവ മൃദുവും നാരുകളുള്ളവയുമാണ്, ഒടുവിൽ ചലനവും ജീവനും ഉള്ളവയാണ്.