مرورگر برچسب

قاتلان زنجیره ای

نوشته ها 23
80 روز جهنم! آدم ربایی سابین دردن

80 روز جهنم! سابین دردن - دختری که از آدم ربایی و زندان در زیرزمین یک قاتل زنجیره ای جان سالم به در برد.

سابین دردن در دوازده سالگی توسط کودک آزاری و قاتل سریالی مارک دوترو در سال 1996 ربوده شد. او همیشه به سابین دروغ می گفت تا او را در "دام مرگ" خود نگه دارد.