تکامل

Quetzalcoatlus: بزرگترین موجود پرنده زمین با طول بال 40 فوت 2

Quetzalcoatlus: بزرگترین موجود پرنده زمین با طول بال های 40 فوتی

Quetzalcoatlus با طول بال‌هایی که تا ارتفاع حیرت‌انگیز 40 فوتی دارد، عنوان بزرگترین حیوان پرنده شناخته‌شده‌ای را دارد که تا به حال سیاره ما را زیبا کرده است. اگرچه این دوران با دایناسورهای قدرتمند مشترک بود، اما کوتزالکواتلوس خود یک دایناسور نبود.
جدول زمانی تاریخ بشر: رویدادهای کلیدی که جهان ما را شکل دادند 3

جدول زمانی تاریخ بشر: رویدادهای کلیدی که جهان ما را شکل دادند

جدول زمانی تاریخ بشر خلاصه ای زمانی از رویدادها و تحولات عمده در تمدن بشری است. با ظهور انسان های اولیه آغاز می شود و در تمدن ها، جوامع مختلف و نقاط عطف کلیدی مانند اختراع نوشتن، ظهور و سقوط امپراتوری ها، پیشرفت های علمی و جنبش های فرهنگی و سیاسی قابل توجه ادامه می یابد.
تاریخچه مختصری از زمین: مقیاس زمانی زمین شناسی - اعصار، دوران، دوره ها، دوره ها و سنین 4

تاریخچه مختصری از زمین: مقیاس زمانی زمین شناسی - اعصار، دوران، دوره ها، اعصار و اعصار

تاریخ زمین داستانی جذاب از تغییر و تکامل دائمی است. طی میلیاردها سال، این سیاره دستخوش دگرگونی های شگرفی شده است که توسط نیروهای زمین شناسی و ظهور حیات شکل گرفته است. برای درک این تاریخ، دانشمندان چارچوبی به نام مقیاس زمانی زمین شناسی ایجاد کرده اند.