Општи услови

Mysteriesrunsolved.com е веб -страница за знаење, образование и вести, и сите содржини прикажани на оваа страница се сопственост на нивните соодветни сопственици. Ние немаме никакви авторски права за такви содржини што се собрани од различни јавни извори, вклучувајќи различни веб -страници (сметајќи дека се во јавна сопственост), книги, списанија, итн. (споменато во нашата Контактирајте не страница) и ќе се даде целосен кредит. Ако сопственикот на авторските права има приговор за прикажување на која било негова/нејзината содржина, може да се извести со тоа што ќе ни испрати порака во истиот процес наведен претходно, и истата содржина ќе биде отстранета веднаш, по верификација на барањето На

Сите написи и медиуми прикажани на оваа страница се објавуваат со добра волја и само за општи информации. Ние не даваме гаранции за комплетноста, сигурноста и точноста на овие содржини. Секоја акција што ја преземате врз медиумите или информациите што ги наоѓате на нашите страници или веб -страници на социјалните медиуми е строго на ваш сопствен ризик. Ние нема да бидеме одговорни за какви било загуби и/или штети во врска со користењето на нашите страници или веб -страница на социјалните медиуми.