مرورگر برچسب

باستان شناسی

نوشته ها 292
12,000 سال پیش، چین محل سکونت افراد مرموز سر تخم مرغ بود! 2

12,000 سال پیش، چین محل سکونت افراد مرموز سر تخم مرغ بود!

باستان شناسان 25 اسکلت را از گورهایی در استان جیلین در شمال شرقی چین کشف کردند. قدیمی ترین آنها 12 هزار سال قدمت داشتند. یازده اسکلت نر، ماده و کودک - کمی کمتر از نیمی از آنها - دارای جمجمه کشیده بودند.
سوراخ های ستاره ای شکل باستانی در ولدا پیدا شد: شواهدی از ماشین دقیق بسیار پیشرفته؟ 8

سوراخ های ستاره ای شکل باستانی در ولدا پیدا شد: شواهدی از ماشین دقیق بسیار پیشرفته؟

اگرچه مناطقی مانند پوما پونکو و فلات بازالت جیزه دارای حفره‌های دقیقی هستند که چندین فوت در سنگ‌های بسیار سخت حفر شده‌اند، اما این حفره‌های خاص به طرز عجیبی به شکل ستاره‌ها ایجاد شده‌اند.