Ny fanjavonana mistery an'i Bryce Laspisa: folo taona ny fanontaniana tsy voavaly

Bryce Laspisa, 19 taona, no hita farany nandeha fiara nankany amin'ny Farihin'i Castaic, Kalifornia, saingy ny fiarany dia hita fa potika tsy nisy famantarana ny azy. Efa folo taona no lasa fa tsy mbola hita ny soritra momba an'i Bryce.

Ny fanjavonan'i Bryce Laspisa dia mistery mampatahotra izay nahatonga ny mpanao fanadihadiana sy ny fianakaviany ho very hevitra nandritra ny folo taona mahery. Mpianatra eny amin'ny oniversite mamiratra 19 taona manana hoavy mahabe fanantenana, nivadika manjavozavo ny fiainan'i Bryce, nitarika ho amin'ny fanjavonany tamin'ny 30 Aogositra 2013. ary ny fitadiavana valiny maharitra.

Bryce Laspisa
Karen sy Michael Laspisa miaraka amin'ny zanany lahy Bryce. Facebook / Mitadiava Bryce Laspisa

Ny fahazazan'i Bryce Laspisa

Ny fanjavonana mistery an'i Bryce Laspisa: folo taona tsy voavaly fanontaniana 1
Tanora Bryze Laspisa miaraka amin'ny reniny Karen Laspisa. Facebook / Mitadiava Bryce Laspisa

Tovolahy nanana hoavy mamirapiratra i Bryce Laspisa. Teraka sy lehibe tao Illinois izy, nankafiziny ny fahazazany feno fahaiza-mamorona sy talenta ara-javakanto. Tamin'ny 2012, Laspisa 18 taona dia nahazo diplaoma tao amin'ny Sekoly Ambony Afovoany Naperville ivelan'i Chicago. Ny ray aman-dreniny, izay vao misotro ronono, dia nanapa-kevitra ny hamindra ny fianakaviany ho any Kalifornia, hipetraka ao Laguna Niguel, Orange County.

Fotoana fohy taorian’ny nahatongavany, dia nifindra nianavaratra nankany Chico i Bryce, 90 kilaometatra niala an’i Sacramento. Saika hanomboka ny taom-pianarana voalohany izy tamin'ny fianarana sary sy famolavolana indostrialy tao amin'ny Sierra College.

Fanombohana mampanantena

Tamin'ny taona voalohany tao amin'ny oniversite i Bryce dia nandeha tsara ny zava-drehetra. Nanao tsara ny kilasiny izy, lasa mpinamana akaiky tamin’i Sean Dixon, mpiara-mianatra aminy, ary nanomboka nampiaraka tamin’ny mpianatra iray antsoina hoe Kim Sly. Rehefa tonga ny fialan-tsasatry ny fahavaratra, dia notantarainy tamin’ny fianakaviany sy ny sipany ary ny namany ny fientanentanany niverina tany an-tsekoly. Toa tsara ny zava-drehetra, ary nanana hoavy nampanantenaina izy.

Laspisa nivadika ho fidorohana zava-mahadomelina

Rehefa niverina tany amin'ny Kolejy Sierra i Bryce Laspisa tapa-bolana talohan'ny nanombohan'ny kilasy indray dia toa feno hery sy hafanam-po izy. Niresaka taminy tamin’ny telefaonina i Karen, reniny, ary toy ny resaka mahazatra ihany ilay izy. Nandeha tany amin'ny kilasiny izy ary nihaona tamin'ny namany. Saingy rehefa afaka kelikely, dia nanomboka niova ny zava-drehetra ho an'i Bryce, ary toa nanomboka niharatsy ny fiainany.

