სამართლიანი გამოყენების ცნობა

ეს ვებსაიტი შეიცავს საავტორო უფლებებით დაცულ მასალას, რომელთა გამოყენება არ არის ნებადართული საავტორო უფლებების მფლობელების მიერ.

მიგვაჩნია, რომ ამ განათლების, ზოგადი ცოდნისა და ახალ ამბებთან დაკავშირებული არაკომერციული გამოყენება ინტერნეტში წარმოადგენს საავტორო უფლებებით დაცული მასალის სამართლიან გამოყენებას (როგორც ეს გათვალისწინებულია აშშ – ს საავტორო უფლებების შესახებ კანონის 107 პუნქტით).

თუ გსურთ გამოიყენოთ ეს საავტორო უფლებები დაცული მიზნებისთვის, რომლებიც სცილდება სამართლიან გამოყენებას, თქვენ უნდა მიიღოთ ნებართვა საწყისი წყაროდან ან საავტორო უფლებების მფლობელისგან.