Мистериозен антички ракопис со корица од човечка кожа повторно се појави во Казахстан по долгогодишно молчење!

Древен латински ракопис во Казахстан, со корица направена од човечка кожа е обвиткан во мистерија.

Историјата секогаш има начин да не изненади со своите фасцинантни, а понекогаш и макабри аспекти. Еден од помистериозните и помакабри предмети во историјата е древен латински ракопис пронајден во Казахстан, чија корица е направена од човечка кожа. Она што е уште поинтригантно е што само мал дел од неговите страници се досега дешифрирани. Затоа, ракописот е предмет на многу шпекулации и истражувања низ годините, но сепак останува обвиткан во мистерија.

Мистериозен антички ракопис со корица од човечка кожа повторно се појави во Казахстан по долгогодишно молчење! 1
© AdobeStock

Ракописот, за кој се смета дека е напишан на стар латински во 1532 година од нотар по име Петрус Пуардус од северна Италија, има 330 страници, но само 10 од нив се дешифрирани до денес. Во согласност со Извештај на Дејли Сабах, ракописот е дониран од приватен колекционер на Музејот на ретки публикации на Националната академска библиотека во Астана, каде што е изложен од 2014 година.

Според Möldir Tölepbay, експерт во Одделот за наука на Националната академска библиотека, книгата била врзана со користење на веќе застарен метод на книговрзување познат како антроподермско врзување. Овој метод користел човечка кожа во процесот на врзување.

На корицата на ракописот се спроведени неопходни научни истражувања, при што е заклучено дека при неговото создавање е користена човечка кожа. Националната академска библиотека го испратила ракописот во специјален истражувачки институт во Франција за дополнителна анализа.

И покрај тоа што првите прочитани страници укажуваат дека ракописот може да содржи општи информации за финансиски трансакции како што се кредити и хипотеки, содржината на книгата останува мистерија. Националната академска библиотека е домаќин на речиси 13,000 ретки публикации, вклучувајќи книги направени од змиска кожа, скапоцени камења, свилена ткаенина и златен конец.

Како заклучок, со само мал дел од текстот дешифриран, има многу мистерија околу содржината на ракописот и целта за користење на човечка кожа како корица. Таквото откритие фрла светлина врз древните практики и употребата на човечки остатоци во историските артефакти. Важно е да се направат напори да се продолжи со дешифрирање на ракописот, бидејќи има потенцијал да открие вредни сознанија за минатото. Значењето на овој артефакт не може да се потцени и тој служи како доказ за богатството (чудно) на културното наследство на Казахстан.