Известување за фер употреба

Оваа веб -страница содржи материјал заштитен со авторски права, чија употреба не е специјално овластена од сопствениците на авторските права.

Ние веруваме дека непрофитната употреба на овие работи поврзани со образованието, општо знаење и вести на Интернет претставува фер употреба/фер постапување на материјалот заштитен со авторски права, со оглед во различни држави и земји.

Ако сакате да го користите овој материјал заштитен со авторски права за цели што надминуваат фер употреба, мора да добиете дозвола од вистинскиот орган за извор или од сопственикот на авторските права.