ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ದುರಂತದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯು ಬತ್ತಿಹೋಯಿತು

ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಯೂಫ್ರಟೀಸ್ ನದಿಯು ಬತ್ತಿಹೋದಾಗ, ಅಗಾಧವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಹಾರಿಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪ್ಚರ್‌ನ ಮುನ್ಸೂಚಿಸುವಿಕೆ ಕೂಡ.

ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭೂಮಿಯಾದ ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕತೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿ, ಇದು ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ.

ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯು ಬತ್ತಿಹೋಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ಪುರಾತನ ರುಮ್ಕಾಲೆ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಉರುಮ್ಗಲಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಯುಫ್ರೇಟ್ಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲಿದೆ, ಇದು ಗಾಜಿಯಾಂಟೆಪ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು Şanlıurfa ನ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 50 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಳವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸಿರಿಯಾದವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಆದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಚನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಲೆನಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಮೂಲದ್ದಾಗಿದೆ. © ಅಡೋಬ್‌ಸ್ಟಾಕ್

ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಫ್ರೇಟ್ಸ್ ನದಿಯ ಮಹತ್ವ

ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ದುರಂತದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯು ಬತ್ತಿಹೋಯಿತು 1
ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವು ಬಾಗ್ದಾದ್‌ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 50 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯೂಫ್ರೇಟ್ಸ್ ನದಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಕ್ಕಾಡಿಯನ್-ಮಾತನಾಡುವ ಜನರು ಇದನ್ನು 2300 BC ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. © ಐಸ್ಟಾಕ್

ಯೂಫ್ರೇಟ್ಸ್ ನದಿಯು ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ನದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಈ ನದಿಗಳು ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಯುಫ್ರೇಟ್ಸ್ ನದಿಯು ಸುಮಾರು 1,740 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಟರ್ಕಿ, ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು, ಇದು ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾದ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯುಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನದಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಘಟಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನದಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವರಂತೆ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಸುತ್ತ ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳಿವೆ.

ಯೂಫ್ರೇಟ್ಸ್ ನದಿಯ ಬತ್ತಿಹೋಗುವಿಕೆ

ಯೂಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿ ಬತ್ತಿಹೋಯಿತು
ದಶಕಗಳಿಂದ, ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನೀರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. © ಜಾನ್ ವ್ರೆಫೋರ್ಡ್/ಅಡೋಬ್‌ಸ್ಟಾಕ್

ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಕಟನೆ 16:12 ಓದುತ್ತದೆ: "ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಯೂಫ್ರಟೀಸ್ ಎಂಬ ಮಹಾ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಬಂದ ರಾಜರಿಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅದರ ನೀರು ಬತ್ತಿಹೋಯಿತು."

ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಯೂಫ್ರೇಟ್ಸ್ ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಶಟ್ ಅಲ್-ಅರಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೈಗ್ರಿಸ್‌ಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಟೈಗ್ರಿಸ್-ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಣಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮತ್ತು ಅದರ ದಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನದಿಯ ಹರಿವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೆಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಇಂದಿನ ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದೆ, ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನದಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2021 ರಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ವರದಿಯು 2040 ರ ವೇಳೆಗೆ ನದಿಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಇಳಿಕೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಳೆಯ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ನದಿಯ ಬತ್ತುವಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ.

NASAದ ಅವಳಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಯೋಗ (GRACE) ಉಪಗ್ರಹಗಳು 2013 ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳು 144 ರಿಂದ 34 ಘನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (2003 ಘನ ಮೈಲುಗಳು) ಸಿಹಿನೀರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, GRACE ಡೇಟಾವು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ನಂತರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎರಡನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಗ್ರಹ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

2007 ರ ಬರಗಾಲದ ನಂತರ ದರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಿಹಿನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರದೇಶವು ಅದರ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೂಫ್ರಟೀಸ್ ನದಿಯ ಬತ್ತಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಮೇಲೆ

ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ದುರಂತದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯು ಬತ್ತಿಹೋಯಿತು 2
ಪೂರ್ವ ಟರ್ಕಿಯ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿನ ಅವುಗಳ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ, ನದಿಗಳು ಕಣಿವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಮರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಇರಾಕ್‌ನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಧ್ಯ ಇರಾಕ್‌ನ ಮೆಕ್ಕಲು ಬಯಲಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಫಲವತ್ತಾದ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಮೊದಲು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. © iStock

ಯೂಫ್ರೇಟ್ಸ್ ನದಿಯ ಬತ್ತಿಹೋಗುವಿಕೆಯು ಟರ್ಕಿ, ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿರುವ ಕೃಷಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅನೇಕ ಜನರು ಈಗ ಬಳಕೆಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ನೀರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದು ಅತಿಸಾರ, ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ, ದಡಾರ, ಟೈಫಾಯಿಡ್ ಜ್ವರ, ಕಾಲರಾ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ನೀರಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಪತ್ತನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ಬತ್ತಿಹೋಗುವಿಕೆಯು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೂಮಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಚೀನ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ನದಿಯು ಬತ್ತಿಹೋಗುವುದರಿಂದ ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರಿಗೆ ಈ ತಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾನಿ ಮತ್ತು ವಿನಾಶದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.