Nanomboka nahatsikaritra fiovana kely teo amin’ny fitondran-tenan’i Bryce i Sean sy Kim. Nanomboka nangina kokoa izy, tsy nampoizina ary nalahelo. Tsaroan'i Kim fa nilaza taminy i Bryce fa nihinana Vyvanse, fanafody ho an'ny ADHD izy, na dia tsy nanana izany toe-javatra izany aza izy. Ity fanafody ity dia mety hisy fiantraikany ratsy toy ny mahatonga ny olona ho voan'ny aretina ara-tsaina, malahelo be na ketraka, na mientanentana tampoka.

Fihodinana manelingelina

Sean Dixon dia nitatitra fa nanomboka nisotro toaka mahery isan'andro i Bryce, toy ny betsaka tao anatin'ny faran'ny herinandro iray. Nanamafy ihany koa i Sean izay nolazain'i Kim momba an'i Bryce naka an'i Vyvanse. Nibaboka tamin’i Kim i Bryce fa nampiasa ilay fanafody izy mba hifohazana sy hilalao lalao video, na dia nampiahiahy azy aza izany. Saingy toa tsy noraisin'i Bryce ho zava-dehibe ireo ahiahy ireo. Nisy zavatra tsy nety mazava be, nefa tsy nisy nahalala tsara izay nanjo azy.

Ny fihetsika tsy mahazatra an'i Bryce Laspisa talohan'ny nanjavonany

Nilaza koa i Sean sy Kim fa nanomboka nampiasa an'i Vyvanse betsaka i Bryce, indrindra tamin'ny tapa-bolana voalohany tamin'ny semester fararano. Nanjary fanahiana lehibe izany satria nampiasa azy io matetika izy. Tamin'ny 27 Aogositra, nisaraka tamin'i Kim tamin'ny alalan'ny SMS izy, nilaza fa “tsara kokoa ny tsy misy [azy].” Nandefa hafatra an-tsoratra tsy mahazatra an'i Sean koa izy mivaky hoe “Tiako ianao ry rahalahy, tena matotra. Ianao no olona tsara indrindra hitako hatramin'izay. Namonjy ny fanahiko Hianao. Tamin'io andro io ihany, nomeny an'i Sean ny Xbox-ny ary nomeny kavina diamondra roa nomen'ny reniny azy.

Tamin'ny 28 Aogositra, niantso an'i Karen Laspisa i Sean mba hilaza aminy fa manahy momba ny zanany izy. Ny alin’io ihany, dia niantso an’i Karen i Bryce. Tao an-tranon'i Kim izy, ary tena nanahy momba ny fitondran-tenany izy ka nesoriny ny fanalahidin'ny Toyota Highlander tamin'ny 2003, satria nihevitra izy fa tsy afaka mitondra fiara. Nambaran’i Bryce tamin’ny reniny ilay fifamaliana, ary nandresy lahatra an’i Kim haingana i Karen mba hamerina ny fanalahidiny ary nilaza tamin’ny zanany lahy mba hody any an-trano hatory. Nanolo-kevitra ny handeha hianavaratra i Karen mba hijery azy, saingy nilaza taminy ny zanany lahy mba tsy ho avy raha tsy efa niresaka taminy ny ampitso. “Manana zavatra betsaka horesahina aminao aho,” hoy izy. Niala tao amin’ny tranon’i Kim izy tamin’ny 11 ora sy sasany alina

Alim-panahiana

Tamin'ny 1 ora maraina ny 29 aogositra, niantso ny reniny indray i Bryce Laspisa. Noheveriny fa avy any amin'ny trano fonenany no niantsoany azy, saingy hitan'izy ireo taty aoriana fa tena niantso avy tany amin'ny toerana iray nandeha fiara adiny iray tany atsimon'i Rocklin izy.

Avy eo, tamin’ny 11 maraina, dia nampandrenesina azy mivady fa nampiasa ny sampan-draharahan’ny fiantohana azy ireo teny amoron-dalana i Bryce. Lehilahy iray antsoina hoe Christian, tompon'ny Castro Tire sy Gas ao an-tanànan'i Buttonwillow, dia nitatitra fa nanatitra lasantsy telo galona ho an'ny zanany izy rehefa lany ny solika tokony ho tamin'ny 9 ora maraina, nanolo-tena hiverina any amin'ny toerana nipetrahany i Christian. nahita Bryce.

