Қарап шығу тегі

Жоғалған тарих

349 хабарламалар
Евфрат өзені ежелгі мекенді құрғатты

Евфрат өзені құрғап, көне заманның құпиясын және болмай қоймайтын апатты ашты

Киелі кітапта Евфрат өзені құрғаған кезде, көкжиекте орасан зор істер күтіп тұрғаны, тіпті Иса Мәсіхтің Екінші Келуі мен көтерілуінің алдын ала айтылғаны айтылған.