مرورگر برچسب

معجزه

نوشته ها 75
کوه های برفی سیاه دهانه آتشفشانی تلفن خلیج، جزیره فریب، قطب جنوب. © Shutterstock

گمشده توسط جزیره فریب: مورد عجیب ادوارد آلن آکسفورد

ادوارد آلن آکسفورد در طول پایان جنگ جهانی اول به مدت دو سال در جایی که او ادعا می‌کرد بیش از شش هفته در جزیره‌ای استوایی قابل سکونت در سواحل قطب جنوب حبس شده بود. مقامات او را "دیوانه" خطاب کردند.
اندرو کراس

اندرو کراس و حشره کامل: مردی که به طور تصادفی زندگی را خلق کرد!

اندرو کراس، دانشمند آماتور، 180 سال پیش چیزی غیر قابل تصور را انجام داد: او به طور تصادفی زندگی را خلق کرد. او هرگز به صراحت اظهار نکرد که موجودات کوچکش از اتر ساخته شده اند، اما هرگز نمی توانست تشخیص دهد که اگر از اتر ساخته نشده اند، از کجا سرچشمه گرفته اند.