فناوری باستان

شمشیر سیاه Carracks

Carracks Black Sword: سلاح مخفی سربازان پرتغالی Age of Discovery را با مخفی کاری و حفظ پوشش می پوشاند!

سربازان پرتغالی در عصر اکتشاف از شمشیرهای سیاه استفاده می کردند تا نور را منعکس نکنند و حضور خود را در کشتی ها اعلام کنند و همچنین هنگام استفاده در نزدیکی آب نمک از زنگ زدن آن جلوگیری کنند.
مرخت: یک ابزار نجومی و زمان سنجی باورنکردنی مصر باستان 1

مرکت: یک ابزار نجومی و زمان سنجی باورنکردنی مصر باستان

مرخت یک ابزار زمان سنجی مصر باستان بود که برای اعلام زمان در شب استفاده می شد. این ساعت ستاره ای بسیار دقیق بود و می توان از آن برای انجام مشاهدات نجومی استفاده کرد. گفته می‌شود که احتمالاً از این ابزارها در ساخت معابد و مقبره‌ها برای تراز کردن سازه‌ها به روش‌های خاصی استفاده شده است.