Kev sim

Tus neeg raug tsim txom ntawm Tuskegee syphilis sim nws cov ntshav los ntawm Dr. John Charles Cutler. c. 1953 © Duab Duab: Wikimedia Commons

Syphilis hauv Tuskegee thiab Guatemala: Kev sim tib neeg lim hiam tshaj plaws hauv keeb kwm

Nov yog zaj dab neeg ntawm Asmeskas txoj haujlwm tshawb fawb txog kev kho mob uas tau ua tiav txij xyoo 1946 txog 1948 thiab tau paub txog nws qhov kev sim tsis raug cai ntawm tib neeg cov neeg tsis muaj zog hauv Guatemala. Cov kws tshawb fawb uas kis Guatemalans nrog mob syphilis thiab tus kab mob gonorrhea uas yog ib feem ntawm txoj kev tshawb fawb paub zoo tias lawv tau ua txhaum txoj cai coj ncaj ncees.