Epic of Gilgamesh: Ny fahatanterahan'i Gilgamesh lehibe indrindra amin'ny fiainana an-tany

Nandritra ny diany rehetra, Gilgamesh dia nanomboka nitady ny tsy fahafatesana, noho ny fahatahorany ny fahafatesana sy ny faniriany ny fiainana mandrakizay. Saingy misy tantara mahery fo nefa mampalahelo ao ambadiky ny fikatsahany.

Iray amin'ireo tantara mahavariana avy amin'ny angano asyrianina ny tantaran'i Gilgamesh. Gilgamesh dia mpanjaka nahery sy niavonavona izay nitondra ny tanànan'i Uruk. Andriamanitra roa ampahatelony izy ary olombelona ampahatelony, nanana tanjaka sy fahendrena lehibe.

Epic of Gilgamesh: Ny fahatanterahan'i Gilgamesh lehibe indrindra amin'ny fiainana an-tany 1
I Gilgamesh dia mahery fo lehibe tao amin'ny angano Mezopotamia fahiny ary mpilalao fototra tamin'ny Epic of Gilgamesh, tononkalo epika nosoratana tamin'ny teny akadianina tamin'ny faramparan'ny arivo taona talohan'i JK. Wikimedia Commons

Na dia teo aza ny fahaizany niavaka, dia nampahory an'i Gilgamesh, ary nitaraina tamin'ireo andriamanitra ny vahoakan'i Uruk. Ho setrin'izany, ireo andriamanitra dia namorona an'i Enkidu, lehilahy bibidia sy tia ady, mba hanohitra ny fahefan'i Gilgamesh sy hampianatra azy fanetren-tena.

Tsy mitovy amin’ny lehilahy hafa i Enkidu, satria teraka sy notezain’ny bibidia tany an-tany efitra izy. Nanana hery sy fahaiza-manao goavana izy, ka nahatonga azy ho mpifanandrina mahatahotra amin'ny ady.

Tonga tany Gilgamesh ny vaovao momba ny herin'i Enkidu, ary nanjary liana tamin'io lehilahy bibidia io ny mpanjaka. Nino izy fa afaka manaporofo namana sy mpiara-miasa mendrika i Enkidu. Noho izany, nandefa iraka i Gilgamesh hitondra an'i Enkidu ho any Uruk.

Epic of Gilgamesh: Ny fahatanterahan'i Gilgamesh lehibe indrindra amin'ny fiainana an-tany 2
Sisan'ny Uruk tamin'ny 2008. Wikimedia Commons

Rehefa tonga tao an-tanàna i Enkidu dia nampianarin'ny vehivavy hendry iray antsoina hoe Shamhat ny fomba sivilizasiona. Nolazainy taminy ny herin'i Gilgamesh lehibe sy ny asa nalaza, ary efa voalahatra hihaona izy ireo. Nihaino tamim-pitandremana i Enkidu, ary nirehitra tao anatiny ny fahalianana.

Niady mafy i Gilgamesh sy Enkidu tamin’ny fihaonany voalohany. Nitovy ny tanjany, ary nihorohoro ny rindrin'i Uruk noho ny herin'ny daroka nataony. Tsy nitohy niady anefa izy ireo, fa nifanaraka tamin’ny toe-tsain’ny mpianakavy, ary nivadika ho fisakaizana lalina sy tsy azo ravana ny fifanintsanana.

Epic an'i Gilgamesh
Solontenan'i Enkidu sy Gilgamesh. Flickr

Niara-niasa i Gilgamesh sy Enkidu tamin'ny hetsika mahery fo maro. Ny fitsangatsanganana nalaza indrindra dia ny diany nankany amin'ny alan'i Cedar, nofehezin'ilay mpiambina mahery vaika Humbaba, biby goavam-be mampatahotra manana endrika mahatahotra. Na izany aza, noho ny herim-pon'izy ireo, ny heriny ary ny firahalahiana, dia niatrika ny fahatezeran'i Humbaba izy ireo, nivoaka ho mpandresy ary nitaky ny alany, namerina laza sy voninahitra ho an'i Uruk.

Nisarika ny sain’ny andriamanibavy Inanna ny lazan’izy ireo, izay nitetika ny hitsapa ny fahatapahan-keviny tamin’ny fanangolena an’i Gilgamesh na i Enkido. Nandefa ny omby avy any an-danitra izy hanimba ny tany, ary niady tamin-kerim-po ireo maherifo roa mba hiarovana ny tanànany. Noho ny fanampian'ireo andriamanitra dia novonoin'izy ireo ny omby, saingy nahatezitra ny filan-kevitry ny lanitra izany fihetsika izany.

Mba hamaly faty ny omby, nanapa-kevitra ireo andriamanitra fa tsy maintsy hijaly i Enkidu. Nitondra aretina nahavery azy izy ireo, ary na dia teo aza ny fiezahana mafy nataon'i Gilgamesh hamonjy ny namany, dia resin'ny loza mahatsiravina i Enkidu.

Nopotehin'ny fahafatesan'i Enkidu i Gilgamesh, nahita ny tenany ho levon'ny alahelo, ilay mpanjaka sahisahy taloha dia nanjary natahotra ny fahafatesany. Tapa-kevitra ny hahita ny tsiambaratelon’ny fiainana mandrakizay izy, ka nanao dia iray hafa nampidi-doza, niampita tany mamitaka ary nifanena tamin’ny zavaboary mampatahotra.

Nitady an’i Onapistima izy, ilay hany mety maty nahazo ny fiainana mandrakizay, ary nanantena fa ho afaka hanambara aminy ilay zava-miafina. Taorian'ny fisedrana sy fanamby tsy tambo isaina, dia nifanena tamin'i Utnapishtim i Gilgamesh tamin'ny farany, izay nilaza taminy fa tsy natao ho an'ny olombelona ny tsy fahafatesana ary nanoro hevitra azy hanaiky ny maha-olombelona azy.

Diso fanantenana nefa nahazo fahazavana i Gilgamesh dia niverina tany Uruk, izay nianarany hanaiky ny toetran'ny fiainana mandalo sy ny tsy azo ihodivirana ny fahafatesana. Ankehitriny i Uruk dia nahita lehilahy niova tanteraka nitondra ny taniny tamim-pahendrena. Nahatsapa ny maha zava-dehibe ny fandraisana ny ankehitriny i Gilgamesh ary namela lova lehibe tamin’ny alalan’ny asany sy ny asany izay hanentana ny taranaka ho avy.

Noho izany, ny tantaran'i Enkidu sy Gilgamesh dia tsy tantaran'ny herim-po sy ny zava-niainana fotsiny ihany fa lesona momba ny faharefoan'ny fiainana sy ny ilàna ny fandraisana ny fiainantsika an-tany. Ny fanararaotana angano ataon'izy ireo dia nanako nandritra ny fotoana rehetra, voasokitra mandrakizay ao amin'ny tantaran'ny angano Sumerianina.


Rehefa avy namaky momba ny Epic of Gilgamesh dia vakio ny momba izany Uruk: Tanàna voalohany amin'ny sivilizasiona olombelona izay nanova an'izao tontolo izao tamin'ny fahalalany mandroso.