ಯೂಫ್ರಟೀಸ್ ನದಿಯು ಬತ್ತಿಹೋದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು

ಯೂಫ್ರೇಟ್ಸ್ ನದಿಯ ಬತ್ತಿಹೋಗುವಿಕೆಯು ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಈ ತಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ದುರಂತದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯು ಬತ್ತಿಹೋಯಿತು 3
ಐತಿಹಾಸಿಕ Hastek ಕೋಟೆಯ ಮೂರು ಪದರಗಳು, 1974 ರಲ್ಲಿ Elazığ ನ Ağın ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಬಾನ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು, 2022 ರಲ್ಲಿ ಬರದಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಠಡಿಗಳು, ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಯ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ವಿಭಾಗಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು, ವಾತಾಯನ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕದನಗಳಿವೆ. © Haber7

ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ಒಣಗುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರವಾದ ಡುರಾ-ಯುರೋಪೋಸ್. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ನಗರವು ಹೆಲೆನಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು ರೋಮನ್ನರು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಗರವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ನದಿಯಿಂದ ಮರಳು ಮತ್ತು ಹೂಳಿನಿಂದ ಹೂಳಲಾಯಿತು. ನದಿಯು ಒಣಗಿದಂತೆ, ನಗರವು ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಅದರ ಅನೇಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಇರಾಕ್‌ನ ಅನ್ಬರ್ ಗವರ್ನರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅನಾಹ್ ನಗರವು ಯೂಫ್ರೇಟ್ಸ್ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಗಳ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ಥಳಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ "ಟೆಲ್ಬ್ಸ್" ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಜೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪೂರ್ವದ ಯುಗದ ಹಿಂದಿನದು. . © www.aljazeera.net
ಪಶ್ಚಿಮ ಇರಾಕ್‌ನ ಅನ್ಬರ್ ಗವರ್ನರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅನಾಹ್ ನಗರವು ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಗಳ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ಥಳಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ "ಟೆಲ್ಬ್ಸ್" ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಜೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪೂರ್ವದ ಯುಗದ ಹಿಂದಿನದು. . © www.aljazeera.net

ಬತ್ತಿಹೋದ ನದಿಯು ಪುರಾತನವಾದ ಸುರಂಗವನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕಟ್ಟಡ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೂಗತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಂದವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ.

ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ

ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮೇರಿಯನ್ನರು, ಅಕ್ಕಾಡಿಯನ್ನರು, ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಿರಿಯನ್ನರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಬರವಣಿಗೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ.

ಹಮ್ಮುರಾಬಿ, ನೆಬುಚಾಡ್ನೆಜರ್ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಗಮೆಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪ್ರಭಾವ

ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ಬರವಣಿಗೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಂತಹ ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಅನೇಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನಾವು ಇಂದು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಗತಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ.

ಯೂಫ್ರೇಟ್ಸ್ ನದಿಯ ಬತ್ತಿಹೋಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾದ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ಒಣಗುವಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು

ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ದುರಂತದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯು ಬತ್ತಿಹೋಯಿತು 4
ಟರ್ಕಿಯ ಯೂಫ್ರೇಟ್ಸ್ ನದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿರೆಸಿಕ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಿರೆಸಿಕ್ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ವೈಮಾನಿಕ ನೋಟ. © ಐಸ್ಟಾಕ್

ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯು ಬತ್ತಿಹೋಗುವುದರ ಸುತ್ತ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅರಣ್ಯನಾಶ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಮೇಯಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನದಿಯು ಬತ್ತಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೂ ಇವೆ.

ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಯೂಫ್ರೇಟ್ಸ್ ನದಿಯ ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವಿಕೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು

ಯೂಫ್ರೇಟ್ಸ್ ನದಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ಉಪಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾವು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನದಿಯ ಒಣಗುವಿಕೆಯು ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾದ ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದೆ.

ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪುರಾತನ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಇದು ನಮ್ಮ ಗತಕಾಲದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದು ಅಖಂಡವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.