Tao no hitany fa tsy nihetsika tao anatin'ny ora maro i Bryce (eo ho eo amin'ny 13 ora). Nanatona i Christian nilaza taminy fa sahiran-tsaina ny ray aman-dreniny, ary niantso azy ireo mba hampahafantatra azy ireo ny toerana misy ny zanany. Nanaiky hanao ilay fiara nandritra ny adiny telo hody i Bryce, ary i Christian dia nitazana rehefa nandeha fiara izy tokony ho tamin’ny 3 ora tolakandro.

Nandeha ny ora maro, ary mbola tsy nahare momba an'i Bryce ny Laspisas, ka nisalasala izy ireo nametraka tatitra momba ny olona tsy hita tany amin'ny Departemantan'ny Sheriff Orange County. Tamin’ny fanarahana ny findainy, dia nisy manamboninahitra roa nahita azy tany amin’ny kilaometatra vitsivitsy avy teo amin’ny toerana nahitan’i Christian azy.

Notaterin’ireo mpitandro filaminana fa toa tsy nanam-piheverana sy sariaka izy, ary tsy nahitana soritra hamamoana, ary tsy nahitana rongony na toaka tao anaty fiarany. Nilaza tamin’i Laspisa ny polisy fa sahiran-tsaina ny ray aman-dreniny, ka rehefa toa nisalasala niantso azy ireo izy, dia niantso azy ihany nony farany. Nasain’i Karen hody izy, ary niantso an’i Christian mba hijery azy. Tamin'io fotoana io dia maivamaivana i Michael sy i Karen rehefa niantso an'i Christian hanamarina fa niverina teo amin'ny I-5 ny zanany lahy ary nankany atsimo.

Ny fanjavonan'i Bryce Laspisa mampivarahontsana

Bryce Laspisa
Sariaka i Laspisa ary tian’ny mpiara-mianatra taminy. Facebook / Mitadiava Bryce Laspisa

Tamin'ny 2 ora maraina tamin'ny 30 aogositra, niantso ny reniny farany i Bryce Laspisa nilaza taminy fa reraka loatra izy ka tsy afaka mitondra fiara intsony ary hiala amin'ny lalana hatory. Nolazainy fa tany akaikin’ny Farihin’i Castaic izy. Na dia nahatsikaritra ny fianakaviany ho hafahafa aza izany fanapahan-kevitra izany ary niteraka ahiahy momba ny fiarovana azy, dia nanaiky ny fanapahan-kevitra izy ireo, ary nanantena ny hahita azy ny maraina. Saingy rehefa naneno ny lakolosim-baravarana adiny enina taty aoriana dia tsy ny Laspisas zanany lahy no hita teo am-baravaran'izy ireo, fa ny tompon'andraikitry ny Patrol Highway California.

Auto accident

Nampitain’ilay manamboninahitra tamin’izy ireo fa hita nilaozan’ny fiaran’i Bryce teo amin’ny hantsana teo akaikin’ny Farihin’i Castaic ora vitsivitsy taty aoriana. Tao anatin’ilay fiara avokoa ny findainy, ny poketrany, ny solosaina findainy ary ny akanjony. Toa novakiany ny varavarankelin’ilay fiara ka nandady nivoaka.

fanadihadiana

Ny fanjavonan'i Bryce Laspisa dia nitarika ezaka goavana avy amin'ireo mpanao fanadihadiana, sampan-draharaha mpampihatra lalàna ary mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny fitadiavana valiny. Ireto ny sasany amin'ireo ezaka lehibe natao tamin'ny fitadiavana an'i Bryce:

Fanadihadiana voalohany

Hatramin'ny voalohany, rehefa voalaza fa tsy hita i Bryce tamin'ny 29 Aogositra 2013, dia nanao fanadihadiana avy hatrany ny sampan-draharahan'ny fampiharana ny lalàna ao an-toerana. Nanomboka tamin’ny fanangonana vaovao avy amin’ny fianakaviany sy ny namany ary ny olom-pantany izy ireo tatỳ aoriana mba hahatakarana ny toe-tsainy sy izay mety ho fitarihana.

