പുരാതന ഡിഎൻഎ മിനോവാൻ ക്രീറ്റിലെ വിവാഹ നിയമങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നു!

പുരാവസ്തു ജനിതക വിവരങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഈജിയൻ വെങ്കലയുഗത്തിലെ സാമൂഹിക ക്രമത്തെക്കുറിച്ച് ആവേശകരമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ലഭിച്ചു. മിനോവാൻ ക്രീറ്റിലെ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ വിവാഹ നിയമങ്ങൾ പുരാതന ഡിഎൻഎ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു.
പുരാതന ഡിഎൻഎ മിനോവാൻ ക്രീറ്റിലെ വിവാഹ നിയമങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നു! 1

ജർമ്മനിയിലെ ലീപ്‌സിഗിലുള്ള മാക്‌സ് പ്ലാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എവല്യൂഷണറി ആന്ത്രോപോളജിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഗവേഷക സംഘം, ഗ്രീസിലെ വെങ്കലയുഗ വിവാഹ നിയമങ്ങളെയും കുടുംബ ഘടനകളെയും കുറിച്ച് തികച്ചും പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്രാചീന ജീനോമുകളുടെ വിശകലനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് വിവാഹ പങ്കാളികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരാളുടെ സ്വന്തം ബന്ധമാണ്.

പുരാതന ഡിഎൻഎ മിനോവാൻ ക്രീറ്റിലെ വിവാഹ നിയമങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നു! 2
പാമ്പുകൾക്ക് പകരം ഡിഎൻഎ ചങ്ങലകൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മിനോവൻ ദേവതയുടെ അറിയപ്പെടുന്ന രൂപം. അവളുടെ "പുരാതന" ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് ജനസംഖ്യ ജനിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും കസിൻസ് തമ്മിലുള്ള എൻഡോഗാമിയുടെ ഗവേഷണ കണ്ടെത്തലിനെയാണ് ഓറഞ്ച്, ചുവപ്പ് വംശാവലി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. © ചിത്രം കടപ്പാട്: Eva Skourtanioti

പാമ്പുകൾക്ക് പകരം ഡിഎൻഎ ചങ്ങലകൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മിനോവൻ ദേവതയുടെ അറിയപ്പെടുന്ന രൂപം. അവളുടെ "പുരാതന" ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് ജനസംഖ്യ ജനിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും കസിൻസ് തമ്മിലുള്ള എൻഡോഗാമിയുടെ ഗവേഷണ കണ്ടെത്തലിനെയാണ് ഓറഞ്ച്, ചുവപ്പ് വംശാവലി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

100-ലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹെൻറിച്ച് ഷ്ലിമാൻ മൈസീനയിലെ സ്വർണ്ണ സമ്പന്നമായ ഷാഫ്റ്റ് ശവകുടീരങ്ങൾ അവരുടെ പ്രശസ്തമായ സ്വർണ്ണ മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ, അവയിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ, പുരാതന ജീനോമുകളുടെ വിശകലനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ, മിനോവാൻ ക്രീറ്റിലെയും മൈസീനിയൻ ഗ്രീസിലെയും ബന്ധുത്വ നിയമങ്ങളെയും വിവാഹ നിയമങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നേടുന്നത് ആദ്യമായി സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. നേച്ചർ ഇക്കോളജി & എവല്യൂഷൻ എന്ന ജേണലിൽ ഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

മാക്‌സ് പ്ലാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എവലൂഷണറി ആന്ത്രോപോളജി (എംപിഐ-ഇവിഎ) യിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗവേഷക സംഘം, പങ്കാളികളുടെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ടീമുമായി ചേർന്ന്, ഈജിയനിൽ നിന്നുള്ള വെങ്കലയുഗത്തിലെ 100-ലധികം ജീനോമുകൾ വിശകലനം ചെയ്തു. “ഗ്രീസിലെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളുമായി വലിയ സഹകരണം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇത് സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല,” പഠനത്തിന്റെ പ്രധാന രചയിതാക്കളിൽ ഒരാളായ പുരാവസ്തു ഗവേഷകനായ ഫിലിപ്പ് സ്റ്റോക്ക്ഹാമർ പറയുന്നു.

മൈസീനിയൻ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജൈവ കുടുംബ വൃക്ഷം

പുരാതന ജനിതക ഡാറ്റാസെറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും വിലയിരുത്തലിലുമുള്ള സമീപകാല രീതിശാസ്ത്രപരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് നന്ദി, ഗ്രീസ് പോലുള്ള കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം പ്രശ്നമുള്ള ഡിഎൻഎ സംരക്ഷണമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും വിപുലമായ ഡാറ്റ നിർമ്മിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിസി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു മൈസീനിയൻ കുഗ്രാമത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വീട്ടിലെ നിവാസികളുടെ രക്തബന്ധം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ പോലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് - പുരാതന മെഡിറ്ററേനിയൻ പ്രദേശത്തിനുവേണ്ടി ഇതുവരെ ജനിതകമായി പുനർനിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കുടുംബ വൃക്ഷം.

