നിയാണ്ടർത്തലുകൾ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള കല മനുഷ്യരല്ല നിർമ്മിച്ചത്

നിയാണ്ടർത്തലുകളുടെ നാല് വിരലുകളുള്ള മാൾട്രാവിസോ ഗുഹയുടെ പകർപ്പ്, കൈസറസ്, സ്പെയിൻ.
നിയാണ്ടർത്തലുകളുടെ നാല് വിരലുകളുള്ള മാൾട്രാവിസോ ഗുഹയുടെ പകർപ്പ്, കൈസറസ്, സ്പെയിൻ. © ഷട്ടർസ്റ്റോക്ക്

നിയാണ്ടർത്തൽ ഗവേഷണ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ചർച്ചകളിലൊന്ന് അവർ കല സൃഷ്ടിച്ചോ എന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി, ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തുവെന്ന് സമവായം മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഹോമിനോയിഡ് പരിണാമവൃക്ഷത്തിന്റെ രണ്ടറ്റത്തും ചിമ്പാൻസികളും ഹോമോ സാപ്പിയൻസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലെ, നിയാണ്ടർത്താലുകളുടെ പെരുമാറ്റം ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും കാലക്രമേണ സാംസ്കാരികമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

നിയാണ്ടർത്തലുകളുടെ നാല് വിരലുകളുള്ള മാൾട്രാവിസോ ഗുഹയുടെ പകർപ്പ്, കൈസറസ്, സ്പെയിൻ.
നിയാണ്ടർത്തലുകളുടെ നാല് വിരലുകളുള്ള മാൾട്രാവിസോ ഗുഹയുടെ പകർപ്പ്, കൈസറസ്, സ്പെയിൻ. © Shutterstock

ഏകദേശം 30,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിയാണ്ടർത്തലുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായതിന് ശേഷം ഹോമോ സാപിയൻസ് നിർമ്മിച്ച സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിക് രൂപങ്ങളേക്കാളും മൃഗങ്ങളുടെ ഗുഹാചിത്രങ്ങളേക്കാളും അമൂർത്തമായിരുന്നു അവരുടെ കല. എന്നാൽ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ നിയാണ്ടർത്തൽ കല അതിന്റേതായ രീതിയിൽ എത്രമാത്രം സർഗ്ഗാത്മകമായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

കുറഞ്ഞത് 315,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആഫ്രിക്കയിൽ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് പരിണമിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്നു. യൂറോപ്പിലെ നിയാണ്ടർതാൽ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞത് 400,000 വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

250,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, നിയാണ്ടർത്തലുകൾ ഹീമറ്റൈറ്റ് (ഓച്ചർ), മാംഗനീസ് തുടങ്ങിയ ധാതുക്കളും ദ്രാവകങ്ങളുമായി കലർത്തി ചുവപ്പും കറുപ്പും പെയിന്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു - അനുമാനിക്കാം ശരീരവും വസ്ത്രവും അലങ്കരിക്കാൻ.

അത് മനുഷ്യപ്രകൃതിയാണ്

1990-കളിൽ പാലിയോലിത്തിക്ക് പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ നടത്തിയ ഗവേഷണം നിയാണ്ടർത്തലുകളെ മന്ദബുദ്ധികളാണെന്ന പൊതു വീക്ഷണത്തെ സമൂലമായി മാറ്റി. ഹോമോ സാപ്പിയൻസുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ, അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു സൂക്ഷ്മമായ പെരുമാറ്റ പരിണാമം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം. അവരുടെ വലിയ മസ്തിഷ്കം അവരുടെ പരിണാമ സംരക്ഷണം നേടി.

ഭൂഗർഭ ഗുഹകളിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിൽ നിന്ന്, കാൽപ്പാടുകളും ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ തെളിവുകളും നിയാണ്ടർത്തലുകൾക്ക് അവരുടെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണാത്മകമായി തോന്നുന്നതിന് വ്യക്തമായ കാരണമൊന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെ പിഗ്മെന്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ആർഡേൽസ് ഗുഹയിലെ തിളങ്ങുന്ന സ്റ്റാലാക്റ്റൈറ്റ് ഡ്രെപ്പറിയുടെ കോൺകാവിറ്റികളിൽ ചുവന്ന പിഗ്മെന്റ് കഴുകി.
ആർഡേൽസ് ഗുഹയിലെ തിളങ്ങുന്ന സ്റ്റാലാക്റ്റൈറ്റ് ഡ്രെപ്പറിയുടെ കോൺകാവിറ്റികളിൽ ചുവന്ന പിഗ്മെന്റ് കഴുകി. © ചിത്രം കടപ്പാട്: പോൾ പെറ്റിറ്റ്

എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ വെളിച്ചത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമോ കുടിവെള്ളമോ ഇല്ലാത്ത അപകടകരമായ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വഴിതെറ്റുന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഗുഹാഭിത്തികളിൽ കല സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ ഇത് പര്യവേക്ഷണം എന്നതിലുപരി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അർത്ഥവത്തായിരുന്നു.

