مرورگر برچسب

ستاره شناسی

نوشته ها 15
مریخ زمانی مسکونی بود، پس چه اتفاقی برای آن افتاد؟ 1

مریخ زمانی مسکونی بود، پس چه اتفاقی برای آن افتاد؟

آیا زندگی در مریخ آغاز شد و سپس برای شکوفایی آن به زمین سفر کرد؟ چند سال پیش ، یک نظریه طولانی بحث شده به نام "پانسپرمی" جان تازه ای گرفت ، زیرا دو دانشمند به طور جداگانه پیشنهاد کردند که زمین اولیه فاقد برخی مواد شیمیایی ضروری برای تشکیل زندگی است ، در حالی که احتمالاً مریخ اولیه آنها را داشته است. بنابراین ، حقیقت زندگی در مریخ چیست؟