Pyrgi arany tábla: rejtélyes föníciai és etruszk kincs

A Pyrgi aranytáblákat föníciai és etruszk nyelven is írták, ami kihívás elé állította a feliratokat megfejteni próbáló tudósokat.

Pyrgi, egy kis olaszországi tengerparti város ősi romjai között rejtőzik egy kincs, amely évszázadok óta zavarba ejti a régészeket és történészeket – a Pyrgi aranytáblák. Ezek a tiszta aranyból készült, föníciai és etruszk nyelvű feliratokkal borított rejtélyes tárgyak az ókori mediterrán civilizációk történetének legjelentősebb felfedezései.

Pyrgi arany táblák: rejtélyes föníciai és etruszk kincs 1
Civita di Bagnoregio egy külterületi falu Bagnoregio községben, Viterbo tartományban, Közép-Olaszországban. Az etruszkok alapították több mint 2,500 évvel ezelőtt. © AdobeStock

Kis méretük ellenére a Pyrgi-táblák lenyűgöző bepillantást engednek a föníciaiak és az etruszkok, az ókori világ két legbefolyásosabb civilizációja közötti összetett kapcsolatokba és kulturális cserébe. Titokzatos eredetüktől a két nagy birodalom közötti nyelvi és kulturális kapcsolatok megértésében betöltött jelentőségükig a Pyrgi Aranytáblák továbbra is elbűvölik és elkápráztatják a tudósokat és a rajongókat egyaránt. Csatlakozz hozzánk, miközben elmélyülünk a Pyrgi táblák lenyűgöző történetében, és feltárjuk ennek a hihetetlen kincsnek a titkait.

A Pyrgi Gold tabletták

Pyrgi arany táblák: rejtélyes föníciai és etruszk kincs 2
Pyrgi Gold tabletta. © Public Domain

A Pyrgi Gold Tablets egy három, aranylevélből készült feliratból álló készlet, amelyet 1964-ben fedeztek fel Pyrgi ősi városában, amely a mai Olaszország területén található. A feliratokat föníciai és etruszk nyelven írták, és a feltételezések szerint az ie 5. századból származnak. A táblákat a 20. század egyik legjelentősebb régészeti felfedezéseként tartják számon, hiszen értékes betekintést nyújtanak a föníciai és etruszk civilizáció kultúrájába és társadalmaiba.

A föníciai civilizáció

A föníciai civilizáció egy tengeri kereskedelmi kultúra volt, amely ie 1500 körül alakult ki a Földközi-tenger keleti régiójában. A föníciaiak tengerészeti és kereskedelmi készségeikről ismertek, és kolóniákat hoztak létre a Földközi-tengeren, beleértve a mai Libanont, Szíriát és Tunéziát is. A föníciai nyelv a héberhez és az arabhoz hasonló sémi nyelv volt.

A föníciaiak is képzett kézművesek voltak, és híresek voltak fémmegmunkálási és üveggyártási technikáikról. Kifejlesztettek egy ábécét is, amelyet széles körben használtak a mediterrán világban, és befolyásolták a görög és latin ábécé fejlődését. Mondhatni létfontosságú szerepet játszott a mai világnyelvek és az emberi megértés fejlődésében.

Az etruszk civilizáció

Az etruszk civilizáció Olaszországban alakult ki az ie 8. század körül, és Toszkána régiójában összpontosult. Az etruszkok művészeti és építészeti eredményeikről, valamint kifinomult kormányzati rendszerükről voltak ismertek. Rendkívül fejlett írásrendszerük is volt, az etruszk nyelv, amelyet jobbról balra írtak, és állítólag a görög ábécé befolyásolta.

Egyes tudósok szerint az etruszk nem elszigetelt nyelv. Szoros rokonságban áll két másik nyelvvel: a) Raetic, egy olyan nyelv, amelyet valaha az etruszk nyelvvel egy időben beszéltek a mai Észak-Olaszország és Ausztria területén, és b) lemni nyelv, amelyet egykor a görögországi Lemnos szigetén beszéltek, a partok közelében. Törökország, amely valószínűleg annak a mutatója, hogy mindhárom nyelv ősnyelve Anatóliából származik, és elterjedése valószínűleg a kivándorlás eredményeként következhetett be a káoszban, a Törökország összeomlása után. Hettita Birodalom.

Éppen ellenkezőleg, sok kutató azt állítja, hogy az etruszk nyelv az ókori görög-római világban egyedülálló, nem indoeurópai kihagyás. Az etruszk anyanyelve nem ismert, és nincsenek modern leszármazottai sem, mivel a latin fokozatosan felváltotta a többi itál nyelvvel együtt, ahogy a rómaiak fokozatosan átvették az irányítást az olasz félsziget felett.

A föníciaiakhoz hasonlóan az etruszkok is képzett fémmunkások voltak, és gyönyörű tárgyakat, például ékszereket, bronzszobrokat és kerámiákat készítettek. Szakképzett gazdálkodók is voltak, és kifinomult öntözőrendszereket fejlesztettek ki, amelyek lehetővé tették számukra, hogy a száraz olasz tájon is termeszthessenek.

A Pyrgi Arany Tabletták felfedezése

A Pyrgi aranytáblákat 1964-ben fedezte fel egy régészcsoport Massimo Pallottino vezetésével Pyrgi ősi városában, amely a mai Olaszországban található. A feliratokat egy Uni istennőnek szentelt templomban találták, akit a föníciaiak és az etruszkok is imádtak.

A táblák aranylevélből készültek, és egy fadobozban találták őket, amelyet a templomban temettek el. A dobozt egy hamurétegben fedezték fel, amelyet a feltételezések szerint a templomot elpusztító tűz okozta az ie 4. században.

