תג גלישה

אבולוציה

הודעות 5
אצבע מאובנת

האם באמת מדובר באצבע אנושית מאובנת בת 100 מיליון שנה?

חפץ האבן נטען כי הוא אצבע אנושית מאובנת בת 100 מיליון שנה מעמיד בספק את נקודת המבט של האנתרופולוגיה המקובלת. האם מגישים לנו "מידע מסונן"? האם הרבה דברים בנוגע לעברה הרחוק של האנושות נשמרו הרחק מהחברה? מה אם ההיסטוריה שלנו לא נכונה?