ടൂറിൻ ആവരണം: നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ

ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, AD 30-ഓ 33-ലോ യഹൂദ്യയിൽ നിന്ന് രഹസ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന കഫൻ, എഡെസ, തുർക്കി, കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ (ഓട്ടോമൻമാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇസ്താംബൂളിന്റെ പേര്) എന്നിവിടങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. AD 1204-ൽ കുരിശുയുദ്ധക്കാർ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിനെ കൊള്ളയടിച്ചതിനുശേഷം, ഗ്രീസിലെ ഏഥൻസിൽ സുരക്ഷിതമായി തുണി കടത്തി, അവിടെ AD 1225 വരെ തുടർന്നു.

ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ ഒരു എപ്പിസോഡ് കണ്ടു പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ ടൂറിൻ ആവരണത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെയും പസിലിനെയും കുറിച്ച്, 14-ബൈ-9-അടി പഴക്കമുള്ള പള്ളിയുടെ അവശിഷ്ടത്തിൽ എനിക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ട്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ഞങ്ങൾ ദയയുള്ള ആളുകൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്നില്ല.

ടൂറിൻ ആവരണം: നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ 1
മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ, ആവരണത്തെ ചിലപ്പോൾ മുള്ളുകളുടെ കിരീടം അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ വസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. വിശുദ്ധ ആവരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റലിയിലെ സാന്താ സിന്ഡോൺ എന്നിങ്ങനെ വിശ്വാസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് പേരുകളുണ്ട്. © Gris.org

ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു മരണശേഷം ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ, താൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നതിന്റെ ഉറപ്പായ നിരവധി അടയാളങ്ങൾ അവൻ തന്റെ അനുയായികൾക്ക് നൽകി. മറ്റൊരു പതിപ്പ് പറയുന്നത്, താൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി അടയാളങ്ങൾ യേശു നൽകിയതായി (എൻഐവി) ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നതിന് കൂടുതൽ തെളിവ് ആവശ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ, അവൻ അവരുടെ മുന്നിൽ ആണിയടിച്ച കൈകളും വശത്ത് വിടവുള്ള മുറിവുമായി നിൽക്കുന്നുവെന്ന വസ്തുതയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. .

ആവരണത്തിന്റെ ചരിത്രം

ടൂറിൻ ആവരണം: നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ 2
2002-ലെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് മുമ്പുള്ള ടൂറിൻ ആവരണത്തിന്റെ മുഴുനീള ചിത്രം. © വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്

സിലാസ് ഗ്രേയും റോവൻ റാഡ്ക്ലിഫും പുസ്തകത്തിലെ എഡെസയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡിലിയന്റെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആ കഥ പറയുന്നു. ഇത് സത്യമാണ്. വളരെക്കാലം മുമ്പ്, എഡെസയിലെ രാജാവ് യേശുവിന് കത്തെഴുതുകയും അവനെ സന്ദർശിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത കാര്യം യൂസിബിയസ് ഓർത്തു. ക്ഷണം കൂടുതൽ വ്യക്തിപരമായിരുന്നു, ഭേദമാക്കാൻ കഴിയാത്ത രോഗത്താൽ അദ്ദേഹം വളരെ രോഗിയായിരുന്നു. യേശു തന്റെ രാജ്യത്തിന് തെക്ക് യഹൂദ്യയിലും ഗലീലിയിലും അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവനറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ അതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.

ഇല്ലെന്ന് യേശു പറഞ്ഞതായി കഥ പറയുന്നു, എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ തന്റെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അവനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളെ അയയ്‌ക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം രാജാവിനോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച ആളുകൾ എഡെസയിൽ പലരെയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ച ജൂഡ് തദ്ദ്യൂസിനെ അയച്ചു. അവൻ വളരെ സവിശേഷമായ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നു: ഒരു സുന്ദരിയുടെ ചിത്രമുള്ള ഒരു ലിനൻ തുണി.

