angano

Ny tontolon'ny mistery an'ny Picts 3 fahiny tany Scotland

Ny tontolon'ny mistery an'ny Picts fahiny tany Scotland

Vato mampatahotra voasokitra amin'ny tandindona mahavery hevitra, harena volafotsy manjelanjelatra, ary tranobe tranainy eo amoron'ny fianjerana. Folklore fotsiny ve ny Picts, sa sivilizasiona manafintohina miafina ao ambanin'ny tanin'i Scotland?