مرورگر برچسب

تکامل

نوشته ها 5
انگشت فسیلی

آیا این واقعاً یک انگشت انسان فسیل شده 100 میلیون ساله است؟

این شی سنگی که ادعا می شود یک انگشت انسان فسیل شده 100 میلیون ساله است ، دیدگاه مردم شناسی پذیرفته شده را زیر سوال می برد. آیا "اطلاعات فیلتر شده" به ما ارائه می شود؟ آیا بسیاری از موارد مربوط به گذشته های دور بشر از جامعه دور بوده است؟ اگر تاریخ ما همه اشتباه باشد چه؟