നിയാണ്ടർത്തലുകൾ വളരെ നാടോടികളായ ചെറിയ, അടുത്ത കൂട്ടങ്ങളിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അവർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, അവർ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന പാറമടകളിലും നദീതീരങ്ങളിലും ചെറിയ തീ കത്തിക്കാൻ തീക്കനൽ കൊണ്ടുപോയി. അവർ തങ്ങളുടെ കുന്തങ്ങളും കശാപ്പ് ശവങ്ങളും വിതറാൻ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള നിരന്തര ചർച്ചകളിലൂടെയും മത്സരത്തിലൂടെയും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന കുടുംബ ഗ്രൂപ്പുകളായി നാം അവരെ കണക്കാക്കണം. ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യക്തികളുടെ ഒരു ലോകമായിരുന്നു.

കാലക്രമേണ നിയാണ്ടർത്തലുകളുടെ ദൃശ്യസംസ്കാരത്തിന്റെ പരിണാമം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ സാമൂഹിക ഘടന മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. അവർ തങ്ങളുടെ ശരീരം അലങ്കരിക്കാൻ പിഗ്മെന്റുകളും ആഭരണങ്ങളും കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചു. ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് റീഡിസ്കവർഡ് എന്ന എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നതുപോലെ, ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വത്തിനായുള്ള മത്സരം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായതിനാൽ നിയാണ്ടർത്തലുകൾ അവരുടെ ശരീരം അലങ്കരിച്ചു. നിറങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ശക്തിയെയും ശക്തിയെയും കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറി, വ്യക്തികളെ അവരുടെ സമകാലികരെ അവരുടെ ശക്തിയും നയിക്കാനുള്ള അനുയോജ്യതയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

65,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, സ്‌പെയിനിലെ ആഴത്തിലുള്ള ഗുഹകളുടെ ചുവരുകളിൽ അടയാളങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ നിയാണ്ടർത്തലുകൾ ചുവന്ന പിഗ്മെന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. തെക്കൻ സ്പെയിനിലെ മലാഗയ്ക്ക് സമീപമുള്ള അർഡേൽസ് ഗുഹയിൽ അവർ തിളങ്ങുന്ന വെളുത്ത സ്റ്റാലാക്റ്റൈറ്റുകളുടെ കോൺകേവ് ഭാഗങ്ങൾക്ക് നിറം നൽകി.

പടിഞ്ഞാറൻ സ്‌പെയിനിലെ എക്‌സ്‌ട്രീമദുരയിലെ മാൾട്രാവിസോ ഗുഹയിൽ അവർ കൈകൾ ചുറ്റി. വടക്ക് കാന്റബ്രിയയിലെ ലാ പാസീഗ ഗുഹയിൽ, ഒരു നിയാണ്ടർത്തൽ പിഗ്മെന്റ് പൊതിഞ്ഞ വിരൽത്തുമ്പുകൾ ഭിത്തിയിൽ ആവർത്തിച്ച് അമർത്തി ഒരു ദീർഘചതുരം ഉണ്ടാക്കി.

മാൽട്രാവിസോ ഗുഹയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന നിരവധി ഡസൻ കൈ സ്റ്റെൻസിലുകളിൽ ഒന്ന്. ഈ കൈയുടെ കാര്യത്തിൽ, അത് ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ നിയാണ്ടർത്താൽ തറയിൽ കിടക്കേണ്ടിവരുമായിരുന്നു, കാരണം അത് കഷ്ടിച്ച് 30 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്.
മാൽട്രാവിസോ ഗുഹയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന നിരവധി ഡസൻ കൈ സ്റ്റെൻസിലുകളിൽ ഒന്ന്. ഈ കൈയുടെ കാര്യത്തിൽ, അത് ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ നിയാണ്ടർത്താൽ തറയിൽ കിടക്കേണ്ടിവരുമായിരുന്നു, കാരണം അത് കഷ്ടിച്ച് 30 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. © ചിത്രം കടപ്പാട്: പോൾ പെറ്റിറ്റ്

ഈ അടയാളങ്ങളുടെ പ്രത്യേക അർത്ഥം നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ നിയാണ്ടർത്തൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ ഭാവനാസമ്പന്നരായിത്തീരുന്നതായി അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പിന്നീട്, ഏകദേശം 50,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ശരീരം ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിനായി വ്യക്തിഗത ആഭരണങ്ങൾ വന്നു. ഇവ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു - മാംസഭുക്കായ പല്ലുകൾ, ഷെല്ലുകൾ, അസ്ഥി കഷ്ണങ്ങൾ എന്നിവകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പെൻഡന്റുകൾ. ഈ നെക്ലേസുകൾ ഒരേ സമയം ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ധരിച്ചിരുന്നതിന് സമാനമാണ്, ഇത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ലളിതമായ പങ്കിട്ട ആശയവിനിമയത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

നിയാണ്ടർത്താൽ ദൃശ്യ സംസ്കാരം ഹോമോ സാപിയൻസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണോ? സങ്കീർണ്ണതയിലല്ലെങ്കിലും അത് ഒരുപക്ഷേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. യൂറോപ്പിൽ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് വരുന്നതിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർ ആലങ്കാരികമല്ലാത്ത കലകൾ നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു, അവർ അത് സ്വതന്ത്രമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു.

