Kaspar Hauser: Ilay zazalahy tsy fantatra tamin'ny taona 1820 dia toa nisy namono tamin'ny fomba mistery 5 taona monja taty aoriana.

Tamin’ny 1828, nisy ankizilahy 16 taona antsoina hoe Kaspar Hauser niseho tamin’ny fomba mistery tany Alemaina nilaza fa nanangana ny fiainany manontolo tao amin’ny efitra maizina iray. Dimy taona taty aoriana, nisy namono tamin'ny fomba mistery ihany koa izy, ary mbola tsy fantatra ny mombamomba azy.
Kaspar Hauser: Ilay zazalahy tsy fantatra tamin'ny taona 1820 dia toa nisy namono fotsiny 5 taona taty aoriana 1

Kaspar Hauser no mpilalao sarimihetsika mampalahelo indrindra amin'ny iray amin'ireo mistery hafahafa indrindra teo amin'ny tantara: Ny raharahan'ny zaza babo. Tamin’ny 1828, dia nisy tovolahy iray niseho tany Nuremberg, Alemaina tsy nahalala ny maha izy azy na ny fomba nahatongavany tany. Tsy nahay namaky teny, na nanoratra, na niteny mihoatra ny teny tsotra vitsivitsy izy.

Raha ny marina, toa tsy mahalala na inona na inona momba ny tontolo manodidina azy izy ary afaka mahazo asa tsotra toy ny fisotroana kaopy aza rehefa avy nahita izany naseho imbetsaka.

Nasehon'ilay zazalahy ihany koa ny fihetsika tsy mendrika toy ny manaikitra ny hohony sy mihozongozona hatrany hatrany — ny zavatra rehetra izay noheverina ho vetaveta tamin'izany fotoana izany. Ambonin’izany rehetra izany, dia nilaza izy fa nihidy tao amin’ny efitrano iray hatramin’ny farany ary tsy nahalala na inona na inona momba ny anarany. Inona no nitranga tamin'i Kaspar Hauser? Andao ho fantatra…

Kasper - ilay zazalahy mistery

Kaspar Hauser: Ilay zazalahy tsy fantatra tamin'ny taona 1820 dia toa nisy namono fotsiny 5 taona taty aoriana 2
Kaspar Hauser, 1830. © Wikimedia Commons

Tamin’ny 26 May 1828 dia nisy zazalahy 16 taona niseho teny an-dalamben’i Nuremberg, Alemaina. Nitondra taratasy niaraka taminy izy izay natokana ho an'ny kapitenin'ny rezimanta mpitaingin-tsoavaly faha-6. Nilaza ilay mpanoratra tsy nitonona anarana fa natolotra ho am-ponja azy io zazalahy io, fony izy mbola zazakely, tamin’ny 7 Oktobra 1812, ary tsy navelany “hivoaka na dia iray akory aza ny tranoko”. Izao ilay zazalahy dia te ho mpitaingin-tsoavaly “tahaka ny rainy”, ka tokony hampidirina na hanantona azy ny kapiteny.

Nisy taratasy fohy iray hafa voarakitra milaza fa avy amin'ny reniny ho an'ny mpikarakara azy taloha. Voalaza tao fa i Kaspar no anarany, teraka ny 30 aprily 1812 ary maty ny rainy, mpitaingin-tsoavaly tao amin’ny rezimanta faha-6.

Ilay lehilahy ao ambadiky ny haizina

Nilaza i Kaspar fa nandany ny fiainany irery foana tao amin'ny efitra maizina 2×1×1.5 metatra (mihoatra noho ny haben'ny fandriana misy olona iray eo amin'ny faritra) tsy misy afa-tsy mololo i Kaspar. fandriana hatoriana ary soavaly voasokitra tamin'ny hazo ho kilalao.

Nambaran’i Kaspar ihany koa fa ny olombelona voalohany nifanerasera taminy dia lehilahy mistery nitsidika azy tsy ela akory talohan’ny namotsorana azy, ary nitandrina fatratra ny tsy haneho ny tavany aminy.

Soavaly! Soavaly!

