Општи услови

MYSTERIESRUNSOLVED.COM (MRU) е веб-страница базирана на знаење, образование и вести, а сите содржини прикажани на оваа страница се сопственост на нивните соодветни сопственици. ние (MRU) не поседуваат никакви авторски права за таквите содржини што се собрани од различни јавни извори, вклучувајќи различни веб-локации (се смета дека се во јавен домен), книги, списанија итн. (споменато во нашата Контактирајте не страница) и ќе се даде целосен кредит. Ако сопственикот на авторските права има приговор за прикажување на која било негова/нејзината содржина, може да се извести со тоа што ќе ни испрати порака во истиот процес наведен претходно, и истата содржина ќе биде отстранета веднаш, по верификација на барањето На

Сите написи и медиуми прикажани на оваа страница се објавени со добра волја и само за општи информации. ние (MRU) не давајте никакви гаранции за комплетноста, веродостојноста и точноста на овие содржини. Секое дејство што ќе го преземете врз медиумите или информациите што ќе ги најдете на нашите страници или веб-локации на социјалните медиуми е строго на ваш сопствен ризик. ние (MRU) нема да биде одговорен за какви било загуби и/или штети во врска со користењето на нашите страници или веб-локации на социјалните медиуми.