مرورگر برچسب

اسطوره شناسی

نوشته ها 16
رمز و راز لیست پادشاهان تورین

فهرست پادشاهان تورین: پاپیروس مصر فاش کرد آنها از آسمان فرود آمدند و 36,000 سال فرمانروایی کردند

تقریباً صد سال است که باستان شناسان در تلاش بوده اند تا تکه هایی از این سند 3,000 ساله را که روی یک ساقه پاپیروس نوشته شده است، کنار هم بچینند. سند مصر تمام پادشاهان مصر و زمان حکومت آنها را برمی شمارد. چیزی را فاش کرد که جامعه مورخان را تا حد زیادی شوکه کرد.