Pranešimas apie sąžiningą naudojimą

Šioje svetainėje yra keletas autorių teisių saugomos medžiagos, kurios naudojimą autorių teisių savininkai nėra specialiai leidę.

Manome, kad pelno nesiekiantis šių švietimo, bendrųjų žinių ir su naujienomis susijusių dalykų naudojimas internete yra sąžiningas autorių teisių saugomos medžiagos naudojimas (kaip numatyta JAV autorių teisių įstatymo 107 skirsnyje).

Jei norite naudoti šią autorių teisių saugomą medžiagą tikslams, kurie viršija sąžiningą naudojimą, turite gauti faktinės šaltinio institucijos arba autorių teisių savininko leidimą.