A Pyrgi Gold tabletták megfejtése

A Pyrgi aranytáblákat föníciai és etruszk nyelven is írták, ami kihívás elé állította a feliratokat megfejteni próbáló tudósokat. A feladatot nehezítette, hogy a feliratokat olyan formában írták Etruszk, amit nem értettek jól és nem is láttak korábban.

Pyrgi arany táblák: rejtélyes föníciai és etruszk kincs 3
Pyrgi aranytáblák: A táblák közül kettő etruszk, a harmadik föníciai nyelven van felírva, és ma az ismert feliratok közül a római kor előtti Itália legrégebbi történeti forrásának tekintik. © Wikimedia Commons

E kihívások ellenére a tudósoknak végül sikerült megfejteni a feliratokat összehasonlító nyelvészeti elemzés és más etruszk feliratok felfedezése segítségével. A táblákon Thefarie Velianas király dedikált a föníciai Astarte istennőnek, más néven Ishtarnak.

Ishtárt eredetileg Sumerban Inanna néven imádták. Az ókori mezopotámiai istennő kultusza a szerelemhez, szépséghez, szexhez, vágyhoz, termékenységhez, háborúhoz, igazságossághoz és politikai hatalomhoz kapcsolódott az egész régióban. Idővel az akkádok, babilóniaiak és asszírok is imádták.

A Pyrgi arany táblák ritkák és szokatlanok. Nyelvi és történelmi szempontból is ősi kincs. A táblák lehetőséget kínálnak a kutatóknak arra, hogy a föníciai változatot használják az egyébként megfejthetetlen etruszk olvasására és értelmezésére.

A foneciai megfejtése

William J. Hamblin, a Brigham Young Egyetem történészprofesszora szerint a három Pyrgi aranytábla kiváló példája annak a föníciai gyakorlatnak, hogy a szent szövegeket aranylemezekre írják eredeti föníciai központjuktól Karthágóig Olaszországban, és nagyjából egyidős a Mormon könyve azon állításával, hogy a szent szövegeket a föníciaiak legközelebbi szomszédai, a zsidók írták fémlemezekre.

Valójában nem volt szükség megfejteni ezeket a lenyűgöző ősi táblákat, mert a föníciai szövegről régóta ismert, hogy sémi. Bár a leletek nem tekinthetők ősi rejtélynek, mégis rendkívüli történelmi értékkel bírnak, és egyedülálló betekintést engednek abba, hogy az ókori emberek hogyan közölték hiedelmeiket, és hogyan mutatták be szeretett istennőjük, Astarte (Istar, Inanna) imádatát.

A foneciai felirat így szól:

Ashtarot hölgynek,

Ez a szent hely, amelyet a caeriták uralkodója, Tiberius Velianas készített és adott.

A Napnak való áldozat hónapjában a templomban ajándékként aediculát (ősi szentélyt) épített.

Mert Astarot feltámasztotta őt kezével, hogy uralkodjon három évig Churvar hónaptól, az istenség eltemetésének napjától [tovább].

És az istenség szobrának évei a templomban [legyenek] annyi év, mint a csillagok fent.

A Pyrgi aranytáblák jelentősége a föníciai és etruszk civilizáció megértésében

A Pyrgi aranytáblák azért jelentősek, mert értékes betekintést nyújtanak a föníciai és etruszk civilizáció kultúrájába és társadalmaiba. A feliratok rávilágítanak a két civilizáció szoros kapcsolatára, és rávilágítanak vallási gyakorlataikra és hiedelmeire.

A feliratok a föníciai olaszországi jelenlétről és az etruszk civilizációra gyakorolt ​​hatásukról is tanúskodnak. A táblák azt mutatják, hogy a föníciaiak nemesfémek, például arany kereskedelmével foglalkoztak, és fontos szerepet játszottak az etruszkok vallási gyakorlatában.

Hasonlóságok és különbségek a föníciai és etruszk civilizáció között

A föníciai és az etruszk civilizáció sok hasonlóságot mutatott, beleértve a fémmegmunkálási készségeiket és a kifinomult kormányzati rendszerüket. Mindkét kultúra tengerészeti és kereskedelmi készségeiről is ismert volt, és kolóniákat hoztak létre a Földközi-tengeren.

E hasonlóságok ellenére jelentős különbségek is voltak a két civilizáció között. A föníciaiak tengeri kultúra volt, amely a kereskedelemre és a kereskedelemre összpontosított, míg az etruszkok egy mezőgazdasági társadalom, amely a gazdálkodásra és a földművelésre összpontosított.

A Pyrgi Gold tabletták jelenlegi állapota

A Pyrgi aranytáblákat jelenleg a római Villa Giulia Nemzeti Etruszk Múzeumban őrzik, ahol a nagyközönség megtekintheti őket. A táblákat alaposan tanulmányozták a tudósok, és továbbra is fontos kutatási témát képeznek a régészek és történészek számára.

Következtetés: A Pyrgi aranytáblák jelentősége a világtörténelemben

A Pyrgi Gold Tablets lenyűgöző betekintést nyújt a föníciai és etruszk civilizáció kultúrájába és társadalmaiba. A feliratok értékes betekintést nyújtanak e két civilizáció vallási gyakorlataiba és hiedelmeibe, és feltárják a köztük fennálló szoros kapcsolatot.

A Pyrgi Gold Tablets felfedezése jelentősen hozzájárult a világtörténelem megértéséhez, és rávilágított a különböző kultúrák és társadalmak közötti összetett kapcsolatokra. A táblák a régészet fontosságáról és a múlt titkainak feltárásában betöltött szerepéről tanúskodnak.