'ഫോറസ്റ്റ് റിംഗ്' രഹസ്യം

വടക്കൻ കാനഡയിലെ ബോറിയൽ വനങ്ങളിൽ കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മരങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ വിചിത്രമായ വലിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മാതൃകയാണ് ഫോറസ്റ്റ് റിംഗ്. റഷ്യയിലെയും ഓസ്ട്രേലിയയിലെയും ചില വനങ്ങളിലും ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വളയങ്ങൾക്ക് 50 മീറ്റർ മുതൽ 2 കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാസമുണ്ടാകാം, റിമ്മുകൾക്ക് ഏകദേശം 20 മീറ്റർ കനം ഉണ്ട്.
വനം-വളയം-രഹസ്യം
റേഡിയലായി വളരുന്ന ഫംഗസ്, കുഴിച്ചിട്ട കിംബർലൈറ്റ് പൈപ്പുകൾ, കുടുങ്ങിയ ഗ്യാസ് പോക്കറ്റുകൾ, ഉൽക്കാപതനം, ഗർത്തങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി സംവിധാനങ്ങൾ അവയുടെ സൃഷ്ടിക്കായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടും വന വളയത്തിന്റെ ഉത്ഭവം അറിയില്ല.

ശാസ്ത്രീയമായി അറിയപ്പെടുന്ന ബ്ലാക്ക് സ്പ്രൂസിന്റെ റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ റേഡിയൽ വർദ്ധിക്കുന്ന ഫംഗസുകളുടെ ഫലമാണ് കാട്ടു വളയങ്ങൾ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. പിസിയ മരിയാന, ഒരുപക്ഷേ ഫംഗസ് ആണ് അർമിലേറിയ ഓസ്റ്റോയ.

ഒരു മോതിരം മലിനീകരണത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ പോയിന്റായി ആരംഭിച്ച് എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും പുറത്തേക്ക് വളരും. വൃത്തത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ബാധിച്ച മരങ്ങൾ മരിക്കാനിടയുണ്ട്, ഒടുവിൽ, പുതിയ മരങ്ങൾ അവരുടെ പരിസരത്ത് വളരും. എന്നാൽ ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ കൂടുതൽ വിചിത്രവും നിഗൂiousവുമായതാക്കുന്ന ശക്തമായ തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജീവശാസ്ത്രപരമായ ulationഹക്കച്ചവടങ്ങൾ ഇനി അനുകൂലമല്ല.