Ny fiaran'i Bryce - toerana tena ifantohany
Bryce Laspisa
Ny fiaran'i Bryce dia hita fa nilaozana teo akaikin'ny farihy Castaic. Nijanona tao ny entany, fa tsy hita taiza i Bryce. Mampametra-panontaniana ny zava-misy manodidina ny lozam-piarakodia raha toa ka fanahy iniana ve izany. Google Earth

Ny fiaran'i Bryce dia hita nilaozana teo amoron-dalana akaikin'i Bakersfield tamin'ny 29 aogositra, izay nanjary ivon'ny fanadihadiana. Nanao fizahana ifotony ny fiara ny mpitandro ny filaminana mba hahitana izay famantarana na porofo mety hanazava ny fanjavonany.

Ny finday sy ny rakitra elektronika

Nandinika ny findainy sy ny firaketana elektronika an'i Bryce ny mpanao fanadihadiana mba hanaraha-maso ny fihetsiny mankany amin'ny fanjavonany sy aorian'ny fanjavonany. Nojeren'izy ireo ny tantaran'ny antsony, ny hafatra an-tsoratra ary ny hetsika amin'ny Internet izy ireo mba hahitana izay mety hitarika azy.

Resadresaka sy horonan-tsary fanaraha-maso
Ny fanjavonana mistery an'i Bryce Laspisa: folo taona tsy voavaly fanontaniana 2
“Efa nieritreritra ny toe-javatra rehetra mety hitranga momba ny toerana mety hisy azy sy ny mety ho nanjo azy aho,” hoy i Kim Sly taty aoriana, momba an'i Bryce Laspisa. Facebook/ Mitadiava Bryce Laspisa

Nitafatafa tamin'ireo olona nifanerasera tamin'i Bryce ny mpitsikilo nandritra ny andro talohan'ny nanjavonany. Nojeren’izy ireo koa ny sarin’ireo tobin-dasantsy, toeram-pitsaharana, ary toerana hafa mba hanaraha-maso ny fihetsiny.

Fikarohana sy famonjena
Bryce Laspisa
Ny fiaran'i Bryce dia hita fa nilaozana teo akaikin'ny farihy Castaic. Nijanona tao anatiny ny entany, fa tsy hita taiza i Bryce. Mampametra-panontaniana ny zava-misy manodidina ny lozam-piarakodia na fanahy iniana. Facebook / Mitadiava Bryce Laspisa

Nisy ny fisavana tany amin’ireo toerana nahitana ny fiaran’i Bryce sy ireo toerana hafa mety hisy fiantraikany amin’izany. Ny ekipan'ny mpitady sy mpamonjy voina dia namakivaky faritra mikitoantoana, anisan'izany ny Farihy Castaic sy ny manodidina azy, tamin'ny fanantenana hahita ny soritr'i Bryce.

Fikarohana rivotra sy rano
Bryce Laspisa
Mitady sy manavotra an'i Bryce Laspisa. Facebook / Mitadiava Bryce Laspisa

Helikoptera sy drôna no napetraka hanao fisavana an'habakabaka, raha nisava ny ranon'ny Farihin'i Castaic kosa ny antsitrika. Ireo ezaka ireo dia mikendry ny handrakotra faritra midadasika kokoa amin'ny fikarohana izay mety ho famantarana.

Fitondrana sandoka

Tamin'ny fotoana iray, nisy vatana may hita teo akaikin'ny Farihin'i Castaic, nitarika ny tombantombana voalohany fa mety ho Bryce io. Voahilika anefa izany taty aoriana, ka fantatra fa olon-kafa ny mombamomba ilay olona namoy ny ainy.

