ബ്രിട്ടനിലെ ശിലായുഗ വേട്ടക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ വെളിച്ചം വീശുന്നു

കഴിഞ്ഞ ഹിമയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിനുശേഷം ബ്രിട്ടനിൽ അധിവസിച്ചിരുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ പുതിയ വെളിച്ചം വീശുന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ ചെസ്റ്റർ, മാഞ്ചസ്റ്റർ സർവകലാശാലകളിലെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകരുടെ ഒരു സംഘം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ബ്രിട്ടനിലെ ശിലായുഗ വേട്ടക്കാർ

കഴിഞ്ഞ ഹിമയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിനുശേഷം ബ്രിട്ടനിൽ അധിവസിച്ചിരുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ പുതിയ വെളിച്ചം വീശുന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ ചെസ്റ്റർ, മാഞ്ചസ്റ്റർ സർവകലാശാലകളിലെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകരുടെ ഒരു സംഘം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സ്കാർബറോയ്ക്ക് സമീപമുള്ള സ്ഥലത്ത് നടത്തിയ ഖനനത്തിൽ മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥികളും ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും മരപ്പണിയുടെ അപൂർവ തെളിവുകളും കണ്ടെത്തി.
സ്കാർബറോ © യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ചെസ്റ്ററിന് സമീപമുള്ള സ്ഥലത്ത് നടത്തിയ ഖനനത്തിൽ മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥികളും ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും മരപ്പണിയുടെ അപൂർവ തെളിവുകളും കണ്ടെത്തി.

നോർത്ത് യോർക്ക്ഷെയറിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സംഘം നടത്തിയ ഖനനത്തിൽ, ഏകദേശം പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വേട്ടയാടുന്നവരുടെ കൂട്ടം താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു ചെറിയ സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ അസാധാരണമായി നന്നായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. സംഘം കണ്ടെടുത്തവയിൽ ആളുകൾ വേട്ടയാടിയ മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥികൾ, അസ്ഥി, കൊമ്പ്, കല്ല് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും മരപ്പണിയുടെ അപൂർവ അടയാളങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

സ്കാർബറോയ്ക്ക് സമീപമുള്ള സ്ഥലം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുരാതന തടാകത്തിലെ ഒരു ദ്വീപിന്റെ തീരത്താണ്, ഇത് മെസോലിത്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 'മധ്യശിലായുഗ' കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി തടാകം സാവധാനത്തിൽ കട്ടിയുള്ള തത്വം നിക്ഷേപങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞു, അത് ക്രമേണ സൈറ്റിനെ കുഴിച്ചിടുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

മുള്ളുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കൊമ്പും കണ്ടെത്തി
ഒരു മുള്ളുകളുള്ള കൊമ്പും കണ്ടെത്തി © ചെസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി

മാഞ്ചസ്റ്റർ സർവകലാശാലയിലെ ഡോ. നിക്ക് ഓവർട്ടൺ പറഞ്ഞു. “ഇത്രയും നല്ല അവസ്ഥയിൽ ഇത്രയും പഴയ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. മൺപാത്രങ്ങളോ ലോഹങ്ങളോ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു ബ്രിട്ടനിലെ മധ്യശിലായുഗം, അതിനാൽ സാധാരണയായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത അസ്ഥി, കൊമ്പ്, മരം തുടങ്ങിയ ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ അവിശ്വസനീയമാംവിധം പ്രധാനമാണ്.

കണ്ടെത്തലുകളുടെ വിശകലനം, ഈ ആദ്യകാല ചരിത്രാതീത കമ്മ്യൂണിറ്റികളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാനും ടീമിനെ അനുവദിക്കുന്നു. എൽക്ക്, റെഡ് മാൻ തുടങ്ങിയ വലിയ സസ്തനികൾ, ബീവർ പോലുള്ള ചെറിയ സസ്തനികൾ, ജല പക്ഷികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ തടാകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വിവിധ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിൽ ആളുകൾ വൈവിധ്യമാർന്ന മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ടെന്ന് അസ്ഥികൾ കാണിക്കുന്നു. വേട്ടയാടിയ മൃഗങ്ങളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കശാപ്പ് ചെയ്യുകയും അവയുടെ ഭാഗങ്ങൾ മനഃപൂർവം ദ്വീപ് സൈറ്റിലെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു.

മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥിയും കൊമ്പും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ചില വേട്ടയാടൽ ആയുധങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചതായും ദ്വീപിന്റെ തീരത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേർപെടുത്തിയതായും സംഘം കണ്ടെത്തി. മൃഗങ്ങളുടെയും അവയെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് മെസോലിത്തിക്ക് ആളുകൾക്ക് കർശനമായ നിയമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു.

സ്കാർബറോയിലെ ഹണ്ടർ-ഗെദർ സൈറ്റിലെ തടാകത്തടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ പുരാവസ്തുക്കൾ.
സ്കാർബറോയിലെ ഹണ്ടർ-ഗെദർ സൈറ്റിലെ തടാകത്തടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ പുരാവസ്തുക്കൾ. © ചെസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി

ചെസ്റ്റർ സർവകലാശാലയിലെ ഡോ. ആമി ഗ്രേ ജോൺസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്: "ചരിത്രാതീതകാലത്തെ വേട്ടയാടുന്നവരെ പട്ടിണിയുടെ വക്കിൽ ജീവിക്കുന്നവരായി ആളുകൾ പലപ്പോഴും കരുതുന്നു, ഭക്ഷണത്തിനായുള്ള അനന്തമായ തിരച്ചിലിൽ സ്ഥലത്തുനിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു, കൃഷിയുടെ ആമുഖത്തോടെയാണ് മനുഷ്യർ കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളതും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ ജീവിതശൈലി നയിച്ചത്.

“എന്നാൽ, സൈറ്റുകളുടെയും ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുടെയും സമ്പന്നമായ ഒരു ശൃംഖലയിൽ വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്, വസ്തുക്കളെ അലങ്കരിക്കാൻ സമയമെടുക്കുന്നു, മൃഗാവശിഷ്ടങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട പുരാവസ്തുക്കളും അവർ നീക്കം ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഇവർ ജീവിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന ആളുകളല്ല. ഈ ഭൂപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും അവിടെ വസിച്ചിരുന്ന വ്യത്യസ്‌ത ജന്തുജാലങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആവാസവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ധാരണയിൽ അവർ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരായിരുന്നു.”

ഈ സൈറ്റിലെയും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഭാവി ഗവേഷണങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിയുമായുള്ള ആളുകളുടെ ബന്ധത്തിൽ പുതിയ വെളിച്ചം വീശുന്നത് തുടരുമെന്ന് ടീം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സൈറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള തത്വം നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിശകലനം, ഇത് സസ്യ-ജന്തുജാലങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ അവിശ്വസനീയമാംവിധം ജൈവവൈവിധ്യമുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയാണെന്ന് ഇതിനകം കാണിക്കുന്നു, ജോലി തുടരുമ്പോൾ, ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ടീം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സ്കാർബറോയിലെ ഹണ്ടർ-ഗെദർ സൈറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അലങ്കരിച്ച കൊമ്പ്.
സ്കാർബറോയിലെ ഹണ്ടർ-ഗെദർ സൈറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അലങ്കരിച്ച കൊമ്പ്. © ചെസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി

"തടാകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങൾ ബോധപൂർവം കാട്ടു സസ്യ സമൂഹങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കൃഷി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യർ ഈ പരിസ്ഥിതിയുടെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഡോ. ബാരി ടെയ്‌ലർ പറയുന്നു.


ഈ ലേഖനം ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ലൈസൻസിന് കീഴിൽ ചെസ്റ്റർ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വായിക്കുക യഥാർത്ഥ ലേഖനം.

മുമ്പത്തെ ലേഖനം
യുകെയിലെ 2,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് അവിശ്വസനീയമാംവിധം അപൂർവമായ ഇരുമ്പ് യുഗത്തിലെ തടി വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തി 1

അവിശ്വസനീയമാംവിധം അപൂർവമായ ഇരുമ്പ് യുഗത്തിലെ തടി വസ്തുക്കൾ യുകെയിലെ 2,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കണ്ടെത്തി

അടുത്ത ലേഖനം
പുരാതന തലയോട്ട് വാളിന്റെ രഹസ്യം 2

പുരാതന തലയോട്ട് വാളിന്റെ രഹസ്യം