യേശുവിന്റെ പല മുഖങ്ങൾ

ടൂറിൻ ആവരണം: നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ 3
ടൂറിൻ ആവരണം: മുഖത്തിന്റെ ആധുനിക ഫോട്ടോ, പോസിറ്റീവ് (ഇടത്), ഡിജിറ്റൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ചിത്രം (വലത്). © വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്

ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചിത്രം പ്രസിദ്ധമാകുന്നതിന് മുമ്പ്, "രക്ഷകന്റെ" ഐക്കണുകളോ ചിത്രങ്ങളോ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ആവരണത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ ഒരു വസ്തുത. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ യേശുവിന് താടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവന്റെ മുടി ചെറുതായിരുന്നു, ഏതാണ്ട് ഒരു മാലാഖയെപ്പോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് മുഖവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ചിത്രം കൂടുതൽ അറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഐക്കണുകൾ മാറി.

ഈ മതപരമായ ചിത്രങ്ങളിൽ, യേശുവിന് നീളമുള്ള താടിയും നടുവിൽ പിരിഞ്ഞ നീണ്ട മുടിയും ആവരണത്തിലെ മുഖം പോലെ വിചിത്രമായി കാണപ്പെടുന്ന മുഖവുമുണ്ട്. കഥകളിലൂടെ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളെ ആവരണം എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചുവെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ എഡെസയിൽ അത് എങ്ങനെ ആരംഭിച്ചു എന്നതിന്റെ കഥയും, ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യകാല സഭാ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ ഒരാളായ യൂസിബിയസ് പറഞ്ഞു.

ഒരു മനുഷ്യനെ ക്രൂശിക്കുന്നതാണ് ചിത്രം

പഞ്ഞിനൂലിന്റെ മങ്ങിയ അടയാളം ദൃഢമായ ഒരു മൃതശരീരത്തിൽനിന്നുള്ളതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, ചിത്രം ഒരു വ്യക്തിയെ ക്രൂശിക്കുന്നതാണ്. 1970 കളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, ആവരണം വിച്ഛേദിക്കുകയും പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, നിരവധി ക്രിമിനൽ പാത്തോളജിസ്റ്റുകൾ ഈ നിഗമനത്തിലെത്തി.

രക്തം യഥാർത്ഥമാണ്

രക്തത്തിലെ പല പാടുകളിലെയും സെറവും സെല്ലുലാർ പിണ്ഡവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര കൃത്യമാണെന്ന് പാത്തോളജിസ്റ്റുമാരിൽ ഒരാളായ ഡോ.വിഗ്നൺ പറഞ്ഞു. ഉണങ്ങിയ രക്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ കാര്യം ഇതാണ്. തുണിയിൽ യഥാർത്ഥ, ഉണങ്ങിയ മനുഷ്യ രക്തം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

ആ മനുഷ്യനെ അംഗഭംഗം വരുത്തിയതായി ബൈബിൾ പറയുന്നു

അതേ പാത്തോളജിസ്റ്റുകൾ കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റും നീർവീക്കം കണ്ടു, അടിയേറ്റതുമൂലമുള്ള ചതവുകളോടുള്ള ഒരു സാധാരണ പ്രതികരണം. യേശുവിനെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതായി പുതിയ നിയമം പറയുന്നു. നെഞ്ചും കാലും സാധാരണയേക്കാൾ വലുതായതിനാൽ കാഠിന്യം വ്യക്തമാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ ക്ലാസിക് അടയാളങ്ങളാണിവ. അതിനാൽ, നസ്രത്തിലെ യേശുവിനെ മർദിക്കുകയും മർദിക്കുകയും കുരിശിൽ തറച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പുതിയ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന അതേ വിധത്തിലാണ് ആ ശ്മശാന വസ്ത്രത്തിൽ കിടന്നയാളുടെ ശരീരം മുറിച്ചത്.

ചിത്രം മികച്ചതായിരിക്കണം

ഷ്രോഡിന്റെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ കാര്യം അത് പോസിറ്റീവ് ഇമേജ് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. 1800-കളിൽ ക്യാമറ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല, ഇത് ആവരണം ഒരു മധ്യകാല വ്യാജമാണ്, അത് കളങ്കപ്പെടുത്തുകയോ ചായം പൂശുകയോ ചെയ്തുവെന്ന ആശയം നിരാകരിക്കുന്നു. ഒരു മധ്യകാല ചിത്രകാരനും വരയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത നെഗറ്റീവ് ഇമേജുകൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ആയിരം വർഷമെടുത്തു.