Fanentanana ho an'ny daholobe
Bryce Laspisa
Billboard ahitana an'i Bryce Laspisa. Facebook / Mitadiava Bryce Laspisa

Mba hamoronana fitarihana sy vaovao avy amin'ny vahoaka, nanao fanentanana ho an'ny daholobe ny mpanao fanadihadiana sy ny fianakavian'i Bryce. Nampiasa media sosialy, fampahalalam-baovao, ary fanentanana ho an'ny vondrom-piarahamonina izy ireo mba hizarana ny tantarany sy hitady torohevitra avy amin'ireo mety ho vavolombelona.

Tolotra valisoa
Ny fanjavonana mistery an'i Bryce Laspisa: folo taona tsy voavaly fanontaniana 3
Sarin'i Bryce Laspisa tamin'ny taona 2013 (ankavia) sarin'ny fivoaran'ny taona mety ho endriky ny Bryce Laspisa ankehitriny. Facebook / Missingkids.org

Nisy valisoa natolotra ho an'ny fampahalalana mitondra any amin'ny toerana misy an'i Bryce na ny famahana ny raharaha, amin'ny fanantenana fandrisihana ireo olona manana fampahalalana manan-danja mba handroso.

Na dia eo aza ireo ezaka goavana ireo, dia mbola tsy voavaha ny fanjavonan'i Bryce Laspisa, ka nahatonga ny fianakaviany sy ny naman'ny Fiangonana hanana fanontaniana mitarazoka sy tsy azo antoka. Mbola misokatra ny raharaha, ary mbola manentana ny olona manana vaovao hanatona ny manam-pahefana, manantena ny hanakatona ity raharaha mistery ity indray andro any.

Sightings sy teoria

Nisy voalaza fa nahita an'i Bryce tany amin'ny toerana hafa, anisan'izany ny iray tany Missoula, Montana. Hita anefa fa tsy izy ireo nahita ireo. Nandritra ny taona maro, teoria maro no nipoitra tamin'ny fikasana hanazava ny fanjavonan'i Bryce mistery. Misy mihevitra fa nikasa ny hanomboka fiainana vaovao izy, fa ny hafa kosa milaza ny fiatoana ara-tsaina vokatry ny fampiasana zava-mahadomelina. Eo ihany koa ny mety hampikorontan-tsaina fa tsy mbola hita ny razana ka tsy fantatra mazava izay hanjo azy.

Am-polo taonany ratram-po

Ankehitriny, folo taona no lasa hatramin'ny nanjavonan'i Bryce Laspisa teo akaikin'ny Farihy Castaic. Ny ray aman-dreniny, Karen sy Michael Laspisa, dia manohy mitady valiny ary manantena ny fanakatonana. Miaro ny vaovao tsy an-kijanona izy ireo, mamporisika izay rehetra mahalala ny toerana misy an'i Bryce na ny toe-javatra misy azy izay mitarika ny fanjavonany.

Teny farany

Ny enigma amin'ny fanjavonan'i Bryce Laspisa dia fampahatsiahivana mampatahotra ny haingan'ny fiainana tsy ampoizina sy manimba. Tovolahy manana hery lehibe tokoa, nandeha tamin’ny lalana manjombona sy mampisafotofoto ny dian’i Bryce, ka namela ny fianakaviany nanana fanontaniana maro tsy voavaly izay manenjika azy ireo mandraka ankehitriny. Raha mbola misokatra ny raharaha, dia mitohy ny fikarohana ny fahamarinana sy ny fanakatonana, manome tsindrimandry fanantenana fa indray andro any, ny misterin'i Bryce Laspisa dia ho sarona.


Rehefa avy namaky momba ny fanjavonana mistery an'i Bryce Laspisa, vakio ny momba azy Ny fanjavonan'i Emma Fillipoff mistery,  dia vakio ny momba Inona no tena nanjo an'i Lars Mittank?