പ്രത്യക്ഷത്തിൽ, ചില ആൺമക്കൾ പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടും മാതാപിതാക്കളുടെ കുഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ കുട്ടികളെ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു ശവകുടീരത്തിൽ അടക്കം ചെയ്തു. വീട്ടിൽ വിവാഹം കഴിച്ച ഭാര്യമാരിൽ ഒരാൾ അവളുടെ സഹോദരിയെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, കാരണം അവളുടെ കുട്ടിയും അതേ കുഴിമാടത്തിൽ അടക്കം ചെയ്തു.

ജീവിത ചിത്രം: വെങ്കലയുഗ കുടുംബം ധാന്യം വിളവെടുക്കുന്നു. © ചിത്രം കടപ്പാട്: Nikola Nevenov
ജീവിത ചിത്രം: വെങ്കലയുഗ കുടുംബം ധാന്യം വിളവെടുക്കുന്നു. © ചിത്രം കടപ്പാട്: Nikola Nevenov

ഒരാളുടെ ആദ്യത്തെ ബന്ധുവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് പതിവാണ്

എന്നിരുന്നാലും, മറ്റൊരു കണ്ടെത്തൽ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു: ക്രീറ്റിലും മറ്റ് ഗ്രീക്ക് ദ്വീപുകളിലും അതുപോലെ പ്രധാന ഭൂപ്രദേശത്തും, 4,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരാളുടെ ആദ്യത്തെ ബന്ധുവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വളരെ സാധാരണമായിരുന്നു.

"ലോകത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരത്തിലധികം പുരാതന ജീനോമുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഇത്രയും കർശനമായ ബന്ധുവിവാഹം പുരാതന ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു," പഠനത്തിന്റെ പ്രധാന രചയിതാവായ എയ്‌റിനി സ്‌കോർട്ടാനിയോട്ടി പറയുന്നു. ആരാണ് വിശകലനങ്ങൾ നടത്തിയത്. "ഇത് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു."

ജീവിത ചിത്രം: ഈജിയൻ വെങ്കലയുഗത്തിലെ ഒലിവ് വിളവെടുപ്പ്. © ചിത്രം കടപ്പാട്: Nikola Nevenov
ജീവിത ചിത്രം: ഈജിയൻ വെങ്കലയുഗത്തിലെ ഒലിവ് വിളവെടുപ്പ്. © ചിത്രം കടപ്പാട്: Nikola Nevenov

ഈ പ്രത്യേക വിവാഹ നിയമം എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം, ഗവേഷണ സംഘത്തിന് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. “പൈതൃകമായി ലഭിച്ച കൃഷിഭൂമി കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് തടയാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിരുന്നിരിക്കാം ഇത്? എന്തായാലും, ഇത് കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത തുടർച്ച ഒരിടത്ത് ഉറപ്പുനൽകുന്നു, ഇത് ഒലിവും വീഞ്ഞും കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യവസ്ഥയാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്, സ്റ്റോക്ക്ഹാമർ സംശയിക്കുന്നു. "പുരാതന ജീനോമുകളുടെ വിശകലനം ഭാവിയിൽ പുരാതന കുടുംബ ഘടനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അതിശയകരവും പുതിയതുമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്," സ്കോർട്ടാനിയോട്ടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.


യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എവല്യൂഷണറി ആന്ത്രോപോളജി - നേച്ചർ ഇക്കോളജി & എവല്യൂഷൻ

മുമ്പത്തെ ലേഖനം
ന്യൂട്ടൺ സ്റ്റോൺ 3-ന്റെ നിഗൂഢമായ അജ്ഞാത സ്ക്രിപ്റ്റ്

ന്യൂട്ടൺ സ്റ്റോൺ എഴുതിയ നിഗൂഢമായ അജ്ഞാത സ്ക്രിപ്റ്റ്

അടുത്ത ലേഖനം
ഫറവോന്മാരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ: പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ ഈജിപ്തിലെ ലക്‌സറിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രാജകീയ ശവകുടീരം കണ്ടെത്തി 4

ഫറവോന്മാരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ: ഈജിപ്തിലെ ലക്സറിൽ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രാജകീയ ശവകുടീരം കണ്ടെത്തി