Ny mpanao kiraro atao hoe Weickmann dia nitondra an’ilay zazalahy tany amin’ny tranon’ny Kapiteny von Wessenig, ary tsy namerina afa-tsy ireo teny hoe “Te-ho mpitaingin-tsoavaly aho, tahaka ny raiko” sy “Soavaly! Soavaly!" Ny fitakiana fanampiny dia nahatonga ny ranomaso na ny fanambarana miziriziry amin'ny hoe "Tsy fantatrao." Nentina tany amin'ny paositry ny polisy izy, izay hanoratany anarana: Kaspar Hauser.

Nasehony fa nahay vola izy, afaka nivavaka sy namaky teny kely, saingy fanontaniana vitsivitsy no navaliny ary toa voafetra ihany ny voambolany. Noho izy tsy nanome tatitra momba ny tenany, dia nigadra toy ny mpirenireny izy.

Ny fiainana any Nuremberg

Noraisin'ny tanànan'i Nuremberg tamin'ny fomba ofisialy i Hauser ary nomena vola ho an'ny fitaizana sy fanabeazana azy. Natolotra ho amin'ny fikarakarana an'i Friedrich Daumer, mpampianatra sy filozofa tombantombana, Johann Biberbach, manam-pahefana monisipaly, ary Johann Georg Meyer, mpampianatra. Tamin’ny faramparan’ny taona 1832, dia niasa ho mpanao kopia tao amin’ny biraon’ny lalàna teo an-toerana i Hauser.

Ny fahafatesana mistery

Dimy taona taty aoriana ny 14 Desambra 1833, dia nody i Hauser niaraka tamin’ny ratra lalina teo amin’ny tratrany havia. Raha ny fitantarany dia voasarika tany amin'ny Zaridainan'ny Fitsarana Ansbach izy, ka nisy olon-tsy fantatra nanindrona azy teo am-panomezana kitapo. Rehefa nisava tao amin’ny Zaridainan’ny Fitsarana ny polisy Herrlein, dia nahita poketra kely violet nisy taratasy misy pensilihazo tao amin’ny Spiegelschrift (fanoratra fitaratra). Namaky ny hafatra tamin'ny teny alemà:

“Ho afaka hilaza aminao mazava tsara ny fijeriko sy ny toerana misy ahy i Hauser. Mba hamonjena an'i Hauser ny ezaka, te-hilaza aminao ny tenako hoe avy aiza aho _ _ . Avy any amin’ny _ _ _ sisin-tanin’i Bavaria _ _ eo amin’ny renirano _ _ _ _ _ dia holazaiko aminao mihitsy aza ny anarana hoe: ML Ö.”

Kaspar Hauser: Ilay zazalahy tsy fantatra tamin'ny taona 1820 dia toa nisy namono fotsiny 5 taona taty aoriana 3
Sarin'ny naoty, amin'ny fanoratana fitaratra. Nohatsaraina ny fifanoherana. Ny tany am-boalohany dia tsy hita nanomboka tamin'ny 1945. © Wikimedia Commons

Kaspar Hauser ve no notsatohan'ilay lehilahy nitazona azy fony zaza? Hauser dia maty tamin'ny ratra tamin'ny 17 Desambra 1833.

Andriana manaranaka?

Kaspar Hauser: Ilay zazalahy tsy fantatra tamin'ny taona 1820 dia toa nisy namono fotsiny 5 taona taty aoriana 4
Nalevina tao amin'ny Stadtfriedhof (fasan'ny tanàna) ao Ansbach i Hauser, izay misy soratra amin'ny teny latina hoe: “Io no misy an'i Kaspar Hauser, ankamantatra tamin'ny androny. Tsy fantatra ny nahaterahany, mistery ny fahafatesany. 1833.” Nisy tsangambato natsangana ho azy tatỳ aoriana tao amin’ny Zaridainan’ny Fitsarana izay mivaky hoe Hic occultus occulto occisus est, midika hoe "Indro misy olona mistery izay novonoina tamin'ny fomba mistery." © Wikimedia Commons

Araka ny tsaho amin'izao fotoana izao – angamba tamin'ny taona 1829 tany ho any – Kaspar Hauser no andriana nandova an'i Baden izay teraka tamin'ny 29 Septambra 1812 ary maty tao anatin'ny iray volana. Voalaza fa nivadika tamina zazakely efa ho faty ity printsy ity, ary niseho tokoa 16 taona taty aoriana ho “Kaspar Hauser” tany Nuremberg. Ny hafa kosa nihevitra ny mety ho razambeny avy any Hongria na any Angletera aza.

