مرورگر برچسب

تمدنها

نوشته ها 263
12,000 سال پیش، چین محل سکونت افراد مرموز سر تخم مرغ بود! 4

12,000 سال پیش، چین محل سکونت افراد مرموز سر تخم مرغ بود!

باستان شناسان 25 اسکلت را از گورهایی در استان جیلین در شمال شرقی چین کشف کردند. قدیمی ترین آنها 12 هزار سال قدمت داشتند. یازده اسکلت نر، ماده و کودک - کمی کمتر از نیمی از آنها - دارای جمجمه کشیده بودند.