Lus hais

Tesla

Tesla tus kws sau keeb kwm keeb kwm tau qhia tawm

Nyob rau hauv 1899, Nikola Tesla tau sim nws tus kheej tsim transmitter mus taug qab cua daj cua dub 1,000 km deb, thaum dheev, nws ntseeg hais tias nws tau txais ib yam kis tau tus mob los ntawm ib tug tsis paub…