مرورگر برچسب

باستان شناسی

نوشته ها 222
آنتن باستانی در ته دریای قطب جنوب پیدا شد: Eltanin Antenna 7

آنتن باستانی یافت شده در انتهای دریای قطب جنوب: آنتن التانین

حرکات در پوسته زمین به این معنی بود که بخش های بزرگی از قطب جنوب 12,000 سال پیش عاری از یخ بود و مردم می توانستند در آنجا زندگی کنند. گفته می‌شود، جامعه‌ای می‌توانست قبل از پایان یافتن آخرین عصر یخبندان که بر روی قاره منجمد شده بود، وجود داشته باشد. و این می توانست آتلانتیس باشد!
Atlit-Yam: یک سکونتگاه غوطه‌ور در دوران نوسنگی 13

آتلیت یام: سکونتگاه نوسنگی زیر آب

به نظر می رسد آتلیت یام یک سکونتگاه تک فازی است که نشان دهنده دوره کوتاه اشغال قبل از تهاجم به دریا است که منجر به متروکه شدن آتلیت یام در حدود 6300 سال قبل از میلاد می شود.
ابزارهایی که به قبل از اولین انسان ها می رسند - یک کشف مرموز باستان شناسی 15

ابزارهایی که به قبل از اولین انسان ها می رسند - یک کشف مرموز باستان شناسی

تقریباً 3.3 میلیون سال پیش شخصی شروع به خرد کردن سنگی در کنار رودخانه کرد. در نهایت، این تراشه سنگ را به ابزاری تبدیل کرد که شاید برای تهیه گوشت یا آجیل مورد استفاده قرار گیرد. و این شاهکار تکنولوژیکی حتی قبل از اینکه انسان ها در صحنه تکامل ظاهر شوند اتفاق افتاد.