നാസ്‌ക മരുഭൂമിയിൽ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ നൂറിലധികം നിഗൂഢ ഭീമൻ രൂപങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

168 പുതിയ ജിയോഗ്ലിഫുകൾ മനുഷ്യർ, ഒട്ടകങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, ഓർക്കാസ്, പൂച്ചകൾ, പാമ്പുകൾ എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ നാസ്‌ക മരുഭൂമിയിൽ നൂറിലധികം നിഗൂഢ ഭീമൻ രൂപങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.

യമഗത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ പെറുവിലെ പമ്പാ ഡി നാസ്കയിലും പരിസരത്തും മനുഷ്യർ, ഒട്ടകങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, ഓർക്കാ, പൂച്ചകൾ, പാമ്പുകൾ എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 168 പുതിയ ലൈനുകൾ കണ്ടെത്തി. ഈ ബയോമോർഫിക് ജിയോഗ്ലിഫുകൾ 100 BC നും 300 BC നും ഇടയിലുള്ളതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ നാസ്‌ക മരുഭൂമിയിൽ നൂറിലധികം നിഗൂഢ ഭീമൻ രൂപങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.
ഒരു പുരുഷ രൂപം. © യമഗത യൂണിവേഴ്സിറ്റി എബിസി ന്യൂസ് വഴി

പെറുവിയൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷകനായ ജോർജ്ജ് ഒലാനോയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രൊഫസർ മസാറ്റോ സകായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവേഷണ സംഘം, 2019 ജൂണിനും 2020 ഫെബ്രുവരിക്കും ഇടയിൽ ഏരിയൽ ഫോട്ടോകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് കൂറ്റൻ ജിയോഗ്ലിഫുകൾ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു.

ഈ 168 ഉപയോഗിച്ച്, 358 മുതൽ ഈ പ്രദേശത്ത് 2018 ജിയോഗ്ലിഫുകൾ കണ്ടെത്തി. താഴെയുള്ള ഒരു വെളുത്ത മണൽ പ്രതലം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കറുത്ത കല്ലുകൾ നീക്കം ചെയ്താണ് ഈ നിഗൂഢമായ ലൈനുകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. നിലവിലെ ഗവേഷണം രണ്ട് തരങ്ങളുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു: ലീനിയർ തരം, റിലീഫ് തരം. ഈ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ജിയോഗ്ലിഫുകളിൽ അഞ്ചെണ്ണം ആദ്യ തരത്തിൽ പെട്ടവയാണ്, 163 എണ്ണം രണ്ടാമത്തേതാണ്. ഈ അവസാന തരത്തിൽ പെട്ട മിക്കവയും ഏകദേശം 10 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ളവയാണ്, അവ പ്രധാനമായും പഴയ പാതകളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

രണ്ടു തലയുള്ള ഒരു സർപ്പം
ഇരുതലയുള്ള ഒരു സർപ്പം. © യമഗത യൂണിവേഴ്സിറ്റി എബിസി ന്യൂസ് വഴി
പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ നാസ്‌ക മരുഭൂമിയിൽ നൂറിലധികം നിഗൂഢ ഭീമൻ രൂപങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.
പക്ഷി-പ്രചോദിത സ്കെച്ച്. © യമഗത യൂണിവേഴ്സിറ്റി എബിസി ന്യൂസ് വഴി
പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ നാസ്‌ക മരുഭൂമിയിൽ നൂറിലധികം നിഗൂഢ ഭീമൻ രൂപങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.
ഒരു മീൻ. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ പ്രദേശത്ത് കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് കണക്കുകൾ, കടങ്കഥ തുടരുന്നു.. © യമഗത യൂണിവേഴ്സിറ്റി എബിസി ന്യൂസ് വഴി

36 നും 41 നും ഇടയിൽ യമഗത സർവകലാശാല ഇതിനകം 2014 എണ്ണം കണ്ടെത്തിയ നാസ്‌ക നഗരത്തിനടുത്തുള്ള അജ പ്രദേശത്ത് ഈ ലൈനുകളിൽ 2015 വരെ കണ്ടെത്തി, ഇത് മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ച് 2017 ൽ ഒരു പുരാവസ്തു പാർക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ പെറുവിയൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ. ഈ കണ്ടെത്തലോടെ, ഈ പുരാവസ്തു പാർക്കിൽ ആകെ 77 ജിയോഗ്ലിഫുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയാം.

പെറുവിലെ നാസ്ക ലൈനുകളുടെ ഉത്ഭവം പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വലിയ രഹസ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. അന്യഗ്രഹജീവികളാണ് അവ നിർമ്മിച്ചതെന്ന സങ്കൽപ്പമുൾപ്പെടെ അവയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്ന വിശദീകരണങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുമ്പത്തെ ലേഖനം
നിയാണ്ടർത്തലുകളുടെ നാല് വിരലുകളുള്ള മാൾട്രാവിസോ ഗുഹയുടെ പകർപ്പ്, കൈസറസ്, സ്പെയിൻ.

നിയാണ്ടർത്തലുകൾ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള കല മനുഷ്യരല്ല നിർമ്മിച്ചത്

അടുത്ത ലേഖനം
നോർവേ 5 ൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരണാതീതമായ ലിഖിതങ്ങളുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പഴയ റൺസ്റ്റോൺ

നോർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരണാതീതമായ ലിഖിതങ്ങളുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പഴയ റൺസ്റ്റോൺ