Kev ploj lawm

Emma Fillipoff

Lub mysterious ploj ntawm Emma Fillipoff

Emma Fillipoff, ib tug poj niam 26 xyoo, tau ploj ntawm lub tsev so Vancouver thaum lub Kaum Ib Hlis 2012. Txawm tias tau txais ntau pua cov lus qhia, tub ceev xwm Victoria tsis tuaj yeem lees paub qhov pom ntawm Fillipoff. Yuav ua li cas tshwm sim rau nws?
Lars Mittank

Dab tsi tshwm sim tiag tiag rau Lars Mittank?

Lars Mittank qhov kev ploj mus tau ua rau muaj ntau yam kev xav, suav nrog nws txoj kev koom tes hauv kev lag luam tib neeg, kev lag luam luam yeeb, lossis raug tsim txom ntawm kev lag luam hauv nruab nrog cev. Lwm txoj kev xav qhia tias nws ploj mus yuav txuas nrog lub koom haum zais cia ntau dua.