Leo De

199 posts
Leonard Demir ua haujlwm puv sijhawm ua tus kws sau ntawv thiab tus kws kho duab duab. Nws sau txog ntau yam kev paub tsis meej, suav nrog UFOs, kev sib ntsib neeg txawv teb chaws, lwm yam keeb kwm thiab tsoomfwv kev koom tes. Nws nyiam nyeem cov phau ntawv hais txog kev tshawb pom archaeological enigmatic, thiab ua kev tshawb fawb txog lawv cov kev tshawb fawb lossis lwm txoj kev xav tsis ncaj ncees. Ntxiv nrog rau kev nyeem ntawv thiab sau ntawv, Leonard siv nws lub sijhawm so kom pom lub sijhawm zoo nkauj.