مرورگر برچسب

غیر قابل توضیح

نوشته ها 62
سفر در زمان و پروژه پگاسوس: اندرو باسیاگو ادعا می کند که دارپا او را در زمان به گتیسبورگ 7 فرستاده است.

سفر در زمان و پروژه پگاسوس: اندرو باسیاگو مدعی است که دارپا او را در زمان به گتیسبورگ فرستاده است.

اندرو باسیاگو ادعا می کند که آزمایش های سفر در زمان پروژه پگاسوس او را با استفاده از فناوری توسعه یافته از کارهای نیکولا تسلا در زمان به گتیسبورگ بازگرداند.
محرمانه ثور

والیانت ثور - غریبه در پنتاگون چه کسی بود؟

والیانت ثور، موجود فرازمینی که در دهه 1950 به مدت سه سال در پنتاگون زندگی می کرد و مشاوره می داد. او با رئیس جمهور آیزنهاور و همچنین معاون رئیس جمهور وقت، ریچارد نیکسون، ملاقات کرد تا به چیزی هشدار دهد.