Fisolokiana, mpisandoka?

Ny taratasy roa nentin'i Hauser niaraka taminy dia hita fa nosoratan'ny tanana iray ihany. Ny faha-2 (avy amin'ny reniny) izay manana andalana hoe "izy no manoratra ny soratro mitovy amin'ny ataoko" no nahatonga ny mpandinika taty aoriana hihevitra fa i Kaspar Hauser mihitsy no nanoratra azy roa ireo.

Ny andriana britanika iray antsoina hoe Lord Stanhope, izay liana tamin'i Hauser ary nahazo azy tamin'ny faramparan'ny taona 1831, dia nandany vola be mba hanazavana ny fiavian'i Hauser. Indrindra indrindra, nandoa fitsidihana roa tany Hongria izy nanantena ny hihazakazaka ny fahatsiarovana ilay zazalahy, satria toa nahatsiaro teny Hongroà sasany i Hauser ary nanambara indray mandeha fa ny Countess Hongroà Maytheny no reniny.

Tsy nahalala trano na tsangambato tany Hongria anefa i Hauser. Nanoratra i Stanhope taty aoriana fa ny tsy fahombiazan'ireo fanadihadiana ireo dia nahatonga azy hisalasala ny fahatokisan'i Hauser.

Etsy an-danin'izany, maro no mino fa i Hauser no nahatonga ny tenany ho ratra ary nanindrona antsy lalina loatra ny tenany. Satria tsy afa-po tamin'ny toe-javatra nisy azy i Hauser, ary mbola nanantena izy fa hitondra azy ho any Angletera i Stanhope araka ny nampanantenainy, dia nosamborin'i Hauser ny toe-javatra rehetra tamin'ny famonoana azy. Nataony izany mba hamelomana indray ny fahalianan'ny vahoaka amin'ny tantarany sy handresena lahatra an'i Stanhope hanatanteraka ny fampanantenany.

Inona no nasehon'ilay fitsapana ADN vaovao?

Tamin'ny 2002, ny Oniversiten'i Münster dia nanadihady ny volo sy ny selan'ny vatana avy amin'ny hidin'ny volo sy ny akanjo izay lazaina fa an'i Kaspar Hauser. Ny santionan'ny ADN dia nampitahaina tamin'ny fizarana ADN an'i Astrid von Medinger, taranaky ny vehivavy Stéphanie de Beauharnais, izay mety ho renin'i Kaspar Hauser raha toa ka izy no andriana nandova an'i Baden. Tsy nitovy ny filaharan'izy ireo fa ny fivilian-dàlana hita dia tsy dia lehibe loatra mba hanilihana fifandraisana, satria mety ho vokatry ny mutation izany.

Famaranana

Ny raharaha Kaspar Hauser dia nanahiran-tsaina ny rehetra nandre izany. Ahoana no ahafahan'ny olona tanora iray voahidy mandritra ny androm-piainany nefa tsy misy mahatsikaritra? Ny hafahafa kokoa, nahoana i Hauser no tsy nahalala zavatra toy ny litera na isa rehefa nohidiana nandritra ny fotoana ela? Nihevitra ny olona fa mety ho adala izy na mpisandoka mitady handositra ny fonja.

Na inona na inona nitranga, androany dia tsy azo tsinontsinoavina tanteraka fa ny fiainan'i Kaspar Hauser dia mety ho tratran'ny fandrika ara-politika tamin'izany fotoana izany. Rehefa avy nanadihady ny tantarany dia hita fa tena nogadraina nandritra ny taona maro i Kaspar Hauser talohan'ny nisehoany imasom-bahoaka. Amin’ny farany dia mbola tsy fantatra mazava ny fomba nisehoan’izany ary iza no nitazona azy ho babo nandritra ny fotoana ela.

Previous Article
Titanoboa

Yacumama - ilay bibilava goavam-be mifono mistery izay mipetraka ao amin'ny rano Amazoniana

Next Article
Nisy porofo vaovao tsy mampino nambara: Ny génome fahiny dia mampiseho ny fifindra-monina avy any Amerika Avaratra mankany Siberia! 5

Nisy porofo vaovao tsy mampino nambara: Ny génome fahiny dia mampiseho ny fifindra-monina avy any Amerika Avaratra mankany Siberia!