مرورگر برچسب

OOArts

نوشته ها 23
کنستینگتون رانستون

Kensington Runestone مینه سوتا: راز وایکینگ های باستانی یا مصنوعی جعلی؟

کنستینگتون رانستون یک تخته 202 پوند (92 کیلوگرم) خاکستری است که روی و روی آن از رونز پوشیده شده است. یک مهاجر سوئدی ، اولوف اوهمان ، گزارش داد که آن را در سال 1898 در شهرک عمدتاً روستایی سولم ، شهرستان داگلاس ، مینه سوتا کشف کرد و نام آن را از نزدیکترین شهرک ، کنسینگتون ، نامگذاری کرد.
لوله های بایگونگ

آیا این لوله های 150,000 ساله بایگونگ می توانند شاهدی بر تاسیسات سوخت شیمیایی پیشرفته باشند؟

منشا این خطوط لوله بایگونگ و اینکه چه کسی آنها را ساخته است هنوز یک راز است. آیا این یک نوع مرکز تحقیقاتی باستانی بود؟ یا نوعی تأسیسات یا پایگاه باستانی فرازمینی؟