مرورگر برچسب

روانشناسی

نوشته ها 22
80 روز جهنم! آدم ربایی سابین دردن

80 روز جهنم! سابین داردن کوچولو از آدم ربایی و حبس در زیرزمین یک قاتل زنجیره ای جان سالم به در برد.

سابین دردن در دوازده سالگی توسط کودک آزاری و قاتل سریالی مارک دوترو در سال 1996 ربوده شد. او همیشه به سابین دروغ می گفت تا او را در "دام مرگ" خود نگه دارد.