WWW.MYSTERIESRUNSOLVED.COM

Десетици уникатни церемонијални богатства стари 2,500 години откриени во исцедено тресетно блато

Истражувачите во Полска открија исцедено тресетно блато врз основа на претпоставка кога открија античко место за жртвување во кое се наоѓа ризница од бронзено време и бронзени предмети од раното железно време.

Десетици уникатни церемонијални богатства стари 2,500 години откриени во исцедено тресетско блато 1
Се верува дека спектакуларната низа богатства откриени во полското тресетно мочуриште биле жртви на лужичката култура од бронзеното време © Tytus Zmijewski

„Неверојатното откритие“ го пронашла Кујавско-померанската група на трагачи по историја користејќи детектори за метал во исцедено тресетно мочуриште претворено во обработливо земјиште во областа Кемно во Полска. Сепак, прецизното место на наодот е чувано во тајност од безбедносни причини.

Формалните ископувања беа извршени од страна на WUOZ во Тору и тим од Институтот за археологија на Универзитетот Николаус Коперник во Тору, со помош од паркот на пејзажот Вдецки.

Откопување на богатствата на тресетното блато

Десетици уникатни церемонијални богатства стари 2,500 години откриени во исцедено тресетско блато 2
Реконструкција на населба од бронзеното време на лужичката култура во Бискупин, 8 век п.н.е. © Заедничката Ризница

Милениуми пред првиот пишан запис за полскиот округ Челмно во 1065 н.е., лужичката култура се појавила и се проширила во областа, обележана со зголемување на густината на населението и воспоставување на оградени населби.

Археолозите открија три поединечни наоѓалишта на неодамнешното ископување, кое тие го опишуваат како „спектакуларно богатство“ од бронзени артефакти кои датираат од над 2,500 години од лужичката култура. Според извештајот на Archaeo News, тимот открил бронзени „ѓердани, нараквици, чварки, коњски појаси и иглички со спирални глави“.

Истражувачите рекоа дека е „невообичаено“ да се најдат органски материјали на такви места за ископување, но откриле и „ретки органски суровини“, вклучувајќи фрагменти од ткаенина и јаже. Освен што пронајдоа бронзени артефакти и органски материјали, истражувачите открија и расфрлани човечки коски.

Десетици уникатни церемонијални богатства стари 2,500 години откриени во исцедено тресетско блато 3
Овие раскошни бронзени богатства се пронајдени во исцедено тресетно мочуриште кое сега е нива. © Титус Змијевски

Тие доведоа до заклучок дека колекцијата на бронзени артефакти била депонирана за време на „жртвените ритуали“ на лужичката култура, кои биле изведувани во бронзеното време и раното железно време (12-4 век п.н.е.).

Богатството од тресет се жртвува за да се забават општествените промени

Лужичката култура напредувала во подоцнежното бронзено време и раното железно време во денешна Полска, Чешка, Словачка, источна Германија и западна Украина. Културата била особено широко распространета во сливовите на реката Одра и реката Висла, и се протегала на исток до реката Бух.

Сепак, истражувачите рекоа дека некои од бронзените предмети „не биле автохтони во регионот“, и се смета дека потекнуваат од скитската цивилизација во денешна Украина.

Десетици уникатни церемонијални богатства стари 2,500 години откриени во исцедено тресетско блато 4
Внимателно наредени жртвени богатства на тресет © Матеуш Сосновски

Археолозите се обиделе да реконструираат што точно се случувало на ова жртвено место и како се користело. Се сомнева дека во исто време кога се принесувале жртвите, номадите почнале да се појавуваат од Понтиската степа во централна и источна Европа. Можно е лужичкиот народ да ги извршува своите жртвени ритуали во обид да ги забави примателите, кои со себе донесоа брзи општествени промени.

Лемење на општеството на боговите

За поцелосна слика за тоа како лужичкиот народ комуницирал со своите богови, разгледајте го откритието на некропола од доцното бронзено време во Варшава, Полска во 2009 година. Ископувачите открија дванаесет погребни урни во кои се наоѓаше пепелта на најмалку осум починати лица во масовна гробница датирана од 1100-900 година п.н.е.

Користејќи металографски, хемиски и петрографски испитувања на погребни артефакти, експертите откриле дека поединците биле ставени во урните со помош на бронзени алатки за обработка на метал.

Овие гробници ги покажаа не само обредните и општествените практики на епохата, туку и организациските методи и високата општествена положба на древните лужички металци.

Со откривањето на ова ново место за жртвување богато со метални жртвени приноси во исушен тресет, наскоро ќе се извлечат дополнителни информации за практиките на верувањата и социјалните вредности на оваа древна култура од бронзеното време. Тимот смета дека понатамошното истражување ќе даде посеопфатна археометалуршка и симболична позадина за древните Лужички луѓе кои порано живееле во областа Кемно во Полска.