പോസിറ്റീവ് ചിത്രം ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു

ആവരണത്തിലെ നെഗറ്റീവ് ഇമേജിൽ നിന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് ചിത്രം, യേശുവിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷ വിവരണങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാലക്രമത്തിലുള്ള പല അടയാളങ്ങളും വിശദമായി കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൈകളിലും കാലുകളിലും പുറകിലും ഒരു റോമൻ ഫ്ലാഗ്റം നിങ്ങളെ എവിടെയാണ് അടിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മുള്ളിന്റെ കിരീടം തലയ്ക്കു ചുറ്റും മുറിവുകളുണ്ടാക്കി.

അവൻ വീഴുമ്പോൾ പാസ് ബീം ചുമന്നതുകൊണ്ടാകാം അവന്റെ തോളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നത്. ഈ മുറിവുകളെല്ലാം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് കഫൻ കണ്ട ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. പിന്നെ സ്തനത്തിൽ കുത്തേറ്റ മുറിവും കൈത്തണ്ടയിലും കാലിലും നഖത്തിന്റെ പാടുകളും ഉണ്ട്. ആളുകൾ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നതിനോട് ഇതെല്ലാം യോജിക്കുന്നു.

ഈ ഗ്രഹത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒന്നുമില്ല

അവന്റെ മുഖ സവിശേഷതകളും മുടിയും മുറിവുകളും എല്ലാം കൊണ്ട്, മനുഷ്യന് ഒരു പ്രത്യേക രൂപം ഉണ്ട്. ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഇതുപോലെ ഒന്നുമില്ല. വിശദീകരിക്കാനാകാത്തത്. ലിനനിലെ കറകളൊന്നും ദ്രവിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാത്തതിനാൽ, യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് മൂന്നാം ദിവസം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറയുന്നതുപോലെ, അഴുകൽ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ആവരണത്തിലെ ഏത് തൊലിയാണ് ആദ്യം അവശേഷിപ്പിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം.

പരമ്പരാഗത ശ്മശാന രീതികളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

അക്കാലത്ത്, യഹൂദ ശ്മശാന ആചാരങ്ങൾ, മനുഷ്യനെ കപ്പൽ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ലിനൻ ആവരണത്തിൽ കിടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ യേശുവിനെപ്പോലെ അവൻ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴുകിയില്ല, കാരണം അത് പെസഹായുടെയും ശബ്ബത്തിന്റെയും നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരായിരുന്നു.

അവസാന വാക്കുകൾ

ടൂറിൻ ആവരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പുരാവസ്തു വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ്, ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകളായി ചരിത്രപരമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും രണ്ട് പ്രധാന ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾക്കും ആവരണം വിഷയമാണ്. നിരവധി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളുടെയും ആരാധനയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം കൂടിയാണിത്.

വത്തിക്കാനും ചർച്ച് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓഫ് ലാറ്റർ-ഡേ സെയിന്റ്‌സും (എൽഡിഎസ്) കഫൻ ആധികാരികമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ കത്തോലിക്കാ സഭ അതിന്റെ അസ്തിത്വം ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് AD 1353-ൽ ഫ്രാൻസിലെ ലിറേയിലെ ഒരു ചെറിയ പള്ളിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം, 1980-കളിൽ, കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ വിവിധ ഐസോടോപ്പുകൾ ക്ഷയിക്കുന്ന നിരക്ക് അളക്കുന്ന റേഡിയോകാർബൺ ഡേറ്റിംഗ്, ആവരണം AD 1260 നും AD 1390 നും ഇടയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു, ഇത് ഒരു വിപുലമായ വ്യാജമാണെന്ന ധാരണയ്ക്ക് വിശ്വാസ്യത നൽകി. മധ്യ കാലഘട്ടം.

മറുവശത്ത്, എസ് പുതിയ ഡിഎൻഎ വിശകലനങ്ങൾ ലിനനിന്റെ നീണ്ട സ്ട്രിപ്പ് ഒരു മധ്യകാല വ്യാജമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ശ്മശാന ആവരണമാണെന്നോ ഉള്ള ധാരണ തള്ളിക്കളയരുത്.