നോർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരണാതീതമായ ലിഖിതങ്ങളുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പഴയ റൺസ്റ്റോൺ

നോർവീജിയൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഏകദേശം 2,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആലേഖനം ചെയ്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന റൺസ്റ്റോൺ, ഇത് മുൻ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളേക്കാൾ നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളതാക്കുന്നു.
നോർവേ 1 ൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരണാതീതമായ ലിഖിതങ്ങളുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പഴയ റൺസ്റ്റോൺ

2021 ലെ ശരത്കാലത്തിലാണ്, മ്യൂസിയം ഓഫ് കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററിയിലെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ റിംഗറിക്കിലെ ടൈറിഫ്‌ജോർഡന്റെ ഒരു ശവക്കുഴിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയത്. ഒരു ശവക്കുഴിയിൽ, നിരവധി റൂണിക് ലിഖിതങ്ങളുള്ള ഒരു കല്ല് അവർ കണ്ടെത്തി. എ ഡി 1 നും 250 നും ഇടയിലാണ് റണ്ണുകൾ ആലേഖനം ചെയ്തതെന്ന് ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് കത്തിച്ച എല്ലുകളും കരിയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യകാല റൂൺ കല്ലാക്കി മാറ്റുന്നു.

നോർവീജിയൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഏകദേശം 2,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആലേഖനം ചെയ്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള റൺസ്റ്റോൺ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ്.
നോർവീജിയൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഏകദേശം 2,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആലേഖനം ചെയ്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള റൺസ്റ്റോൺ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ്. © ചിത്രം കടപ്പാട്: Alexis Pantos/KHM, UiO

ഈ പുരാതന നോർവീജിയൻ റൂൺ സ്റ്റോൺ റൂണിക് പണ്ഡിതന്മാർക്കും പുരാവസ്തു ഗവേഷകർക്കും ഇടയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു. ലിഖിതങ്ങൾ 2,000 വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ളതും റൂണിക് രചനയുടെ പ്രഹേളിക ചരിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിലേക്കുമുള്ളതുമാണ്. കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ കല്ലിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ അതിനെ സ്വിംഗർഡ് കല്ല് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

1,800-നും 2,000-നും ഇടക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഒരാൾ ടൈറിഫ്‌ജോർഡന് സമീപം നിൽക്കുകയും ചുവപ്പ് കലർന്ന തവിട്ട് നിറമുള്ള റിംഗറിക്ക് മണൽക്കല്ലിന്റെ 31×32 സെന്റിമീറ്റർ ബ്ലോക്കിൽ റണ്ണുകൾ കൊത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് സ്കാൻഡിനേവിയയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആധുനിക നോർഡിക് ഭാഷകളുടെ പൂർവ്വിക ഭാഷയായ പുരാതന നോർഡിക് ഭാഷയുടെ ആദ്യകാല രൂപമാണ് അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നത്.

ഈ റണ്ണുകൾ എഡി 1 നും 250 നും ഇടയിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ്, കൂടാതെ റൂണിക് രചനയുടെ പ്രഹേളിക ചരിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകൾ മുതലുള്ളതാണ്. ഫോട്ടോ: അലക്സിസ് പാന്റോസ്/കെഎച്ച്എം, യുഐഒ.
ഈ റണ്ണുകൾ എഡി 1 നും 250 നും ഇടയിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ്, കൂടാതെ റൂണിക് രചനയുടെ പ്രഹേളിക ചരിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകൾ മുതലുള്ളതാണ്. © ചിത്രം കടപ്പാട്: Alexis Pantos/KHM, UiO.

ഇഡിബെറ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ?

അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ പേരാണോ കല്ലിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കല്ലിന്റെ മുൻവശത്ത്, മറ്റ് ലിഖിതങ്ങൾക്കിടയിൽ എട്ട് റണ്ണുകൾ വ്യക്തമായി നിൽക്കുന്നു. ലാറ്റിൻ അക്ഷരങ്ങളാക്കി അവർ ഉച്ചരിക്കുന്നു: idiberug. കല്ല് "ഇടിബെറയ്ക്ക് വേണ്ടി" ഉണ്ടാക്കിയതാണോ? അതോ 'ഇഡിബെർഗു' എന്ന പേരാണോ അതോ 'ഇഡിബെരുങ്' എന്ന പേരാണോ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്?

പഴയ റൂൺ ലിഖിതങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനുള്ള രീതികൾ വളരെയധികം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഈ റണ്ണുകൾ കൊത്തിയെടുത്ത സമയം മുതൽ വൈക്കിംഗ് യുഗവും മധ്യകാലഘട്ടവും വരെ ഭാഷ ഗണ്യമായി മാറി. അതിനാൽ കല്ലിലെ സന്ദേശങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്.

കളിയായ എഴുത്ത്?

