ലോയ്‌സിന്റെ കുരങ്ങിന്റെ പിന്നിലെ നിഗൂഢത എന്താണ്?

ഈ വിചിത്രജീവിക്ക് ഒരു ഹോമിനിഡിനോട് സാമ്യമുണ്ട്, കുരങ്ങിനെപ്പോലെ വാൽ ഇല്ല, 32 പല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, 1.60 മുതൽ 1.65 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു.

1917-ൽ വെനസ്വേലയ്ക്കും കൊളംബിയയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള അതിർത്തിയിൽ സ്വിസ് ജിയോളജിസ്റ്റ് ഫ്രാൻസ്വാ ഡി ലോയ്സ് വെടിവെച്ചുകൊന്ന കുരങ്ങന് സമാനമായ ഒരു വിചിത്ര ജീവിയായിരുന്നു ലോയ്‌സ് കുരങ്ങ്, അല്ലെങ്കിൽ അമേറൻത്രോപോയിഡ്സ് ലോസി (അനൗദ്യോഗിക). ഈ ജീവി ഒരു ഹോമിനിഡിനോട് സാമ്യമുള്ളതും കുരങ്ങിനെപ്പോലെ വാലില്ലാത്തതും 32 പല്ലുകളുള്ളതും 1.60 മുതൽ 1.65 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ളതുമാണ്.

ഡി ലോയ്സ് കുരങ്ങിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ അപൂർവ പതിപ്പ് - 1929 മുതൽ "അമെറൻത്രോപോയിഡ്സ് ലോസി"
ഡി ലോയ്‌സിന്റെ കുരങ്ങിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ അപൂർവ പതിപ്പ് – “അമേറൻത്രോപോയിഡ്സ് ലോയ്സി”, 1929 മുതൽ © വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്

François de Loys was leading an oil exploration expedition near the Tarra and Maracaibo Rivers when two creatures approached their group. Loys fired at the creatures in an attempt to defend themselves. The male fled into the jungle, and the female was killed by a car. The creature was photographed, and de Loys saved the images.

When François de Loys returned to Switzerland, he told no one about the creature. However, in 1929, Swiss French anthropologist George Montadon discovered the photo while looking for information in Loys’ notes on indigenous tribes in South America and convinced Loys to publish it in an English newspaper.

ഈ നിഗൂഢ ജീവിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി പ്രബന്ധങ്ങൾ പിന്നീട് ഫ്രാൻസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു, ജോർജ്ജ് മൊണ്ടഡോൺ അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഫ്രഞ്ച് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസിന് നിർദ്ദേശിച്ചു.

സംഭവത്തിന്റെ ഒരു ഊഹക്കച്ചവട വ്യാഖ്യാനം, പിന്നിൽ ഒരു ടൂൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രൈമേറ്റ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു (കോസെമന്റെ കല)
സംഭവത്തിന്റെ ഒരു ഊഹക്കച്ചവട വ്യാഖ്യാനം, ഒരു ടൂൾ © ഫാൻഡം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രൈമേറ്റ് പിന്നിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു

എന്നിരുന്നാലും, Montandon’s scientific description of the species as Ameranthropoides loysi (de Loys’ American human-like ape) was met with harsh criticisms. According to British naturalist Sir Arthur Keith, the photograph only depicted a species of spider monkey, ആറ്റൽസ് ബെൽസെബത്ത്, native to the explored region, with its tail intentionally cut off or hidden in the photograph.

തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ സ്പൈഡർ കുരങ്ങുകൾ സാധാരണമാണ്, നിവർന്നുനിൽക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 110 സെന്റീമീറ്റർ (3.5 അടി) ഉയരമുണ്ട്. മറുവശത്ത്, ഡി ലോയ്‌സ് തന്റെ കുരങ്ങിനെ 157cm (5 അടി) അളന്നു - അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളേക്കാളും വളരെ വലുതാണ്.

Montandon was enthralled by the ape. He proposed the name Ameranthropoides loysi in three separate articles for scientific journals. However, mainstream researchers were sceptical from every angle in this case.

ചരിത്രകാരന്മാരായ പിയറി സെന്‌ലിവ്രെസും ഇസബെല്ലെ ഗിറോഡും 1998-ൽ ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, വിചിത്രമായ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ മുഴുവൻ കഥയും മനുഷ്യ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വംശീയ വീക്ഷണം കാരണം നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞനായ മൊണ്ടണ്ടൻ നടത്തിയ ഒരു കള്ളക്കഥയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു.

ഫ്രാങ്കോയിസ് ഡി ലോയ്സ് (1892-1935) ഒരുപക്ഷേ വെനസ്വേല പര്യവേഷണത്തിന് 1917-ന് മുമ്പ്
ഫ്രാങ്കോയിസ് ഡി ലോയ്സ് (1892-1935) ഒരുപക്ഷേ വെനിസ്വേല പര്യവേഷണത്തിന് മുമ്പ് 1917 © വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്

ആരായിരുന്നു ഈ ഡി ലോയ്‌സ്, കുരങ്ങൻ വെറും ചിലന്തി കുരങ്ങൻ ആയിരുന്നില്ല എന്നതിന് എന്ത് തെളിവാണ് അവന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഫോട്ടോ എടുത്തത് തെക്കേ അമേരിക്കയിലാണെന്ന് അയാൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നോ?

That is one of the mysteries. Aside from the question of what kind of primate de Loys’ ape is, if it is an ape, is it a South American ape? There are no native apes in the Americas, only monkeys. Africa is home to chimps, gorillas, and bonobos, while Asia is home to orangutans, gibbons, and siamangs. If de Loys indeed discovered a previously unknown ape in South America, it would fundamentally alter our understanding of ape evolution.