എന്നാൽ അത് വ്യത്യസ്തമായി. നിയാണ്ടർത്തലുകൾ ആളുകളുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ പെയിന്റിംഗുകൾ പോലെയുള്ള ആലങ്കാരിക കലകൾ നിർമ്മിച്ചതിന് ഇതുവരെ തെളിവുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല, കുറഞ്ഞത് 37,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇത് വ്യാപകമായി നിർമ്മിച്ചിരുന്നു, അത് ഒടുവിൽ യുറേഷ്യയിൽ അവരെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കും.

ആലങ്കാരിക കല ആധുനികതയുടെ ഒരു ബാഡ്ജ് അല്ല, അതിന്റെ അഭാവം പ്രാകൃതതയുടെ ഒരു സൂചനയുമല്ല. നിയാണ്ടർത്തലുകൾ അവരുടെ പിൻഗാമികൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ദൃശ്യ സംസ്കാരം ഉപയോഗിച്ചു. അവരുടെ നിറങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണത്തിനുപകരം സ്വന്തം ശരീരത്തിലൂടെ പരസ്പരം സന്ദേശങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി.

മിക്ക കേസുകളിലും, എൽ കാസ്റ്റിലോ ഗുഹയിൽ പോൾ പെറ്റിറ്റ് കൈകളുടെ സ്ഥാനം കാണിക്കുന്നതുപോലെ, പ്രവേശിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഗുഹാഭിത്തികളുടെയും മേൽക്കൂരകളുടെയും ഭാഗങ്ങളിൽ ഹാൻഡ് സ്റ്റെൻസിലുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു.
മിക്ക കേസുകളിലും, എൽ കാസ്റ്റിലോ ഗുഹയിൽ പോൾ പെറ്റിറ്റ് കൈകളുടെ സ്ഥാനം കാണിക്കുന്നതുപോലെ, പ്രവേശിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഗുഹാഭിത്തികളുടെയും മേൽക്കൂരകളുടെയും ഭാഗങ്ങളിൽ ഹാൻഡ് സ്റ്റെൻസിലുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു. © ചിത്രം കടപ്പാട്: പോൾ പെറ്റിറ്റ്

നിയാണ്ടർത്തലുകളും ഡെനിസോവനുകളും മറ്റ് മനുഷ്യ ഗ്രൂപ്പുകളും വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നതുവരെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇനം മൃഗങ്ങളുടെയോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. 300,000 മുതൽ 40,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജൈവശാസ്ത്രപരമായി മിശ്രിതമായ യുറേഷ്യയിൽ ആരും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ ആഫ്രിക്കയിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വ്യതിയാനം ഉയർന്നുവന്നു. നമ്മുടെ ആദ്യകാല പൂർവ്വികർ അവരുടെ സ്വന്തം പിഗ്മെന്റുകളും നോൺ-ഫിഗറേറ്റീവ് മാർക്കുകളും ഉപയോഗിച്ച് ആവർത്തിച്ചുള്ള വരികളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ - നിർദ്ദിഷ്ട പാറ്റേണുകൾ പോലുള്ള സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പങ്കിട്ട ചിഹ്നങ്ങളെ പരാമർശിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ബ്ലോംബോസ് ഗുഹയിലെ ഒച്ചിന്റെ പിണ്ഡങ്ങളിൽ കൊത്തിവെച്ചത് പോലെയുള്ള, ഗോത്ര രൂപകല്പനകൾ പോലെയുള്ള പങ്കിട്ട അടയാളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ കല വ്യക്തികളെ കുറിച്ചും സമൂഹങ്ങളെ കുറിച്ചും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു. വംശീയത ഉയർന്നുവരുന്നു, സാമൂഹിക നിയമങ്ങളാലും കൺവെൻഷനുകളാലും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ - യുറേഷ്യയുടെ അവകാശികളായിരിക്കും.


ഈ ലേഖനം നിന്ന് പുനർചിന്തനം സംഭാഷണം ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ലൈസൻസിന് കീഴിൽ. വായിക്കുക യഥാർത്ഥ ലേഖനം

മുമ്പത്തെ ലേഖനം
നിഗൂഢമായ വോയ്‌നിച്ച് കൈയെഴുത്തുപ്രതി: നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് 1

നിഗൂഢമായ വോയ്‌നിച്ച് കൈയെഴുത്തുപ്രതി: നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത്

അടുത്ത ലേഖനം
പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ നാസ്‌ക മരുഭൂമിയിൽ നൂറിലധികം നിഗൂഢ ഭീമൻ രൂപങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.

നാസ്‌ക മരുഭൂമിയിൽ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ നൂറിലധികം നിഗൂഢ ഭീമൻ രൂപങ്ങൾ കണ്ടെത്തി