مرورگر برچسب

تمدنها

نوشته ها 276
DNA باستانی اسرار قوانین ازدواج در کرت مینوی را باز می کند! 8

DNA باستانی اسرار قوانین ازدواج در کرت مینوی را باز می کند!

با کمک داده های جدید باستان شناسی، دانشمندان به بینش های هیجان انگیزی در مورد نظم اجتماعی عصر برنز اژه دست یافته اند. دانشمندان می گویند DNA باستانی قوانین ازدواج کاملاً غیرمنتظره را در کرت مینوی نشان می دهد.