കല്ലിൽ പലതരം ലിഖിതങ്ങളുണ്ട്. ചില വരികൾ ഒരു ഗ്രിഡ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ചെറിയ സിഗ്സാഗ് രൂപങ്ങളും മറ്റ് രസകരമായ അടയാളങ്ങളും ഉണ്ട്. എല്ലാം ഭാഷാപരമായ അർത്ഥമുള്ളതല്ല, ആരെങ്കിലും അനുകരിക്കുകയോ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയോ രചനയിൽ കളിക്കുകയോ ചെയ്തതായി തോന്നാം. ഒരുപക്ഷേ കൊത്തുപണിക്കാരൻ റണ്ണുകൾ എങ്ങനെ കൊത്തിയെടുക്കാമെന്ന് പഠിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലായിരുന്നു.

ഈ റണ്ണുകൾ എഡി 1 നും 250 നും ഇടയിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ്, കൂടാതെ റൂണിക് രചനയുടെ പ്രഹേളിക ചരിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകൾ മുതലുള്ളതാണ്.
© ചിത്രം കടപ്പാട്: Alexis Pantos/KHM, UiO

സ്വിംഗേറുഡ് കല്ലിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയും ധാരാളം ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്താനുണ്ട്, എന്നാൽ റൂണിക് രചനയുടെ ആദ്യകാല ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും റൂൺ കല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചും പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വിലപ്പെട്ട അറിവ് ലഭിക്കും.

അതിന്റേതായ ഒരു അക്ഷരമാല

നോർവേയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പഴയ എഴുത്ത് രൂപമാണ് റണ്ണുകൾ. പൊതുയുഗത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ വൈക്കിംഗ് യുഗത്തിലും മധ്യകാലഘട്ടത്തിലും റണ്ണുകൾ തുടർച്ചയായി ഉപയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആദ്യത്തെ ആറ് റണ്ണുകൾ "ഫു ത് ആർക്ക്" ആയതിനാൽ റൂണിക് അക്ഷരമാലയെ ഫുതാർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Svingerud കല്ലിൽ ᚠ (f), ᚢ (u), ᚦ (th) എന്നീ അക്ഷരങ്ങളുടെ ആദ്യ മൂന്ന് റണ്ണുകളുള്ള ഒരു ലിഖിതവും നമുക്ക് കാണാം.

റൂണിക് അക്ഷരമാല
റൂണിക് അക്ഷരമാല © വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്

വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ലിഖിത ചിഹ്നങ്ങളാണ് റണ്ണുകൾ. ചിലത് ᛒ (B) പോലെയുള്ള ലാറ്റിൻ വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. ചില റണ്ണുകൾ ലാറ്റിൻ അക്ഷരങ്ങളോട് സാമ്യമുള്ളവയാണ്, എന്നാൽ മറ്റൊരു ശബ്ദത്തിനായി നിലകൊള്ളുന്നു: ᛖ = e. മറ്റുള്ളവ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതീകങ്ങളുമായി സാമ്യമുള്ളതല്ല: ᛈ എന്നത് p. റൂണിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാറ്റിൻ അക്ഷരമാലയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കാം, എന്നാൽ അതിന്റെ കൃത്യമായ ഉത്ഭവം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. സ്ക്രിപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചവർ റണ്ണുകൾക്ക് അവരുടേതായ ട്വിസ്റ്റ് നൽകുകയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ക്രമം മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

സാൻഡ്‌വികയ്ക്കും ഹോനെഫോസിനും ഇടയിലുള്ള നൈ വെയർ എഎസിന്റെ റോഡ്, റെയിൽവേ (റിംഗറിക്‌സ്‌പോർട്ട്‌ഫോൾജെൻ) വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹോളിലെ ശ്മശാനഭൂമിയുടെ പുരാവസ്തു ഗവേഷണം മ്യൂസിയം ഓഫ് കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററി നടത്തി.

ജനുവരി 21 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 26 വരെ ഓസ്ലോയിലെ മ്യൂസിയം ഓഫ് കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ റൺസ്റ്റോൺ പ്രദർശിപ്പിക്കും.


ഈ ലേഖനം നിന്ന് പുനർചിന്തനം ചരിത്ര മ്യൂസിയം ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ലൈസൻസിന് കീഴിൽ. വായിക്കുക യഥാർത്ഥ ലേഖനം.

മുമ്പത്തെ ലേഖനം
പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ നാസ്‌ക മരുഭൂമിയിൽ നൂറിലധികം നിഗൂഢ ഭീമൻ രൂപങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.

നാസ്‌ക മരുഭൂമിയിൽ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ നൂറിലധികം നിഗൂഢ ഭീമൻ രൂപങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

അടുത്ത ലേഖനം
മമ്മി ചെയ്യപ്പെട്ട മുതലകൾ കാലക്രമേണ മമ്മി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നു 3

മമ്മി ചെയ്യപ്പെട്ട മുതലകൾ കാലക്രമേണ മമ്മി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നു